(en)Katalog ECTS

Drawing workroom of design composition and drawing

(en)Pedagog: prof.dr hab. Artur Krajewski
(en)Asystent/ci: dr Keiji Matsumoto

(en)Pole (en)Opis
Course type ogólnoplastyczny
Didactic methods

dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny, wykład oraz prezentacja

Language of lecture polski;
Prerequisites

pozytywny wynik przeglądu prac

Final requirements

umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej; umiejętność świadomego korzystania ze specjalistycznego warsztatu; umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta, ocena prezentacji własnej twórczości

Teaching goals (program content, subject description)

projektowanie komunikacji wizualnej i sposobów ich przekazu; pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu; doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

świadomie wykorzystywać umiejętność kreowania własnej osobowości twórczej do realizacji samodzielnych działań artystycznych w obrębie specjalności a także w różnorodnych działaniach interdyscyplinarnych.

podstawowe zasady tworzenia prac graficznych – projektowych i artystycznych – w oparciu o tradycyjne i współcześnie stosowane narzędzia warsztatowe i technologie.

student potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach wiedzę i umiejętności, a także umiejętnie wykorzystywać wiedzę zdobytą w procesie samokształcenia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.3 (en)o 90 3 exercise 90h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.3 (en)o 90 3 exercise 90h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.3 (en)o 90 3 exercise 90h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.3 (en)o 90 3 exercise 90h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9190