(en)Katalog ECTS

Modernism and Modernisation 1920-1970

(en)Pedagog: dr Filip Burno

(en)Pole (en)Opis
Course type Modernizm i modernizacja 1920-1970. Typ przedmiotu: do wyboru.
Didactic methods

Wykłady i (w drugiej części) - konwersatorium.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ogólna wiedza na temat historii i kultury (przede wszystkim zachodniej) w XX w.

Final requirements

Obecność na zajęciach. Wygłoszenie referatu. Zaliczenie egzaminu końcowego (egzamin pisemny).

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Wygłoszenie referatu.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

3. Zaliczenie egzaminu pisemnego.

Teaching goals (program content, subject description)

Seminarium poświęcone związkom projektów modernizacyjnych z architekturą, urbanistyką i wzornictwem modernistycznym w latach ok. 1920-1970. Na tych zajęciach zajmiemy się także problemem przedstawiania, kreowania obrazu modernizmu w filmie, fotografii.

 

 

1. Zajęcia wstępne. Omówienie tematów zajęć.

2. Architektura włoska okresu międzywojennego, cz. 1.

3. Architektura włoska okresu międzywojennego, cz. 2.

4. Zlin - wzorcowe miasto produkcji.

5. Berlin lat 20. XX w.

6. Modernizm i motoryzacja.

7. Urbanistyka i projekty modernizacyjne lat 30. XX w. (Berlin i Moskwa).

8. Wzorcowe modernistyczne metropolie: Brasilia i Nowy Belgrad.

9. Architektura włoska 1945-70

Następne zajęcia przeznaczone na prezentacje referatów uczestników zajęć i dyskusję.

Compulsory literature used during classes

Wade Graham, Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat, Kraków 2016, s. 97-137

Deyan Sudjic, Kompleks gmachu. Architektura i władza, Warszawa 2015, s. 29-126,

Andrzej Szczerski, Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Muzeum Sztuki w Łodzi 2010, s. 145-193

Additional literature recommended for the student's self learning

Frampton K., Modern Architecture a Critical History, London-Nowy Jork 

Mallgrave H.F., Modern Architectural Theory. A Historical Survey, 1673-1968, Cambridge Univesrsity Press, London-New York 

 

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

 1. Podjęcia analizy, formułowania argumentów i dyskutowania na temat zjawiska modernizmu w architekturze, urbanistyce i wzornictwie XX w.

2. Analizy dzieł z wpisaniem danego projektu w szerszy kontekst kulturowy społeczny

3. Interpretowania zjawisk/dzieł, łączenia ich w ciągi przyczynowo-skutkowe.

Student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

Architektury, urbanistyki i wzornictwa modernistycznego z lat ok. 1920-1970

 

Student powinien być zdolny do:

 

1. Uczestniczenia w dyskusji nad koniecznością ochrony architektury funkcjonalistycznej, rewitalizowania osiedli modernistycznych, produkcji wzorów mebli z lat 50. i 60.

2. Krytycznego myślenia o dziedzictwie XX-wiecznego modernizmu, analizowania dzieł wzornictwa, architektury i urbanistyki modernistycznej

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala wykładowa. Komputer. Rzutnik.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [com. pass with grade]
Painting / painting s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [com. pass with grade]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [com. pass with grade]
Media Art s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [com. pass with grade]
Sculpture s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [com. pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8839