(en)Katalog ECTS

History of film

(en)Pedagog: mgr Adam Trwoga

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy - Kształcenie teoretyczne
Didactic methods

Wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin wstępny na I rok studiów I stopnia na Wydziale Scenografii ASP.

Final requirements

Zdany egzamin końcowy z przedmiotu po I roku studiów.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Esej zaliczeniowy – 30%
2. Egzamin końcowy – 70%

Teaching goals (program content, subject description)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sproblematyzowaną wiedzą na temat sztuki filmu oraz sztuki wideo jako fenomenów artystycznych, poszerzoną o zagadnienia powiązane z szeroko rozumianą kulturą audiowizualną i animacją (związki animacji z malarstwem; animowane dokumenty i wideoklipy). Oprócz zagadnień związanych z historią i plastyką filmu aktorskiego, animowanego, eksperymentalnego oraz sztuki wideo, omawiane są problemy zarówno strony formalnej, jak i treściowej dzieła filmowego. Ponadto studenci poznają sposoby i rodzaje analizy dzieła filmowego.

Zagadnienia programowe (ujęte w cykl zajęć):
Historia kina
Gramatyka języka filmowego
Montaż filmowy
Film animowany
Scenografia filmowa
Sztuka wideo
Analiza filmoznawcza

Compulsory literature used during classes

1. Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, red. Wiesław Godzic, Warszawa 2010.
2. David Bordwell, Kristin Thomson, Film Art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2010.
3. Lubelski T., Historia kina polskiego. Twórcy, Filmy, Konteksty, Chorzów 2009.

Additional literature recommended for the student's self learning

1. Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.
2. Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2007.
3. Rick Altman, Gatunki filmowe, Warszawa 2012.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design s.2 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10918