(en)Katalog ECTS

New institutional models in the expanded field of art

(en)Pedagog: dr Jakub Szreder

(en)Pole (en)Opis
Course type projekt badawczy
Didactic methods

projekt badawczy

Language of lecture polski;
Prerequisites

 język angielski w stopniu umożliwiającym zapoznanie się z lekturami

Final requirements

Semestr 1:

50% aktywne uczestnictwo w zajęciach

50% jakość eseju

 

Semestr 2:

33% aktywne uczestnictwo w zajęciach

33% jakość projektu badawczego

34% jakość raportu przygotowanego na podstawie przeprowadzonych badań

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

celujący
5,35
student wykonał dodatkową pracę podczas realizacji, prezentacji i raportowania  projektu badawczego oraz uczestnictwa w zajęciach
≥ 96
bardzo dobry
5,0
student bardzo dobrze zrealizował i zaprezentował projekt badawczy, co ujął w swoim raporcie, oraz uczestniczył w zajęciach
91-95
bardzo dobry minus
4,65
student zrealizował i zaprezentował projekt badawczy bardzo dobrze, ale z drobnymi nieścisłościami, co ujął w swoim raporcie, uczestniczył w zajęciach
86-90
dobry plus
4,35
student wykazał jedynie pomniejsze  problemy przy realizacji projektu badawczego, co odzwierciedlone jest w jego raporcie, uczestniczył w zajęciach

 
81-85
dobry
4,0
student wykazał jedynie pomniejsze  problemy przy realizacji projektu badawczego, co odzwierciedlone jest w jego raporcie, biernie uczestniczył w zajęciach

 
71-80
dobry minus
3,65
student wykazał pewne problemy z samodzielnym opanowaniem materiału w trakcie realizacji i prezentacji projektu badawczego, co odzwierciedlone jest w jego raporcie, biernie uczestniczył w zajęciach

 

 
66-70
dostateczny plus
3,35
student wykazał pewne problemy z samodzielnym opanowaniem materiału zarówno w trakcie realizacji i prezentacji projektu badawczego, co odzwierciedlone jest w jego raporcie, biernie uczestniczył w zajęciach

 

 
61-65
dostateczny
3,0
student ma istotne luki w samodzielnym opanowaniu materiału albo w trakcie realizacji i prezentacji projektu badawczego, co odzwierciedlone jest w jego raporcie, biernie uczestniczył w zajęciach

 

 
56-60
dostateczny-
2,65
student ma istotne luki w samodzielnym opanowaniu materiału zarówno w trakcie realizacji i prezentacji projektu badawczego, co odzwierciedlone jest w jego raporcie, nie uczestniczył w zajęciach
51-55
niedostateczny
2,0
student nie był w stanie przygotować ani zadowalającego projektu badawczego ani raportu, nie uczestniczył w zajęciach
≤ 50
nieklasyfikowany
0
brak obecności na zajęciach (ponad połowa nieusprawiedliwionych zajęć), brak raportu,
0%

Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć:

Zaplanowanie, przeprowadzenie i podsumowanie projektu badawczego z wykorzystaniem jakościowych metod badań społecznych, warsztatu artystycznego oraz znajomości historii sztuki współczesnej w zakresie kultury miejsca.

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć – rozpisana na poszczególne zajęcia):

Zajęcia będą poświęcone nowym modelom instytucjonalnym w rozszerzonym polu sztuki. Będziemy badać szerokie spektrum praktyk - od artystycznej samo-organizacji, pracy nieformalnych kolektywów, spółdzielni czy galerii, aż do eksperymentów instytucjonalnych podejmowanych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i inne wiodące instytucje w kraju. Zapoznamy się też z nowymi koncepcjami dotyczącymi sposobów podtrzymywania sztuki w jej rozszerzonym polu, na którym sztuka przenika się z innymi obszarami życia. Przyjrzymy się instytucjom dóbr wspólnych, możliwym światom sztuki, muzeum 3.0, społecznie użytecznym muzeom, muzeom krytycznym, constituent, conspirational, deviant museums, etc. W celu poznania i analizy tych środowisk instytucjonalnych wykorzystamy metody badań w działaniu, ekonomii feministycznej, metod zainspirowanych eksperymentalną etnografią, badań artystycznych i technik kuratorskich. Ogólnie nacisk położony będzie na połączenie praktyki z teorią, spotkania z praktykami i wycieczki terenowe.  W projekcie będziemy rozwijać badania prowadzone w roku 2018 w Parku Rzeźby na Bródnie oraz w roku 2019 w Warszawie i Kurówku w związku z wystawą Daniela Rycharskiego. Uczestnicy i uczestniczki zajęć będą także zaproszeni na konwersatorium “Możliwe światy sztuki”, które będzie dostarczać dodatkowego materiału empirycznego związanego z praktykami artystycznymi na rozszerzającym się polu sztuki.

 

Semestr I: przygotowanie teoretyczne i zarysowanie pola badawczego

Zajęcia w pierwszym semestrze będą miały charakter mieszany – seminaria będą przeplatać się z intensywnymi wizytami w instytucjach i spotkaniach z praktyczkami, które będą miały na celu zarysowanie pola badawczego

 

1.      Spotkanie organizacyjne

2.      Konspiracje instytucjonalne

Carrillo, J., 2017. Conspiratorial institutions? Museums and social transformation in the post-crisis period. Wrong Wrong Mag

3.      Wizyta w instytucji / spotkanie z praktykami

4.      W stronę muzeum 3.0

Hudson, A., 2015. Middlesbrough Institute of Modern Art. Where do we go from here? Vision Statement 2015-2018.

5.      Wizyta w instytucji / spotkanie z praktykami

6.      Muzeum krytyczne

Piotrowski, P., 2011. Muzeum krytyczne, Wyd. 1. ed. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

7.      Wizyta w instytucji / spotkanie z praktykami

8.      Możliwe światy sztuki i artystyczna użytkologia

Basekamp Group & Friends, 2013. Plausible artworlds. lulu.com, S.l.

Wright, S., 2013. Toward a lexicon of usership. Van Abbemuseum, EINDHOVEN.

9.      Wizyta w instytucji / spotkanie z praktykami

10.  Instytucje dóbr wspólnych

Raunig, G., 2014. Occupy the Theater, Molecularize the Museum!, in: Malzacher, F. (Ed.), Truth Is Concrete: A Handbook for Artistic Strategies in Real Politics. Sternberg Press; Steirischer Herbst, Berlin; New York; Graz, pp. 76–86.

11.  Wizyta w instytucji / spotkanie z praktykami

12.  Powolne instytucje

Petrešin-Bachelez, N., 2017, For Slow Institutions. E-flux Journal, nr 85

13.  Wizyta w instytucji / spotkanie z praktykami

14.  Oś muzeum-konstytuanta

Byrne, J., Morgan, E., Paynter, N., Sanchez de Serdio, A., Zeleznik, A. (Eds.), 2018. The constituent museum: constellations of knowledge, politics and mediation : a generator of social change. Valiz, Amsterdam.

15.  Wizyta w instytucji / spotkanie z praktykami

 

 

Semestr II: inspiracje metodologiczne i realizacja projektów badawczych

W drugim semestrze skupimy się na przygotowaniu metodologiczny, zaplanowaniu i praktycznym przeprowadzeniu projektów badawczych i interwencji kuratorskich

 

1.      Inspiracje metodologiczne: projektowanie badania jakościowego

Metody badań jakościowych, red. Norman Denzin, Yvonna Lincoln, PWN, Warszawa 2014

Bishop, C., Perjovschi, D., 2014. Radical museology or, “what’s contemporary” in museums of contemporary art?, 2., rev. ed. ed. Koenig Books, London.

O’Neill, P., Doherty, C. (Eds.), 2010. Locating the producers. Durational Approaches to Public Art. Valiz, Amsterdam.

2.      Inspiracje metodologiczne: badania w działaniu

Agata Skórzyńska Kto potrzebuje współ-badań?[w:] Kultura Współczesna, 2/2013

Stephen Kemmis, Robin McTaggart Uczestniczące badania interwencyjne. Działania komunikacyjne i sfera publiczna [w:] Metody badań jakościowych, red. Norman Denzin, Yvonna Lincoln, PWN, Warszawa 2014

3.      Inspiracje metodologiczne: praktyka kuratorska w rozszerzonym polu sztuki

Omówienie przykładowych praktyk kuratorskich – studia przypadku wystaw Museum Arte Util i Robiąc Użytek. Życie w epoce postartystycznej.

4.      Inspiracje metodologiczne: mapowanie instytucji i praktyk artystycznych

Grafy Institute for Human Activities, Graph Commons, Rasheed Araeen, Rosalie Schweiker, Association for Arte Util, Centre for Plausible Economies

5.      Zajęcia warsztatowe

6.      Inspiracje metodologiczne: feministyczna ekonomia i schemat góry lodowej

Gibson-Graham, J.K., 2006. Postcapitalist Policies. University of Minnesota Press, Minneapolis.

7.    Zajęcia warsztatowe

8.      Inspiracje metodologiczne: oduczanie instytucji

Casco, Office for Art, Design and Theory (Ed.), 2018. Unlearning exercises: art organizations as sites for unlearning. Valiz, book and cultural projects, Amsterdam.

9.    Zajęcia warsztatowe

10.  Inspiracje metodologiczne: negocjowanie instytucji

Graham, J., 2018. Negotiating institutions, in: Byrne, J., Morgan, E., Paynter, N., Sanchez de Serdio, A., Zeleznik, A. (Eds.), The Constituent Museum: Constellations of Knowledge, Politics and Mediation : A Generator of Social Change. Valiz, Amsterdam, pp. 76–80.

11.  Przygotowanie i realizacja projektów badawczo – kuratorskich

12.  Przygotowanie i realizacja projektów badawczo – kuratorskich

13.  Przygotowanie i realizacja projektów badawczo – kuratorskich

14.  Przygotowanie i realizacja projektów badawczo – kuratorskich

15.  Przygotowanie i realizacja projektów badawczo – kuratorskich

 

Dodatkowe lektury dla chętnych:

 

1.      Socjologia sztuki: stawki instytucjonalnych gier w polu sztuki czyli socjologia Pierre’a Bourdieu

Pierre Bourdieu, Reguły Sztuki, Universitas, Kraków 2001

2.      Świat sztuki jako atmosfera teorii i historii sztuki

Danto, A.C., 2006. Świat sztuki: pisma z filozofii sztuki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

3.      Rozszerzone pole sztuki

Karen van der Berg, Ursula Pasero, Art production beyond the art market?, Sternberg Press, Berlin 2013

4.      Rozszerzone pole sztuki: źródła koncepcji

Rosalind Krauss, Sculpture in the expanded field, October nr 8 / 1979

5.      Koncepcja światów sztuki Howarda Beckera

Howard Becker, Art Worlds, University of Califronia Press, Berkeley 1984 (rozdział 1)

6.      Dekolonizowanie instytucji

Decolonize This Place

Aikens, N. (Ed.), 2018. Deviant practice. Van Abbemuseum, Eindhoven.

Esche, C., 2010. The deviant art institution, in: Kunsthalle Lisbon (Ed.), Performing the Institution(al), Volume 1. Kunsthalle Lissabon; ATLAS Projectos, Lisabon.

7.      Rys historyczny: nowy instytucjonalizm

Moentmann, N., 2009. The Rise and Fall of New Institutionalism: Perspectives on a Possible Future, in: Raunig, G., Ray, G. (Eds.), Art and Contemporary Critical Practice: Reinventing Institutional Critique. MayFly Books, London, pp. 155–161.

8.      Artystyczny patainstytucjonalizm

Sholette, G., 2011. Dark matter : art and politics in the age of enterprise culture. Pluto Press, London; New York.

Universidad Nomada, 2009. Mental Prototypes and Monster Institutions: Some Notes by Way of an Introduction, in: Raunig, G., Ray, G. (Eds.), Art and Contemporary Critical Practice: Reinventing Institutional Critique. MayFly Books, London, pp. 237–247.

9.      Instytucjonalna utopistyka

Isola Art Center, 2013. Fight-specific Isola: art, architecture, activism and the future of the city. Archive Books, Berlin.

10.  Instytucja jako radykałka, matka, sałatka, schronienie.

Petrovich, D., White, R., 2018. As radical, as mother, as salad, as shelter: what should art institutions do now? Paper Monument, New York.

11.  Ekologiczna krytyka instytucji

Evans, M., 2015. Artwash: Big Oil and the Arts. PlutoPress, London.

Compulsory literature used during classes

Podana w planie zajęć

Additional literature recommended for the student's self learning

Podana w planie zajęć

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U 03 analizować, interpretować na zaawansowanym poziomie fenomeny artystyczne i kulturowe na tle procesów historycznych, na podstawie dopasowanej do zagadnień współczesności i nowoczesności wiedzy z zakresu historii i teorii sztuki oraz teorii kultury, a także wiedzy z wybranych nauk społecznych, stosując oryginalne, nowatorskie podejścia i osiągnięcia tych nauk.
K_U 05 łączyć dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, kulturowym, społecznym, ideologicznym, a także analizować i interpretować na poziomie zaawansowanym powiązania i zależności między dziełami i ich kontekstami; określać w ten sposób ich znaczenia, oddziaływania, rolę i funkcję w kulturze jako całości i w społeczeństwie - na potrzeby specjalizacji kultura miejsca i problematyki sztuki najnowszej; przy czym używa narzędzi „negocjowanych" w ramach dynamicznie uprawianej nauki.
K_U 06 sprawnie poruszać się po rozległych zasobach wiedzy wybranych nauk humanistycznych i społecznych - przypisanych specjalizacji kultura miejsca i problematyce sztuki najnowszej - samodzielnie systematyzować, selekcjonować, syntetyzować wiedzę na poziomie zaawansowanym.
K_U 07 stosować na zaawansowanym poziomie aparat werbalny i pojęciowy wybranych, pozostających w relacji z historią sztuki, nauk humanistycznych i społecznych.
K_U 09 potrafi, swobodnie posługując się zsyntetyzowaną, rozszerzoną wiedzą z wybranych naukhumanistycznych i społecznych sprawniewnioskować, problematyzować zagadnienia;zajmować wobec nich własne stanowisko, znajdującsię w nietypowych sytuacjach profesjonalnych iodmiennych sytuacjach kulturowych.
K_U10 wykorzystywać nabytą w drodze studiów wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej i do uzasadniania podejmowanych decyzji.
K_U 11 samodzielnie i skutecznie zdobywać wiedzę i materiały oraz posługiwać się umiejętnościami badawczymi na poziomie zaawansowanym [także je rozszerzać), korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii. Potrafi uzgadniać ze sobą informacje, środki materialne i procedury dla zwiększenia efektywności praktyki zawodowej
K_U12 w oparciu o analizę zastanego dorobku naukowego i dostępnych danych różnego charakteru, syntezę idei i doktryn w formę krytycznych sądów, odpowiednie wybory metodologiczne i empiryczne, zdolność wnioskowania z wyników badań wielu dyscyplin - proponować nowe, oryginalne, nowatorskie rozwiązania stawianych przed nim zadań zawodowych.
K_U 13 komunikować się ze specjalistami własnej dyscypliny oraz innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a także artystycznych w języku polskim i obcym, przy tym popularyzować wiedzę i ujawniać kreatywność związaną ze specjalizacją kultura miejsca i problematyką sztuki najnowszej, oraz komunikować się z osobami, które mają być podmiotami i beneficjentami jego działalności zawodowej.
K_U14 pracować w zespole, który składa się z przedstawicieli różnych dyscyplin nauki, profesjonalistów i nie-profesjonalistów, i takim zespołem kierować - w kontekście struktury instytucjonalnej o różnym charakterze
K_U18 prowadzić badania społeczne niezbędne do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców kultury, mediów, działań promocyjno-reklamowych.

K_W 07 powiązania historii sztuki z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz społecznymi, pozwalające mu na interdyscyplinarny i wielodyscyplinowy ogląd zagadnień zawodowych.
K_W 13 pochodzące z obszaru historii sztuki oraz innych nauk humanistycznych i społecznych metody opisu, analizy, wartościowania, problematyzowania oraz interpretacji dzieł sztuki i zjawisk artystycznych doby współczesnej, będące aktualną propozycją w tym zakresie.
K W15 w pogłębionym stopniu mechanizmy infrastrukturalne sztuki i kultury, w tym ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o rzeczywistości kulturalnej, instytucjach kultury, instytucjach sztuki, i innych, w których znajduje się miejsce na projekty kulturalne i artystyczne.
K_W 16 literaturę autorstwa myślicieli i badaczy nauk społecznych, służącą wyprofilowanemu i uszczegółowionemu namysłowi nad problematyką specjalizacji kultura miejsca i sztuki najnowszej

K_K01 efektywnego sterowania własną pracą i krytycznego oceniania stopnia jej zaawansowania i poziomu merytorycznego.
K_K 03 do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, których zakres jest rozszerzony.
K_K 07 do rozwiązywania problemów, pojawiających się przy organizowaniu życia społeczno-kulturalnego, uwzględniając jego dynamikę, i w odniesieniu do pionierskich zadań, jakie stawia sobie powyższy kierunek.
K_K09 do uczestnictwa w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, a także do kreatywnego uczestnictwa w kulturze - ma w wysokim stopniu rozbudowaną świadomość wspólnego dobra oraz odpowiedzialności
K_K 10 jest wnikliwym obserwatorem, uczestnikiem i twórcą życia kulturalnego - w jego głównym nurcie oraz obrzeżach, alternatywach czy innym obiegu
K_K 12 rozumie zaawansowane znaczenie kultury wizualnej we współczesnej rzeczywistości.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

sala wykładowa, rzutnik, laptop

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)d 30 3 research project 30h
research project [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)d 30 4 research project 30h
research project [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)d 30 4 research project 30h
research project [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8896