(en)Katalog ECTS

Bachelor diploma seminar

(en)Pedagog: dr Filip Burno

(en)Pole (en)Opis
Course type Seminarium dla osób, które chcą napisać pracę licencjacką poświęconą architekturze i urbanistyce XIX i XX w. Typ przedmiotu: do wyboru.
Didactic methods

Cotygodniowe spotkania na dyżurach, omawianie postępów prac.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ogólna wiedza na temat historii i kultury (przede wszystkim zachodniej) w XIX i XX w.

Final requirements

Częste wizyty na dyżurach.

Regularne oddawanie fragmentów pracy i ich poprawianie zgodnie z uwagami promotora.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie na ocenę (ocena sposobu przygotowywania dysertacji, np. terminowego oddawania kolejnych fragmentów).

Teaching goals (program content, subject description)

 

Seminarium dla osób, które chcą napisać pracę licencjacką poświęconą wybranym zagadnieniom architektury i/lub urbanistyki XIX i XX w.

Compulsory literature used during classes

 Do ustalenia na pierwszych spotkaniach.

Additional literature recommended for the student's self learning

 Do ustalenia na pierwszych spotkaniach.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

 

 Student powinien być zdolny do:

samodzielnego napisania pracy licencjackiej w zakresie architektury XIX i XX w.

 

 

Student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

wybranego przez siebie zagadnienia, będącego tematem pracy licencjackiej.

 

 

 

 

Student powinien być zdolny do:

wykorzystania swojej wiedzy w dalszej pracy naukowej, ale także popularyzatorskiej.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

sala wykładowa, komputer, rzutnik

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.6 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10435