(en)Katalog ECTS

History of costume

(en)Pedagog: dr Anna Straszewska

(en)Pole (en)Opis
Course type uzupełniający
Didactic methods

wykład kursowy na podstawie programu autorskiego uzupełnionego mulitimedialną prezentacją (przygotowaną w oparciu o historyczną ikonografię i zdjęcia zachowanych zabytków), a także pokazem rekonstrukcji ubiorów historycznych i zachowanymi obiektami z XX wieku z kolekcji prywatnych; przewidziane przynajmniej jedno wyjście do magazynów muzealnych

Language of lecture polski;
Prerequisites

podstawowa wiedza z zakresu historii Polski i Europy, a także historii sztuki i kultury europejskiej

Final requirements

zaliczenie po I semestrze i II semestrze

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie i egzamin pisemny (obejmujący pytania problemowe i slajdowisko).

Opanowanie wiedzy z zakresu historii ubioru w kręgu kultury europejskiej i w Polsce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku zgodnie z materiałem przekazanym na wykładzie.

Teaching goals (program content, subject description)

Zajęcia mają służyć przekazaniu studentom wiedzy z zakresu historii ubiorów, która będzie mogła być wykorzystana przy projektowaniu kostiumów historycznych (przy świadomości różnic między rekonstrukcją, stylizacją i kostiumem). Przejście pełnego cyklu wykładów pozwoli rozróżniać formy ubiorów i style w modzie w poszczególnych epokach historycznych i regionach Europy, a także przybliży społeczno-obyczajowy kontekst mody. Celem zajęć jest również uświadomienie przyszłym kostiumografom, że forma odzieży była wynikiem konstrukcji i metod krawieckich, które zmieniały się w czasie i ulegały udoskonaleniu wraz z rozwojem technologii włókienniczych.

Program zajęć obejmuje:

• historię ubioru i mody krajów Basenu Morza Śródziemnego (głównie Europy), począwszy od starożytnej Mezopotamii i Egiptu do końca XX wieku w kontekście kultury i obyczajów;
• historię ubioru w Polsce na tle mody europejskiej od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego z uwypukleniem lokalnych odrębności;
• podstawowa wiedza na temat dawnych tkanin, pasmanterii, akcesoriów mody i dodatków odzieżowych;
• wprowadzenie do historii krawiectwa i technologii włókienniczych (z naciskiem na przemiany kroju);
• sylwetki wybranych projektantów mody i kostiumografów od XVIII do XX wieku.

Compulsory literature used during classes

François Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2003;
Anna Sieradzka, Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003;
Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2002, 2005;
Anna Straszewska, Strój polski w malarstwie od XVI do XIX wieku, Warszawa 2013;
Ewa Orlińska-Mianowska, Modny świat XVIII wieku. Katalog ubiorów od początku XVIII do początku XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2003;
Joanna Dobkowska, Joanna Wasilewska, W cieniu koronkowej parasolki. O modzie i obyczajach w XIX wieku, Warszawa 2016
Anna Sieradzka, Moda w przedwojennej Polsce, Warszawa 2013;
Joanna Mruk, Moda kobieca w okupowanej Polsce, Łódź 2017;
Aleksandra Boćkowska, To nie są moje wielbłądy. O modzie w PRL, Wołowiec 2015;
Historia mody, red. naukowa Marnie Fogg, przedmowa Valerie Steele, Warszawa 2013;
Piotr Szaradowski, Francja elegancja Z historii haute couture, Wrocław 2016;
Lehnert Gertrud, Historia mody XX wieku, Köln 2001.

Additional literature recommended for the student's self learning

Maria Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968;
Ewa Orlińska-Mianowska, Modny świat XVIII wieku. Katalog ubiorów od początku XVIII do początku XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2003;
Marta Michałowska, Leksykon włókiennictwa, Warszawa 2006;
Irena Turnau, Słownik ubiorów, Warszawa 1999;
Krystyna Turska, Ubiór dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonów, Wrocław-i in. 1987;
Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wrocław 2007;
Agata Roćko, Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej, Warszawa 2015;
Janet Arnold, Patterns of Fashion 1. Cut and construction of women's clothing, 1660-1860, London 1977;
Seventeenth-Century Women’s Dress Patterns, ed. Jenny Tiramani, Susan North, London_New York 2012;
Norah Waugh, Margaret Woodward, The Cut of Women’s Clothes: 1600-1930, London-Boston 1985;
Norah Waugh, The Cut of Men’s Clothes: 1600-1900, London 1994;
Norah Waugh, Corsets and Crinolines, New York 2004.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

absolwent powinien być zdolny:

1. rozróżniać epoki historyczne i style w modzie;
2. rozpoznawać typy i nazwy ubiorów historycznych;
2. odnajdywać źródła do projektowania ubioru historycznego (ikonografia, wykroje, techniki krawieckie).

absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. historii ubioru w Europie i w Polsce począwszy od czasów najdawniejszych aż do współczesności w zakresie podstawowym zgodnie z materiałem przedstawionym na zajęciach;
2. konstrukcji i kroju ubioru historycznego;
3. historii obyczajów i kultury oraz ich wpływu na sposób ubierania w poszczególnych epokach i regionach.

absolwent powinien być zdolny:

1. interpretować kostiumy historyczne w filmie i teatrze w kontekście odmiennych norm estetycznych dawniej i współcześnie;
2. przełożyć zdobytą wiedzę na język własnej pracy artystycznej;
3. do samodzielnego poszerzania wiedzy na temat ubioru historycznego w interesującym go zakresie.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Zgodnie z wytycznymi Władz uczelni wykłady prowadzone będą zdalnie, z wyjątkiem pierwszych zajęć o charakterze organizacyjnym.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.2 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10920