(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Painting
(en)Kierunek: Painting
(en)Studia part-time studies third-cycle studies; level 8 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia fakultatywna – Tkanina eksperymentalna ćw. 38h
(en)o dr hab. Barbara Łuczkowiak 38 1.5 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia V ćw. 50h
(en)o dr hab. Barbara Łuczkowiak 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia V ćw. 25h
(en)o dr hab. Barbara Łuczkowiak 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium doktoranckie - Historia sztuki 13h
(en)o dr hab. Wojciech Włodarczyk 13 1 [zal.]
sylabus
(en)Razem: 126 5.5
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia fakultatywna – Tkanina eksperymentalna ćw. 38h
(en)o dr hab. Barbara Łuczkowiak 38 1.5 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia V ćw. 50h
(en)o dr hab. Barbara Łuczkowiak 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia V ćw. 25h
(en)o dr hab. Barbara Łuczkowiak 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium doktoranckie - Historia sztuki 13h
(en)o dr hab. Wojciech Włodarczyk 13 1 [zal.]
sylabus
(en)Razem: 126 5.5
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
5
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia fakultatywna - ceramika ćw. 38h
(en)o dr hab. Stanisław Brach 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Grafika warsztatowa I ćw. 38h
(en)o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Grafika warsztatowa I 38h
(en)o prof. Piotr Smolnicki 38 1.5 [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna - multimedia ćw. 38h
(en)o dr hab. Piotr Welk 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Rysunek I ćw. 38h
(en)o dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Rysunek II ćw. 38h
(en)o prof. Tomasz Milanowski 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Struktury wizualne ćw. 38h
(en)o prof. Jacek Dyrzyński 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Tkanina eksperymentalna ćw. 38h
(en)o dr hab. Barbara Łuczkowiak 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia IV ćw. 50h
(en)o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia IX ćw. 50h
(en)o prof. zw. Krzysztof Wachowiak 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia IX ćw. 50h
(en)o prof. Tomasz Milanowski 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia V ćw. 50h
(en)o dr hab. Barbara Łuczkowiak 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia VI ćw. 50h
(en)o prof. Jarosław Modzelewski 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia X ćw. 50h
(en)o prof. Wojciech Zubala 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia V ćw. 25h
(en)o dr hab. Barbara Łuczkowiak 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia VI ćw. 25h
(en)o prof. Jarosław Modzelewski 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia IV ćw. 25h
(en)o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia IX ćw. 25h
(en)o prof. Tomasz Milanowski 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia IX ćw. 25h
(en)o prof. zw. Krzysztof Wachowiak 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia X ćw. 25h
(en)o prof. Wojciech Zubala 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium doktoranckie - Historia sztuki 13h
(en)o dr hab. Wojciech Włodarczyk 13 1 [ZIE]
sylabus
(en)Razem: 767 31
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
6
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia fakultatywna - ceramika ćw. 38h
(en)o dr hab. Stanisław Brach 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Grafika warsztatowa I 38h
(en)o prof. Piotr Smolnicki 38 1.5 [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Grafika warsztatowa I ćw. 38h
(en)o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna - multimedia ćw. 38h
(en)o dr hab. Piotr Welk 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Rysunek I ćw. 38h
(en)o dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Rysunek II ćw. 38h
(en)o prof. Tomasz Milanowski 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Struktury wizualne ćw. 38h
(en)o prof. Jacek Dyrzyński 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Tkanina eksperymentalna ćw. 38h
(en)o dr hab. Barbara Łuczkowiak 38 1.5 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia IV ćw. 50h
(en)o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia IX ćw. 50h
(en)o prof. Tomasz Milanowski 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia IX ćw. 50h
(en)o prof. zw. Krzysztof Wachowiak 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia V ćw. 50h
(en)o dr hab. Barbara Łuczkowiak 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia VI ćw. 50h
(en)o prof. Jarosław Modzelewski 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia X ćw. 50h
(en)o prof. Wojciech Zubala 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia V ćw. 25h
(en)o dr hab. Barbara Łuczkowiak 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia VI ćw. 25h
(en)o prof. Jarosław Modzelewski 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia IV ćw. 25h
(en)o prof. zw. Agnieszka Cieślińska-Kawecka 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia IX ćw. 25h
(en)o prof. Tomasz Milanowski 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia IX ćw. 25h
(en)o prof. zw. Krzysztof Wachowiak 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia X ćw. 25h
(en)o prof. Wojciech Zubala 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium doktoranckie - Historia sztuki 13h
(en)o dr hab. Wojciech Włodarczyk 13 1 [ZIE]
sylabus
(en)Razem: 767 31
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
7
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia fakultatywna – Grafika warsztatowa I 38h
(en)o prof. Piotr Smolnicki 38 1.5 [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Litografia 38h
(en)o prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 38 1.5 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia fakultatywna - malarstwo ścienne 38h
(en)o dr hab. Łukasz Majcherowicz 38 1.5 [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Rysunek I 38h
(en)o dr hab. Łukasz Rudnicki 38 1.5 [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia II ćw. 50h
(en)o prof. Wojciech Cieśniewski 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia IX ćw. 50h
(en)o prof. Tomasz Milanowski 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia VI ćw. 50h
(en)o prof. Jarosław Modzelewski 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia VIII ćw. 50h
(en)o dr hab. Łukasz Rudnicki 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia VIII ćw. 25h
(en)o dr hab. Łukasz Rudnicki 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia VIII ćw. 25h
(en)o prof. Jarosław Modzelewski 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia II ćw. 25h
(en)o prof. Wojciech Cieśniewski 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia IX ćw. 25h
(en)o prof. Tomasz Milanowski 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium doktoranckie - Historia sztuki 13h
(en)o dr hab. Wojciech Włodarczyk 13 1 [ZIE]
sylabus
(en)Razem: 465 19
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
8
bez grupy / obowiązkowe
Pracownia fakultatywna – Grafika warsztatowa I 38h
(en)o prof. Piotr Smolnicki 38 1.5 [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Litografia 38h
(en)o prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 38 1.5 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia fakultatywna - malarstwo ścienne 38h
(en)o dr hab. Łukasz Majcherowicz 38 1.5 [ZIE]
sylabus
Pracownia fakultatywna – Rysunek I 38h
(en)o dr hab. Łukasz Rudnicki 38 1.5 [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia II ćw. 50h
(en)o prof. Wojciech Cieśniewski 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia IX ćw. 50h
(en)o prof. Tomasz Milanowski 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia VI ćw. 50h
(en)o prof. Jarosław Modzelewski 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca artystyczno - badawcza, pracownia VIII ćw. 50h
(en)o dr hab. Łukasz Rudnicki 50 2 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia VIII ćw. 25h
(en)o dr hab. Łukasz Rudnicki 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia VIII ćw. 25h
(en)o prof. Jarosław Modzelewski 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia II ćw. 25h
(en)o prof. Wojciech Cieśniewski 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Pracownia główna, praca dydaktyczna, pracownia IX ćw. 25h
(en)o prof. Tomasz Milanowski 25 1 ćw. [ZIE]
sylabus
Seminarium doktoranckie - Historia sztuki 13h
(en)o dr hab. Wojciech Włodarczyk 13 1 [ZIE]
sylabus
(en)Razem: 465 19