(en)Katalog ECTS

Art workroom

(en)Pedagog: -brak-

(en)Pole (en)Opis
Course type ogólnoplastyczny, artystyczny
Didactic methods

dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny

Language of lecture polski;
Prerequisites

pozytywny wynik przeglądu prac

Final requirements

umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej oraz umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta

Teaching goals (program content, subject description)

Projektowanie komunikacji wizualnej i sposobów ich przekazu; pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu; doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

świadomie wykorzystywać umiejętność kreowania własnej osobowości twórczej do realizacji samodzielnych działań artystycznych w obrębie zadań i ćwiczeń a także w różnorodnych działaniach interdyscyplinarnych.

poznanie podstawowych zasad tworzenia prac graficznych – projektowych i artystycznych – w oparciu o tradycyjne i współcześnie stosowane narzędzia warsztatowe i technologie. Poznanie podstawowych zasad projektowania w zakresie nowych mediów.

uczenia się przez całe życie, absolwent potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej w oparciu o zdobyte na studiach wiedzę i umiejętności, a także umiejętnie wykorzystywanie zdobytych umiejętności i wiedzy w procesie samokształcenia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

podstawowa umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi, kreatywność, umiejętność wykorzystania rysunku klasycznego do działań kompozycyjnych. 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.7 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.7 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / s.7 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.7 (en)o 60 2 exercise 60h
exercise [grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9198