(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
(en)Kierunek: Miasta I Metropolie. Studia Miejskie
(en)Studia part-time studies studia podyplomowe


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus