(en)Katalog ECTS

Image construction elements

(en)Pedagog: dr hab. Jan Mioduszewski

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy
Didactic methods

1.Wykłady problemowe

2. Pokazy slajdów z komentarzem dotyczącym wiedzy o kompozycji

3.Ćwiczenia

4. Ćwiczenia warsztatowe/ opanowanie różnych technologii plastycznych

5. Dialog i dyskusja dydaktyczna (w trakcie realizacji ćwiczeń oraz w czasie podsumowania dokonań całej grupy studenckiej na koniec semestru).

6. Projekty zespołowe (realizacja i montaż wystawy końcowej w Pracowni 

oraz realizacja wystaw wybranych, wyróżniających się studentów na ASP i poza ASP w galeriach, w trakcie plenerów i sympozjów)

 

Language of lecture polski;
Prerequisites

zaliczony 2 letni (4 semestry) kurs w ramach przedmiotu Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych

Final requirements

1. Złożenie prac plastycznych w odpowiedzi na ćwiczenia zawarte w programie do przeglądu semestralnego.

2. Komisyjna prezentacja twórczości w ramach końcoworocznej wystawy na Wydziale Malarstwa.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Forma zaliczenia: Egzamin z oceną

 

Zaliczenie na podstawie złożonych prac plastycznych

będących odpowiedzią na ćwiczenia stawiane w semestrze

 

Obowiązkowe uczestnictwo w przeglądach w czasie trwania semestru

 

Kryteria oceny:

 .       Ocena trafności i indywidualności odpowiedzi na stawiany problem                            

·         Ocena trudności i komplikacji podjętej realizacji                                                     

·         Ocena urody, jakości wykonania i wyrazu                                                              

·         Ocena  regularności uczestnictwa w wykładach i zajęciach                                       

    

Teaching goals (program content, subject description)

a)      Znak i jego znaczenie. Problem zmiany znaczenia znaku wizualnego w zależności od kontekstu-wykład

1.      Pojęcie znaku.

2.      Pojęcia pokrewne: symbol, alegoria, atrybut, personifikacja.

3.      Język znaków: znaki drogowe, język flagowy, język migowy, alfabet, systemy informacyjne.

4.      Znaki kulturowe.

5.      Komunikacja za pomocą znaku – komunikacja intelektualna.

6.      Semiotyka, nauka zajmująca się badaniem znaków.

7.      Artysta i jego możliwości manipulacji znaczeniem znaku w celu uzyskania nowych treści.

8.      Wpływ kontekstu wizualnego na znaczenie znaku.

 

b)      Znak i jego znaczenie. Problem zmiany znaczenia znaku wizualnego w zależności od kontekstu-ćwiczenie

1.      Zastosowanie w praktyce wiedzy wprowadzonej w wykładzie ( cykl prac na płaszczyźnie lub prac przestrzennych).

 

c)       Nastrój, zmiana nastroju – wykład:

2.      Komunikacja z widzem poprzez wspólnotę emocji, przekazanie nastroju.

3.      Autoanaliza nastrojów artysty, badanie własnych stanów psychicznych.

4.      Elementy formy jako nośniki nastroju: zestroje barwne, materiał, faktura.

5.      Kreowanie nastroju w sztukach plastycznych.

6.      Romantyzm i nastrojowość pejzażu.

 

d)       Nastrój, zmiana nastroju – ćwiczenie:

            1. Zastosowanie w praktyce wiedzy wprowadzonej w wykładzie ( cykl prac na płaszczyźnie lub prac przestrzennych).

 

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia z wyposażeniem technicznym do prac malarskich i rysunkowych w małym formacie, modelatorskich, instalacji, prostych prac stolarskich i montażowychnoraz przekazywania wiedzy teoretycznej (wyposażona w rzutnik multimedialny).

 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.6 (en)o 30 3 exercise 30h
exercise [pass/exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11925