Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
Kierunek: Miasta I Metropolie. Studia Miejskie
Studia niestacjonarne studia podyplomowe


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus