(en)Katalog ECTS

Portfolio

(en)Pedagog: mgr Ryszard Zimek

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Didactic methods

warsztaty

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczenie na ocenę.

Final requirements

Samodzielne wykonanie zdjęć studyjnych oraz przygotowanie projektu portfolio. Warunkiem zaliczenia jest dostarczenie zatwierdzonego przez prowadzących portfolio przygotowanego do druku w formie cyfrowej (pdf) oraz wydruk pierwszych 4 stron dokumentu. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja (zgodna z regulaminem studiów).

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Samodzielne wykonanie zdjęć studyjnych oraz przygotowanie projektu portfolio. Warunkiem zaliczenia jest dostarczenie zatwierdzonego przez prowadzących portfolio przygotowanego do druku w formie cyfrowej (pdf) oraz wydruk pierwszych 4 stron dokumentu. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja (zgodna z regulaminem studiów).

 

Kryteria oceny.
Jakość samego projektu portfolio oraz jakość wykorzystanych zdjęć studyjnych.

 

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest przygotowanie Studentów Wydziału Rzeźby do dokumentowania oraz prezentowania swoich dokonań poprzez zaprojektowanie i stworzenie portfolio własnych prac w formie gotowej do druku cyfrowego przy użyciu takich programów jak Bridge, Camera Raw, Photoshop, Indesign.

 

Ramowy zakres zagadnień:

1. Wstęp do fotografii cyfrowej
2. Podstawowe zagadnienia dotyczące druku materiałów cyfrowych
3. Obsługa programu Adobe Bridge
4. Obsługa programu Camera Raw
5. Szczegółowe omówienie funkcjonalności i obsługa programu Photoshop
6. Obsługa programu Adobe InDesign

Compulsory literature used during classes

- Fotografia (Wikibooks), https://pl.wikibooks.org/wiki/Fotografia
- Soulages, F., Estetyka Fotografii, 2007 (Biblioteka ASP)

Additional literature recommended for the student's self learning

- Arnheim R., Myślenie wzrokowe, 2011 (Biblioteka ASP)
- Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, 2004 (Biblioteka ASP)

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

1. zdobywać wiedzę i materiały potrzebne do realizacji specyficznych celów/projektów w internecie K_U16
2. przygotowywać różne formy prezentacji / autoprezentacji, przygotowywanie i druk portfolio wysokiej jakości, przygotowywanie prostych prezentacji webowych K_U22

1. podstawowe zagadnienia dotyczące fotografii cyfrowej K_W17
2. rozumie logikę działania technologii cyfrowych K_W17
3. wie jak powstaje grafika cyfrowa i rozumie jej specyfikę K_W17
4. zna funkcje i możliwości aplikacji do przetwarzania grafiki rastrowej (Camera Raw, Photoshop)  K_W18

Kompetencje społeczne
Po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:
1. oceny i analizy jakości własnej prezentacji / dokumentacji. K_K12

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Sculpture s.4 (en)o 32 - exercise 32h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11194