(en)Katalog ECTS

Curating an exhibition

(en)Pedagog: dr hab. Łukasz Ronduda

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Didactic methods

Ćwiczenia Wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

Znajomość historii sztuki polskiej po 1945 roku

 

Częste wizyty w Galeriach i Muzeach

 

Final requirements

Umiejętność świadomego korzystania z warsztatu kuratora. Umiejętność sprawnego poruszania się w instytucjach sztuki współczesnej 

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Przedstawienie kuratorskiego projektu wystawy

Teaching goals (program content, subject description)

Zapoznanie studentów z procesem powstawania wystawy muzealnej począwszy od pracy koncepcyjnej, poprzez proces produkcji, do pracy z gotową ekspozycją i jej promocją. Zajęcia bazujące na konkretnym przypadku wystawy przygotowywanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będą pozwalały zapoznać się z wszystkimi wymiarami pra-cy kuratorskiej nad wystawą i bazować będą na szeregu spotkań z najważniejszymi uczestni-kami tego procesu: architektem wystawy, producentem, artystami, promocją, konserwatorem, działem realizacji wystaw etc. Studenci oprócz uczestnictwa w procesie produkcji będą pra-cować nad własnymi wersjami programu towarzyszącego i oprowadzania po wystawie.

Compulsory literature used during classes

Magda Lipska, Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej 2018
Hans Urlih Obrist, A Brief History of Curating, JPRIRinger, 2009
Lucy Steeds (red.), Exhibition, MIT Press, 2014

Additional literature recommended for the student's self learning

Marta Czyż, Julia Wielgus - W ramach wystawy, Fundacja Sztuk Pięknych, Warszawa 2015
Tomasz Szerszeń, Podróżnicy bez mapy i paszportu, Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk 2015.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

4. K_U01
5. K_U18
6. K_U19
7. K_U22

1. K_W2
2. K_W10
3. K_W12

8. K_K03
9. K_K08
10. K_K09
11. K_K10
12. K_K12

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

komputer rzutnik

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.4 (en)o 30 2 workshop 30h
workshop [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10411