(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Graphic Arts
(en)Kierunek: Graphic Arts
(en)Studia part-time studies third-cycle studies; level 8 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
bez grupy / obowiązkowe
Fakultatywna pracownia artystyczna ćw. 16h
(en)o mgr Przemysław Bogdanowicz 16 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Reading seminar in English w. 8h
(en)o dr Małgorzata Szyszkowska 8 1 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Metody i sposoby autoprezentacji w. 4h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 4 0.5 w. [zal.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna 16h
(en)o prof. Piotr Smolnicki 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
(en)o 16 1 [ocena]
sylabus
Teorie i koncepcje sztuki współczesnej w. 14h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 14 1 w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 74 6.5
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
bez grupy / obowiązkowe
Fakultatywna pracownia artystyczna ćw. 16h
(en)o mgr Przemysław Bogdanowicz 16 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Reading seminar in English w. 8h
(en)o dr Małgorzata Szyszkowska 8 1 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Metody i sposoby autoprezentacji w. 4h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 4 0.5 w. [zal.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna 16h
(en)o prof. Piotr Smolnicki 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
(en)o 16 1 [ocena]
sylabus
Teorie i koncepcje sztuki współczesnej w. 14h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 14 1 w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 74 6.5
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
bez grupy / obowiązkowe
Fakultatywna pracownia artystyczna ćw. 16h
(en)o mgr Przemysław Bogdanowicz 16 2.5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Reading seminar in English w. 8h
(en)o dr Małgorzata Szyszkowska 8 1 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Metody i sposoby autoprezentacji w. 4h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 4 0.5 w. [zal.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna 16h
(en)o prof. Piotr Smolnicki 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
(en)o 16 1 [ocena]
sylabus
Teorie i koncepcje sztuki współczesnej w. 14h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 14 1 w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 74 6.5
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
5
bez grupy / obowiązkowe
Metody i sposoby autoprezentacji w. 4h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 4 0.5 w. [zal.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna 16h
(en)o 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
(en)o 16 1 [ocena]
sylabus
Teorie i koncepcje sztuki współczesnej w. 14h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 14 1 w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 50 3
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
6
bez grupy / obowiązkowe
Metody i sposoby autoprezentacji w. 4h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 4 0.5 w. [zal.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna 16h
(en)o 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
(en)o 16 1 [ocena]
sylabus
Teorie i koncepcje sztuki współczesnej w. 14h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 14 1 w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 50 3
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
7
bez grupy / obowiązkowe
Praktyka dydaktyczna 16h
(en)o 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
(en)o 16 2 [ocena]
sylabus
Seminarium i konsultacje do pracy teoretycznej 6h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 6 0.5 [zal.]
sylabus
(en)Razem: 38 3
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
8
bez grupy / obowiązkowe
Praktyka dydaktyczna 16h
(en)o 16 0.5 [zal.]
sylabus
Seminarium doktoranckie 16h
(en)o 16 2 [ocena]
sylabus
Seminarium i konsultacje do pracy teoretycznej 6h
(en)o dr hab. Dorota Folga-Januszewska 6 0.5 [zal.]
sylabus
(en)Razem: 38 3