(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Painting
(en)Kierunek: Painting
(en)Studia full-time studies long-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
Rysunek
Drawing for 1st year students ćw. 150h
(en)o prof. Joanna Gołaszewska 150 7 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Drawing for 1st year students ćw. 150h
(en)o dr hab. Arkadiusz Karapuda 150 7 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Malarstwo
Painting for 1st year students ćw. 210h
(en)o prof. Artur Winiarski 210 10 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Painting for 1st year students ćw. 210h
(en)o prof. Janusz Knorowski 210 10 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Dictionary of art w. 30h
(en)d dr Filip Burno 30 2 w. [zal.]
sylabus
Dictionary of art w. 30h
(en)d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education ćw. 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Jęzki obce
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
French language ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
German language w. ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Russian language w. ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Italian language w. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Sculpture for 1st year students I ćw. 60h
(en)o dr hab. Jakub Łęcki 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Słownik filozoficzno-społeczny w. 30h
(en)o dr Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Technology and techniques of painting ćw. 60h
(en)o prof. Grzegorz Mroczkowski 60 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Knowledge about visual actions and structures ćw. 30h
(en)o dr hab. Jan Mioduszewski 30 2 ćw. [ZIE]
sylabus
(en)Razem: 1231 55
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Dictionary of art w. 30h
(en)d dr Filip Burno 30 2 w. [egz.]
sylabus
Dictionary of art w. 30h
(en)d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [egz.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education ćw. 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Rysunek
Drawing for 1st year students ćw. 150h
(en)o dr hab. Arkadiusz Karapuda 150 7 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Drawing for 1st year students ćw. 150h
(en)o prof. Joanna Gołaszewska 150 7 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Malarstwo
Painting for 1st year students ćw. 210h
(en)o prof. Janusz Knorowski 210 10 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Painting for 1st year students ćw. 210h
(en)o prof. Artur Winiarski 210 10 ćw. [egz. kom.]
sylabus
Jęzki obce
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
French language ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
German language w. ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Russian language w. ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Italian language w. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Sculpture for 1st year students I ćw. 60h
(en)o dr hab. Jakub Łęcki 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Słownik filozoficzno-społeczny w. 30h
(en)o dr Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Technology and techniques of painting ćw. 60h
(en)o prof. Grzegorz Mroczkowski 60 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Knowledge about visual actions and structures ćw. 30h
(en)o dr hab. Jan Mioduszewski 30 2 ćw. [ZIE]
sylabus
(en)Razem: 1231 55
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
teoria
History of philosophy w. 30h
(en)o dr Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
Propedeutyka projektowania graficznego/ podstawy grafiki komputerowej ćw. 22.5h
(en)o mgr Bogdan Wrzeciono 22.5 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
malarstwo ECTS: 11 ilość: 1
Painting I ćw. 240h
(en)d dr hab. Rafał Kowalski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting II ćw. 240h
(en)d prof. Wojciech Zubala 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting III ćw. 240h
(en)d prof. Jarosław Modzelewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting IV ćw. 240h
(en)d prof. Andrzej Rysiński 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting V ćw. 240h
(en)d prof. Wojciech Cieśniewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting VI ćw. 240h
(en)d prof. Stanisław Baj 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek ECTS: 7 ilość: 1
Drawing I ćw. 180h
(en)d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing II ćw. 180h
(en)d prof. Tomasz Milanowski 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing III ćw. 180h
(en)d dr Piotr Wachowski 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing IV ćw. 180h
(en)d dr hab. Paweł Bołtryk 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing V ćw. 180h
(en)d dr hab. Łukasz Rudnicki 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing VI ćw. 180h
(en)d dr hab. Michał Borys
dr hab. Mikołaj Dziekański
180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 2 ilość: 1
Photgraphic creation ćw. 60h
(en)o dr hab. Tomasz Myjak 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Graphic art w. ćw. 60h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Graphic art w. ćw. 60h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Sculpture w. ćw. 120h
(en)d dr hab. Jakub Łęcki 120 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Art in public space ćw. 60h
(en)d dr hab. Maciej Duchowski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 60h
(en)d dr hab. Sylwester Piędziejewski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 60h
(en)d dr hab. Łukasz Majcherowicz 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Textile art ćw. 60h
(en)d dr Elwira Sztetner 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Experimental textile art ćw. 60h
(en)d dr hab. Barbara Łuczkowiak 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS (min): 2 ECTS (max): 4 ilość (max): 2
Optional specialization: Art in public space ćw. 60h
(en)d dr hab. Maciej Duchowski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 120h
(en)d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 60h
(en)d dr hab. Łukasz Majcherowicz 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Textile art ćw. 60h
(en)d dr Elwira Sztetner 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Experimental textile art ćw. 60h
(en)d dr hab. Barbara Łuczkowiak 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education ćw. 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Historia Sztuki ECTS (min): 1 ECTS (max): 2
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
History of art II w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 6
German language w. ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Spanish B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian w. ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Guest workshop ćw. 120h
(en)d 120 0 ćw. [zal.]
sylabus
Technology and techniques of painting ćw. 60h
(en)o prof. Marzanna Wróblewska 60 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Knowledge about visual actions and structures ćw. 30h
(en)o dr hab. Jan Mioduszewski 30 2 ćw. [ZIE]
sylabus
(en)Razem: 1252.5 35
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
teoria
Propedeutyka projektowania graficznego/ podstawy grafiki komputerowej ćw. 22.5h
(en)o mgr Bogdan Wrzeciono 22.5 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
malarstwo ECTS: 11 ilość: 1
Painting I ćw. 240h
(en)d dr hab. Rafał Kowalski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting II ćw. 240h
(en)d prof. Wojciech Zubala 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting III ćw. 240h
(en)d prof. Jarosław Modzelewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting IV ćw. 240h
(en)d prof. Andrzej Rysiński 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting V ćw. 240h
(en)d prof. Wojciech Cieśniewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting VI ćw. 240h
(en)d prof. Stanisław Baj 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek ECTS: 7 ilość: 1
Drawing I ćw. 180h
(en)d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing II ćw. 180h
(en)d prof. Tomasz Milanowski 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing III ćw. 180h
(en)d dr Piotr Wachowski 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing IV ćw. 180h
(en)d dr hab. Paweł Bołtryk 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing V ćw. 180h
(en)d dr hab. Łukasz Rudnicki 180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing VI ćw. 180h
(en)d dr hab. Michał Borys
dr hab. Mikołaj Dziekański
180 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 2 ilość: 1
Obligatory specialization: Sculpture w. ćw. 120h
(en)d dr hab. Jakub Łęcki 120 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Art in public space ćw. 60h
(en)d dr hab. Maciej Duchowski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 60h
(en)d dr hab. Sylwester Piędziejewski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 60h
(en)d dr hab. Łukasz Majcherowicz 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Textile art ćw. 60h
(en)d dr Elwira Sztetner 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Experimental textile art ćw. 60h
(en)d dr hab. Barbara Łuczkowiak 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS (min): 2 ECTS (max): 4 ilość (max): 2
Optional specialization: Art in public space ćw. 60h
(en)d dr hab. Maciej Duchowski 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 120h
(en)d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 60h
(en)d dr hab. Łukasz Majcherowicz 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Textile art ćw. 60h
(en)d dr Elwira Sztetner 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Experimental textile art ćw. 60h
(en)d dr hab. Barbara Łuczkowiak 60 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
German language w. ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Spanish B2 w. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
History of philosophy w. 30h
(en)o dr Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
History of art II w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Technology and techniques of painting ćw. 60h
(en)o prof. Marzanna Wróblewska 60 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Knowledge about visual actions and structures ćw. 30h
(en)o dr hab. Jan Mioduszewski 30 2 ćw. [ZIE]
sylabus
(en)Razem: 922.5 34
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
5
Malarstwo ECTS: 11 ilość: 1
Painting I ćw. 240h
(en)d dr hab. Rafał Kowalski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting II ćw. 240h
(en)d prof. Wojciech Zubala 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting III ćw. 240h
(en)d prof. Jarosław Modzelewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting IV ćw. 240h
(en)d prof. Andrzej Rysiński 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting V ćw. 240h
(en)d prof. Wojciech Cieśniewski 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting VI ćw. 240h
(en)d prof. Stanisław Baj 240 11 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek ECTS: 7 ilość: 1
Drawing I ćw. 150h
(en)d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing II ćw. 150h
(en)d prof. Tomasz Milanowski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing III ćw. 150h
(en)d prof. Czesław Radzki 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing IV ćw. 150h
(en)d dr hab. Paweł Bołtryk 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing V ćw. 150h
(en)d dr hab. Łukasz Rudnicki 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing VI ćw. 150h
(en)d dr hab. Michał Borys 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 5 ilość: 1
Obligatory specialization: Graphic art ćw. 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Obligatory specialization: Sculpture w. ćw. 120h
(en)d dr hab. Jakub Łęcki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Art in public space ćw. 120h
(en)d dr hab. Maciej Duchowski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 120h
(en)d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 120h
(en)d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Textile art ćw. 120h
(en)d dr Elwira Sztetner 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Experimental textile art ćw. 120h
(en)d dr hab. Barbara Łuczkowiak 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Ceramics techniques ćw. 120h
(en)d dr hab. Stanisław Brach 120 5 w. ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS (min): 3 ECTS (max): 6 ilość (max): 2
Optional specialization: Art in public space ćw. 120h
(en)d dr hab. Maciej Duchowski 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 120h
(en)d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 120h
(en)d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Textile art ćw. 120h
(en)d dr Elwira Sztetner 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Experimental textile art ćw. 120h
(en)d dr hab. Barbara Łuczkowiak 120 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
German language w. ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Russian language ćw. w. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. w. 30h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French w. ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian w. ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Image construction elements ćw. 30h
(en)o dr hab. Jan Mioduszewski 30 3 ćw. [ZIE]
sylabus
Aesthetics 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
History of art III w. 30h
(en)o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Guest workshop ćw. 120h
(en)d 120 0 ćw. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 1020 36
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
6
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: French B2 w. 1h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: Russian ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
History of art III w. 30h
(en)o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [egz.]
sylabus
Theory of the media w. 30h
(en)o dr Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 90 4
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
7
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
(en)d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Dylematy rozwoju współczesnych miast 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Philosophy of culture and history of anthropology w. 30h
(en)d dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Global Renaissance I 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku Konw 30h
(en)d dr Paweł Ignaczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Critique - emanciptation - progress. Introduction to critical theory. 30h
(en)d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Netology: tracing violence Konw 30h
(en)d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Art beyond art. At the thresholds of the field of art Konw 30h
(en)d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
(en)d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Visual culture systems and the roles of artists in Poland 1918-2018 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
Warsaw in action Konw 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
(en)d dr Marcin Zgliński
dr Maria Rudzka
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Main traditions of Polish modern art 1945-1970 Konw 30h
(en)d dr Piotr Słodkowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Profession: artist. Designing individual practices Konw 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo ECTS: 12 ilość: 1
Painting I w. ćw. 240h
(en)d dr hab. Rafał Kowalski
prof. zw. Krzysztof Wachowiak
240 12 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting II ćw. 240h
(en)d prof. Wojciech Zubala 240 12 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting III ćw. 240h
(en)d prof. Jarosław Modzelewski 240 12 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting IV ćw. 240h
(en)d prof. Andrzej Rysiński 240 12 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting V ćw. 240h
(en)d prof. Wojciech Cieśniewski 240 12 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting VI ćw. 240h
(en)d prof. Stanisław Baj 240 12 ćw. [ZIE]
sylabus
Rysunek ECTS: 7 ilość: 1
Drawing I ćw. 150h
(en)d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing II w. ćw. 150h
(en)d prof. Tomasz Milanowski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing III w. ćw. 150h
(en)d dr Piotr Wachowski 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing IV ćw. 150h
(en)d dr hab. Paweł Bołtryk 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing V ćw. 150h
(en)d dr hab. Łukasz Rudnicki 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Drawing VI ćw. 150h
(en)d dr hab. Michał Borys 150 7 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 5 ilość: 1
Działania przestrzenne ćw. 120h
(en)o prof. Mirosław Bałka 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja IV: Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych ćw. 120h
(en)o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Forms of contemporary drawing I ćw. 120h
(en)d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Forms of contemporary drawing II w. ćw. 120h
(en)d prof. Tomasz Milanowski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Forms of contemporary drawing III ćw. 120h
(en)d prof. Czesław Radzki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Forms of contemporary drawing IV ćw. 120h
(en)d dr hab. Paweł Bołtryk 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Forms of contemporary drawing V ćw. 120h
(en)d dr hab. Łukasz Rudnicki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Forms of contemporary drawing VI ćw. 120h
(en)d dr hab. Michał Borys 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Graphic art w. ćw. 120h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Graphic art ćw. 120h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie kostiumu ćw. 120h
(en)d dr hab. Dorota Kołodyńska 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Projektowanie plakatu i grafiki wydawniczej ćw. 120h
(en)o prof. Lech Majewski 120 5 ćw. [egz.]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: projektowanie scenografii ćw. 120h
(en)o dr hab. Marek Chowaniec 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Sculpture w. ćw. 120h
(en)d dr hab. Jakub Łęcki 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa: Rzeźba w architekturze ćw. 120h
(en)o dr hab. Andrzej Sołyga 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Visual structures ćw. 120h
(en)d dr hab. Jan Mioduszewski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Art in public space ćw. 120h
(en)d dr hab. Maciej Duchowski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 120h
(en)d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 120h
(en)d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Textile art w. ćw. 120h
(en)d dr Elwira Sztetner 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Experimental textile art ćw. 120h
(en)d dr hab. Barbara Łuczkowiak 120 5 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS: 3 ilość (max): 2
Optional specialization: Forms of contemporary drawing I ćw. 120h
(en)d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Forms of contemporary drawing II ćw. 120h
(en)d prof. Tomasz Milanowski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Forms of contemporary drawing III ćw. 120h
(en)d prof. Czesław Radzki 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Forms of contemporary drawing IV ćw. 120h
(en)d dr hab. Paweł Bołtryk 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Forms of contemporary drawing V ćw. 120h
(en)d dr hab. Łukasz Rudnicki 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Forms of contemporary drawing VI ćw. 120h
(en)d dr hab. Michał Borys 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Graphic art ćw. 120h
(en)o prof. Piotr Smolnicki 120 4 ćw. [egz.]
sylabus
Optional specialization: Visual structures ćw. 120h
(en)d dr hab. Jan Mioduszewski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Art in public space ćw. 120h
(en)d dr hab. Maciej Duchowski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 120h
(en)d dr hab. Łukasz Majcherowicz 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 120h
(en)d dr hab. Sylwester Piędziejewski 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Textile art ćw. 120h
(en)d dr Elwira Sztetner 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Experimental textile art ćw. 120h
(en)d dr hab. Barbara Łuczkowiak 120 4 ćw. [ZIE]
sylabus
Wykład do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład monograficzny ECTS: 2 ilość: 1
History of early modern art in Poland 30h
(en)d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Humanities in 20th and 21st century 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Historia malarstwa w Polsce ECTS: 2 ilość: 1
History of painting in Poland w. 30h
(en)d dr Piotr Słodkowski 30 2 w. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Guest workshop ćw. 120h
(en)d 120 0 ćw. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 990 40
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
8
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Architektura Warszawy w XIX i XX wieku. 30h
(en)d dr Filip Burno 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Contemporary Art&Theory 45h
(en)d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutics and art 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Women, Art, and Society in Early Modern Period 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Artistic migrations - towards the South 30h
(en)d dr Olaf Kwapis 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Trajectories of contemporary practices of professional artists 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Architektoniczny storytelling. Język projektantów XX wieku 30h
(en)d mgr Katarzyna Uchowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Global Renaissance II w. 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
New media history w. 30h
(en)d dr Marika Kuźmicz 30 2 w. [egz.]
sylabus
History of Polish sculpture w. 30h
(en)d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
History of modern art in Poland w. 30h
(en)d dr Marcin Zgliński 30 2 w. [egz.]
sylabus
Italia – Germania. Stołeczność utracona w. 30h
(en)d dr Olaf Kwapis 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Studium przedsiębiorczości w. 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Introduction to anthropology 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
History of painting in Poland w. 30h
(en)o dr Piotr Słodkowski 30 2 w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 105 8
(en)ROK
V
(en)SEMESTR
9
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Bajki i baśnie 30h
(en)d dr Ewa Muszyńska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Miasto, konflikt, współpraca - projekt badawczy 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Modernism and Modernisation 1920-1970 30h
(en)d dr Filip Burno 30 6 [zal. kom. z oceną]
sylabus
Obraz a fotografia? 30h
(en)d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Images of culture. Image and representation as a source of cultural practice. 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Od baroku do queer baroku. Długie trwanie w (bez)stylu 30h
(en)d dr Olaf Kwapis 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka polska po 1989 roku 30h
(en)d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
(en)d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo ECTS: 7 ilość: 1
Painting I w. ćw. 270h
(en)d dr hab. Rafał Kowalski 270 16 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting II w. ćw. 270h
(en)d prof. Wojciech Zubala 270 16 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting III w. ćw. 270h
(en)d prof. Jarosław Modzelewski 270 16 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting IV w. ćw. 270h
(en)d prof. Andrzej Rysiński 270 16 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting V w. ćw. 270h
(en)d prof. Wojciech Cieśniewski 270 16 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting VI w. ćw. 270h
(en)d prof. Stanisław Baj 270 16 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja obowiązkowa ECTS: 8 ilość: 1
Visual communication ćw. 180h
(en)d prof. Piotr Jaworowski 180 8 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Obligatory specialization: Forms of contemporary drawing I ćw. 180h
(en)d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Forms of contemporary drawing II ćw. 180h
(en)d prof. Tomasz Milanowski 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Forms of contemporary drawing III ćw. 180h
(en)d prof. Czesław Radzki 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Forms of contemporary drawing IV ćw. 180h
(en)d dr hab. Paweł Bołtryk 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Forms of contemporary drawing V ćw. 180h
(en)d dr hab. Łukasz Rudnicki 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Forms of contemporary drawing VI ćw. 180h
(en)d dr hab. Michał Borys 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Graphic art ćw. 180h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 180 8 w. ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Visual structures ćw. 180h
(en)d dr hab. Jan Mioduszewski 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Art in public space ćw. 180h
(en)d dr hab. Maciej Duchowski 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 180h
(en)d dr hab. Sylwester Piędziejewski 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 180h
(en)d dr hab. Łukasz Majcherowicz 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Textile art ćw. 180h
(en)d dr Elwira Sztetner 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Obligatory specialization: Experimental textile art ćw. 180h
(en)d dr hab. Barbara Łuczkowiak 180 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Specjalizacja nieobowiązkowa ECTS: 6 ilość (max): 2
Optional specialization: Forms of contemporary drawing I ćw. 180h
(en)d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Forms of contemporary drawing II ćw. 180h
(en)d prof. Tomasz Milanowski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Forms of contemporary drawing III ćw. 180h
(en)d prof. Czesław Radzki 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Forms of contemporary drawing IV ćw. 180h
(en)d dr hab. Paweł Bołtryk 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Forms of contemporary drawing V ćw. 180h
(en)d dr hab. Łukasz Rudnicki 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Forms of contemporary drawing VI ćw. 180h
(en)d dr hab. Michał Borys 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Visual structures ćw. 180h
(en)d dr hab. Jan Mioduszewski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Art in public space ćw. 180h
(en)d dr hab. Maciej Duchowski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 180h
(en)d dr hab. Łukasz Majcherowicz 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Technology and techniques of wall painting ćw. 180h
(en)d dr hab. Sylwester Piędziejewski 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Textile art ćw. 180h
(en)d dr Elwira Sztetner 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Optional specialization: Experimental textile art ćw. 180h
(en)d dr hab. Barbara Łuczkowiak 180 6 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium dyplomowe z malarstwa ECTS: 8 ilość: 1
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d prof. Wojciech Zubala 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d prof. Jarosław Modzelewski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d prof. Andrzej Rysiński 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d prof. Wojciech Cieśniewski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d prof. Stanisław Baj 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d dr hab. Rafał Kowalski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d prof. Artur Winiarski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d dr Piotr Wachowski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d dr hab. Łukasz Rudnicki 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d dr hab. Michał Borys 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d dr hab. Łukasz Majcherowicz 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar ćw. 30h
(en)d prof. Janusz Knorowski 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d dr hab. Barbara Łuczkowiak 30 8 ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d dr hab. Marcin Chomicki 30 8 ćw. [egz.]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d dr hab. Mikołaj Dziekański 30 8 w. ćw. [ZIE]
sylabus
Painting diploma seminar w. ćw. 30h
(en)d dr hab. Arkadiusz Karapuda 30 8 ćw. [egz.]
sylabus
Painting diploma seminar ćw. w. 30h
(en)d dr hab. Maciej Duchowski 30 8 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Guest workshop ćw. 120h
(en)d 120 0 ćw. [zal.]
sylabus
Intellectual property rights 30h
(en)o dr Jakub Dąbrowski 30 1 [egz.]
sylabus
(en)Razem: 1020 36