(en)Katalog ECTS

(en)Pedagog: Anna Puchta

(en)Pole (en)Opis
Course type kierunkowy
Didactic methods

wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

Znajomość podstaw chemii nieorganicznej.

Final requirements

Pozytywnie zdany egzamin.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

• Ocena dyskusji na temat problemów związanych ze stosowaniem spoiw mineralnych i wypełniaczy: 10%.
• Ocena odpowiedzi ustnych na temat wymienionych problemów podczas zapytań: 10%.
• Kolokwia sprawdzające: 20%.
• Egzamin ustny: 60%.

Teaching goals (program content, subject description)

• Opanowanie umiejętności rozpoznawania minerałów i skał.
• Definiowanie wietrzenia fizycznego, mechanicznego i chemicznego skał.
• Opisywanie stref zniszczeń.
• Nabycie umiejętności opisywania własności technicznych skał: ciężaru właściwego i objętościowego, porowatości, szczelności, nasiąkliwości, mrozoodporności.

Compulsory literature used during classes

• Geochemia. Polański, Smulikowski K. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1969 rok.
• Geologia dynamiczna. Książkiewicz M. Wyd. Geologiczne, 1972 rok.
• Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej . Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Roniewicza, Polska Agencja Ekologiczna S.A. Warszawa 1999 rok.

Additional literature recommended for the student's self learning

• Metody badań minerałów i skał. Wyd. Geologiczne Warszawa 1988 rok.
• Ilustrowany słownik skał i minerałów. Jerzy Żaba. Videograf II Sp. z.o.o. Katowice 2003 rok.
• Wielka encyklopedia minerałów. R. Duda, Lubos Rejl. Elipsa 2. Warszawa 1994 rok.
• Petrografia skał osadowych. Maria Turnau – Morawska. Wyd. Geologiczne 1954 rok.
• Paleontologia. Maria Wiśniewska- Żelichowska. Wyd. Geologiczne Warszawa 1966 rok.
• Słownik petrograficzny. Wacław Ryka, Anna Maliszewska. Wyd. Geologiczne Warszawa 1991 rok.
• Petrologia skał metamorficznych. K Kozłowski, Jerzy Żaba, Ferry Fediuk. Uniwersytet Śląski 1986 rok.
• Mineralogia szczegółowa . Andrzej Bolewski. Wyd. Geologiczne1982 rok.
• Petrografia. Andrzej Bolewski, Włodzimierz Parachowiak. Wyd. Geologiczne Warszawa 1988 rok.
• Badanie jakości materiałów budowlanych. Wyd. Uczelniane 1978 rok. Politechnika Lubelska.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

KU_02 wykonać podstawowe analizy laboratoryjne identyfikujące materiały
wykorzystywane w dziełach sztuki (m.in. analiza mikrochemiczna pigmentów,
badania skał, wstępna identyfikacja spoiw, rodzajów drewna, papieru, włókien),
właściwie interpretować wyniki badań specjalistycznych (m.in. badania RTG,
fotografie UV, IR).

KW_02 problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury
różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie.
KW_03 metody analityczne wykorzystywane w badaniach dzieł sztuki w tym metody
nieniszczące, zasady bhp oraz zagrożenie dla zdrowia substancji stosowanych
w konserwacji.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

rzutnik

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.3 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9496