(en)Katalog ECTS

Images of culture. Image and representation as a source of cultural practice.

(en)Pedagog: dr hab. Jan Wojciechowski

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Didactic methods

seminarium magisterskie

Language of lecture polski;
Prerequisites (en)-brak-
Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji wybranej książki, zdefiniowanie tematu pracy magisterskiej i jej konspektu.

Teaching goals (program content, subject description)

Seminarium zaprojektowane zostało na podstawie doświadczeń prowadzącego zajęcia nabytych w toku seminariów dyplomowych, które gromadzą studentów wszystkich wydziałów ASP. Studenci przychodzą z różnymi kompetencjami i różnymi horyzontami wiedzy. Powoduje to konieczność skupienia uczestników seminarium: artystów rónych dziedzin, projektantów a także przyszłych kuratorów i krytyków sztuk wokół tezy jednoczącej to zróżnicowanie. Teza ta, podbudowana lekturami z zakresu historii sztuki, antropologii kulturowej i estetyki, mówi: obraz i procedury tworzenia obrazów oraz obiektów i układów przestrzennych ma charakter poznawczy i wiąże się z filozofią (zwłaszcza teorią poznania). W toku dyskusji seminaryjnych, w oparciu o lektury oraz opis bieżących wdarzeń w przestrzeni sztuk wizualnych, wytyczane są ścieżki  łączące treści obrazów i procedur obrazowania z obszarami indywidualnych i zbiorowych praktyk społecznych.   

Compulsory literature used during classes

Literatura obowiązkowa ma zadanie sprawdzić możliwości interpretacyjne uczestników seminarium, dalsze lektury

pojawiają się w toku dyskusji i w zgodzie z zainteresowaniami studentów.

Jacques Ranciere, Estetyka jako polityka, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2007

Arthur C.Danto, Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji, M. Salwa przekład, Universitas Kraków 2013,

Ignacy Bokwa, Nowoczesność w sztuce [w:] Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010 s. 209-224. 

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8798