(en)Katalog ECTS

Basics of computer graphics

(en)Pedagog: mgr Kamil Krasuski

(en)Pole (en)Opis
Course type nauczanie kierunkowe
Didactic methods

Lecture

practice

Language of lecture polski;
Prerequisites

podstawowa umiejętność obsługi komputera, wyobraźnia przestrzenna, rozpoznawanie podstawowych figur oraz brył geometrycznych

 

Final requirements

realizacja ćwiczeń

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena poziomu wiedzy i umiejętności wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów 

 

zaliczenie bez oceny


By uzyskać zaliczenie  należy brać aktywny udział w zajęciach ( obecność) 100%

 

Teaching goals (program content, subject description)

zapoznanie studentów z wybranymi programami komputerowymi służącymi do modelowania, wizualizacji fotorealistycznej projektów,

animacji oraz programów graficznych służących do przygotowywania dokumentacji technicznej oraz rysunków prezentacyjnych potrzebnych na każdym z etapów projektowania wnętrz, mebli oraz wystaw.


Omawiane zagadnienia to:

 


Tworzenie brył oraz ciekawych form w przestrzeni trójwymiarowej generowanej komputerowo
Przygotowanie prezentacji projektu w formie trójwymiarowego modelu
Przygotowanie fotorealistycznej wizualizacji


Zadania:

 
Zestaw ćwiczeń dotyczących modelowania prostych brył
Zestaw ćwiczeń dotyczących modelowania mebla
Zestaw ćwiczeń dotyczących modelowania wnętrza
Zestaw ćwiczeń dotyczących przygotowania wizualizacji

Compulsory literature used during classes

“Sketchup & Layout for Architecture: The Step by Step Workflow of Nick Sonder” Matt Donley & Nick Sonder 2016

“SketchUp for Interior Design: 3D Visualizing, Designing, and Space Planning” Lydia Clyne 2014

 

Additional literature recommended for the student's self learning

“SketchUp to LayOut: The essential guide to creating construction documents with SketchUp Pro & LayOut” Matt Donley 2015

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences


K_U10 - świadomie korzysta z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;
K_U12 - korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki


K_W04 - podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D
K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;

 


K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

w pełni wyposażona pracowania komputerowa w projektor i odpowiednią ilość stanowisk komputerowych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć dla ilości studentów przyjętych na pierwszy rok studiów z odpowiednim oprogramowaniem z licencjami edukacyjnymi. W przypadku nauczania w formie zdalnej laptop w wyposażeniu prowadzącego zajęcia z odpowiednim oprogramowaniem.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.2 (en)d 30 - exercise 30h
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11290