(en)Katalog ECTS

Dictionary of art

(en)Pedagog: dr Filip Burno

(en)Pole (en)Opis
Course type Do wyboru.
Didactic methods

Wykłady.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin na I rok studiów.

Final requirements

Podstawowa wiedza z zakresu historii, teorii architektury od końca XVIII do początku XXI w.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Egzamin pisemny.

Teaching goals (program content, subject description)

Cykl wykładów wprowadzających studentów I roku do dziejów architektury i urbanistyki zachodniej.

Każde zjawisko w architekturze lat ok. 1750-2000 zostanie przedstawione na przykładach wybranych dzieł, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Wykłady będą miały na celu także zapoznanie studentów z fachową terminologią służącą poprawnemu opisowi architektury.

 

Zajęcia zostaną podzielone na kilka bloków tematycznych, np.:

 

- Tradycja klasyczna - od neoklasycyzmu do Le Corbusiera.

- Dynamika formy. Od romantyzmu do Nowego Ekspresjonizmu lat 60. XX w. , budowli Zahy Hadid i Calatravy z przełomu XX i XXI w.

- Miasto nowoczesne - od metropolii XIX w. do ponowoczesnego megalopolis

- Architektura jako nośnik ideologii

- Idea Ars Una - jedności sztuk. Od Arts&Crafts do Bauhausu.

- Nowe techniki konstrukcyjne

Compulsory literature used during classes

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydawnictwa Naukowe PWN, wiele wydań

Additional literature recommended for the student's self learning

David Watkin, Historia architektury zachodniej, Arkady Warszawa 2001, s. 312-589

Anna Cymer, Architektura w Polsce 1945-1989, Warszawa 2019

Krzysztof Stefański, Architektura XIX wieku na ziemiach polskich, DiG Warszawa 2005

Teorie i manifesty architektury współczesnej, red. Charles Hencks i Karl Kropf, Warszawa 2013

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Student powinien być zdolny do:

- rozpoznawania, identyfikowania okresów, stylów, kierunków w architekturze zachodniej lat ok. 1750-2000

 

Student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie architektury zachodniej od klasycyzmu do postmodernizmu.

Student powinien być zdolny do samodzielnej oceny, wartościowania przykładów architektury z lat ok. 1750-2000.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala wykładowa. Rzutnik. Komputer.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [pass]
Media Art s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [pass]
Stage Design s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [pass]
Sculpture s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [pass]
Design / Collection design s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [pass]
Painting / painting s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8792