(en)Katalog ECTS

Drawing

(en)Pedagog: Łukasz Zedlewski, dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka

(en)Pole (en)Opis
Course type Artystyczny
Didactic methods
 1. Ćwiczenia warsztatowo studyjne z rysunku
 2. Przeglądy indywidualne i grupowe
 3. Korekty, dyskusje dydaktyczne, dialog.
Language of lecture polski;
Prerequisites
 1. Posiadanie świadectwa dojrzałości.
 2. Pozytywnie zakończony 3-etapowy egzamin praktyczny; teczka z pracami plastycznymi, egzamin z rysunku i malarstwa, prezentacja.                                                                                                                                          
Final requirements
 1. Wykonanie prac rysunkowych w zakresie ćwiczeń studyjnych: akt, postać we wnętrzu, martwa natura, szkice rysunkowe.
 2. Wykonanie 1-2 ćwiczeń tematycznych w semestrze.
The form of passing the course (assesment methods and criteria)
 1. Przegląd indywidualny prac rysunkowych odpowiadających wszystkim ćwiczeniom w semestrze.
 2. Wybór i prezentacja prac, które podlegać będą ocenie. Forma zaliczenia to egzamin ze stopniem według skali ocen.               Oceniającym jest prowadzący i członkowie Komisji Wydziałowej.
 3. Ocenie podlegają; umiejętność obserwacji, wyrażania i utrwalania natury, samodzielność w pokonywaniu trudności, otwartość w poszukiwaniu i stosowaniu różnorodnych środków wyrazu, poziom artystyczny prac, zaangażowanie i frekwencja(85%)
Teaching goals (program content, subject description)
 1. Doskonalenie uzdolnień manualnych.
 2. Poszerzenie poznania warsztatu i technik rysunkowych.
 3. Odkrywanie praw porządkujących i interpretujących postrzeganą rzeczywistość.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni.
 5. Poszukiwanie właściwych środków wyrazu.
 6. Przekraczanie ograniczeń i złych nawyków.
 7. Wnikliwe studiowanie budowy anatomicznej człowieka.
 8. Wypracowanie i pielęgnowanie postawy otwartej, ciekawej, uważnej i zaangażowanej.
Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.1 (en)o 120 4 exercise 120h
exercise [com. exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.1 (en)o 120 4 exercise 120h
exercise [com. exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.1 (en)o 120 4 exercise 120h
exercise [com. exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.1 (en)o 120 4 exercise 120h
exercise [com. exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9181