(en)Katalog ECTS

Chemistry

(en)Pedagog: dr Joanna Kurkowska

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods

wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements

Egzamin pisemny obejmujący zakres programu podany w celach dydaktycznych.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena udziału w dyskusji podczas prowadzonych wykładów; ocena poziomu aktualnej wiedzy dotyczącej treści programowych na podstawie dwóch kolokwiów (w połowie i pod koniec semestru); egzamin pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną obejmujący cały zakres materiału dotyczącego chemii ogólnej i nieorganicznej, wg skali ocen zawartej w Regulaminie studiów.

Teaching goals (program content, subject description)

Podstawowe pojęcia chemii ogólnej i nieorganicznej. Definicje.

Budowa atomu. Powłoki elektronowe.

Układ okresowy a właściwości pierwiastków. Wiązania chemiczne. 

Klasyfikacja związków nieorganicznych i ich charakterystyka (kwasy, zasady, sole).

Podstawy obliczeń chemicznych. Przeliczanie stężeń.

Typy reakcji chemicznych.

pH roztworów.

Compulsory literature used during classes

T. Drapała: Chemia Ogólna i Nieorganiczna z zadaniami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995 (oraz wznowienia i dodruk nakładu) - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie;

K. M. Pazdro: Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998 (oraz wznowienia i dodruk nakładu) - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie.

Additional literature recommended for the student's self learning

A. Bielański: Podstawy Chemii Nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie;

L. Pajdowski: Chemia Ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie. 

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Absolwent zna i rozumie:

KW_02 problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie.

 

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Rzutnik multimedialny.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.1 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.1 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.1 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.1 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9175