(en)Katalog ECTS

Photography

(en)Pedagog: Roman Stasiuk, mgr Piotr Zambrzycki
(en)Asystent/ci: mgr Konrad Stasiuk, Tymon Rizov-Ciechański

(en)Pole (en)Opis
Course type KW_3,KU_2,KU_3
Didactic methods

Wykłady i ćwiczenia

Language of lecture polski;
Prerequisites

Brak

Final requirements

Praktyczne wykonywanie fotograficznych dokumentacji  konserwatorskich.

Zaliczenie dzieła.

Publiczna prezentacja prac artystycznych. Zaliczenie prac będących wynikiem ćwiczeń.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie przedmiotu wraz z prezentacją wykonanych prac na planszach
Ocena aktywności na zajęciach.

Teaching goals (program content, subject description)

Opisać planowane działania związane z dokumentacją konserwatorską
Znać zasady wykonania prawidłowej dokumentacji konserwatorskiej
Znać techniki dokumentacyjne

Fotografować obiekty zabytkowe przed, w trakcie i po konserwacji
Obliczyć nakłady i środki rzeczowe wiążące się z etapami dokumentowania obiektów zabytkowych

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning

Ignacy Płażewski, Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii.
Schemat dokumentacji konserwatorskiej
Ben Long, Fotografia cyfrowa.
Michael Langford, Fotografia od A do Z.
Adriana Jałowiecka, Fotografia. Podręcznik.
Szkoła Fotografowania National Geografic
Benno Wundshammer, Fotografia dla wszystkich.
Gerhard Teicher – Fototechnika.

POZYCJE ZNAJDUJĄ SIĘ W BIBLIOTECE PODRĘCZNEJ LABORATORIUM FOTOGRAFICZNEGO

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Opisać planowane działania związane z dokumentacją konserwatorską.
Znać zasady wykonania prawidłowej dokumentacji konserwatorskiej.
Znać techniki dokumentacyjne.

Fotografować obiekty zabytkowe przed, w trakcie i po konserwacji.
Obliczyć nakłady i środki rzeczowe wiążące się z etapami dokumentowania obiektów zabytkowych.
Prezentować publicznie prace artystyczne.

Fotografować obiekty zabytkowe przed, w trakcie i po konserwacji.
Obliczyć nakłady i środki rzeczowe wiążące się z etapami dokumentowania obiektów zabytkowych.
Prezentować publicznie prace artystyczne.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Atelier fotograficzne, sprzęt fotograficzny, obiekty zabytkowe

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 45 2 exercise 45h
exercise [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.1 (en)o 45 2 exercise 45h
exercise [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.1 (en)o 45 2 exercise 45h
exercise [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.1 (en)o 45 2 exercise 45h
exercise [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.1 (en)o 45 2 exercise 45h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9177