(en)Katalog ECTS

Visual Practices Studio

(en)Pedagog: mgr Jakub Mazurkiewicz

(en)Pole (en)Opis
Course type Obligatoryjny
Didactic methods

warsztat, dyskusja, korekta, wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements

brak

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

celujący
5,35
Wybitny poziom koncepcyjny pracy.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny i techniczny pracy.
Realizacja dodatkowych aktywności z własnej inicjatywy.
≥ 99


bardzo dobry
5,0
Wybitny poziom koncepcyjny pracy.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
98–93


bardzo dobry minus
4,65
Wybitny poziom koncepcyjny pracy.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
92–87

 

dobry plus
4,35
Wysoki poziom koncepcyjny pracy.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
86–81


dobry
4,0
Wysoki poziom koncepcyjny pracy.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
80–75


dobry minus
3,65
Przeciętny poziom koncepcyjny pracy.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny pracy.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
74–69

 

dostateczny plus
3,35

Przeciętny poziom koncepcyjny pracy.
Niski poziom projektowo-artystyczny pracy.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
68–63


dostateczny
3,0
Niski poziom koncepcyjny pracy.
Niski poziom projektowo-artystyczny pracy.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
62–57


dostateczny minus
2,65
Niski poziom koncepcyjny pracy.
Niski poziom projektowo-artystyczny pracy.
Poważne błędy techniczne.
56–51


niedostateczny
2,0
Niedostateczny poziom koncepcyjny, projektowo-artystyczny i techniczny pracy.
≤ 50


nieklasyfikowany
0
Brak kompletu prac, brak uczestnictwa w egzaminie lub powyżej 3 nieusprawiedliwione nieobecności.
0

 

Ocena przeprowadzona jest podczas przeglądu semestralnego. Ocenie podlega odpowiednio:

70% – realizacja zadania semestralnego
– pomysłowość i oryginalność rozwiązania problemu,
– jakość i staranność wykonania projektu.
30% – aktywność
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja na zajęciach. Osoby, które mają więcej niż trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze nie mogą przystąpić do zaliczenia i otrzymują ocenę niesklasyfikowany.

Teaching goals (program content, subject description)

Zajęcia mają na celu opracowanie graficzne, skład, łamanie, przeprowadzenie procesu korektowego oraz wydruk i oprawę magazynu. Semestr dzieli się na trzy etapy: projektowanie (luty), skład i korekty (marzec, kwiecień), produkcja (maj).

Compulsory literature used during classes

brak

Additional literature recommended for the student's self learning

brak

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
  • opracowuje projekt graficzny i edytorski magazynu z uwzględnieniem charakterystycznych dla tego typu publikacji elementów
  • przeprowadza na pliku komputerowym i wprowadza w plik graficzny korektę tekstu
  • wykonuje podstawowe prace introligatorskie w sposób rzemieślniczy
  • pracuje według przyjętego harmonogramu
  • wymienia i charakteryzuje elementy składowe współczesnych i historycznych magazynów
  • odróżnia stylistykę poszczególnych magazynów i opisuje różnice przy użyciu specjalistycznego słownictwa
  • wymienia argumenty za i przeciw pomysłom swoim jaki i pozostałych członków grupy, w której pracuje
  • współpracuje w grupie
  • dochodzi do kompromisów w sytuacjach spornych w celu usprawnienia procesu wydawniczego
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia dostosowana do prezentacji multimedialnych, wyposażona w: ekran, projektor multimedialny o dużej rozdzielczości, komputer z możliwością podłączenia do projektora; stoły do pracy warsztatowej; stanowiska komputerowe (1 stanowisko – 1 student) z oprogramowaniem do projektowania wydawniczego, graficznego i obróbki zdjęć; narzędzia introligatorskie: gilotyna z zapasowym nożem, maty do cięcia, nożyki introligatorskie, nożyczki, linijki; drukarka.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.4 (en)o 45 2 workshop 45h
workshop [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10409