(en)Katalog ECTS

Art workroom

(en)Pedagog: -brak-

(en)Pole (en)Opis
Course type Artystyczny
Didactic methods

 Dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny, prezentacje osiągnięć artystycznych.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywnie zakończony III rok studiów.

Przegląd prac w przypadku studentów spoza Wydziału.

Final requirements

Umiejętność własnej, oryginalnej  wypowiedzi artystycznej i kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych.

Publiczna prezentacja swoich prac na wystawie końcoworocznej.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta

Teaching goals (program content, subject description)

 Pogłębianie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu

 Doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

Compulsory literature used during classes

1. Marleau-Ponty M., Oko i umysł. Szkice o malarstwie, wyd. słowo/obraz terytoria, Łódź 1996.

2. Czapski J., Patrząc, wyd. Znak, Kraków 2004.

3. Porębski M., Krytycy i sztuka, Wydawnictwo Literackie, 2004

4. Taranienko Z., Obszary abstrakcji. Dialogi o malarstwie ze Stefanem Gierowskim, wyd. ASP Warszawa, 2010.

5. Cybis J., Notatki malarskie Dzienniki 1954-1966, PIW, 1980.

Additional literature recommended for the student's self learning

Literatura; monografie, albumy, katalogi dostosowane tematycznie do zainteresowań studenta.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Potrafi świadomie wykorzystywać umiejętność kreowania postawy twórczej do realizacji samodzielnych działań artystycznych w obrębie zadań i ćwiczeń pracownianych lub inspirowanych własnymi tematami.

Rozumie podstawowe zasady tworzenia prac artystycznych w oparciu o tradycyjne i współcześnie stosowane narzędzia warsztatowe i technologie. 

 

Jest gotowy zaplanować i pokierować własną drogę kariery artystycznej w oparciu o zdobyte na studiach wiedzę i umiejętności.

Jest gotowy do wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką.

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia malarska o odpowiednim metrażu, oświetleniu, wentylacji i dostępie do bieżącej wody. Wyposażona w sztalugi, stołki, rekwizyty do martwych natur i aranżacji sesji z modelem. Materiały i narzędzia malarskie we własnym zakresie. Osobiste szafki do przetrzymywania narzędzi.

System stelaży i półek do przechowywania  czasowego prac plastycznych. /konieczność zabierania prac i porządkowania szafek narzędziowych po każdym ukończonym roku studiów/

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / s.8 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11368