(en)Katalog ECTS

History of Polish sculpture

(en)Pedagog: dr hab. Waldemar Baraniewski

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Didactic methods

konwersatorium z elementami ćwiczeń

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ukończone studia I stopnia i wpis na I rok II stopnia

Final requirements

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność w trakcie oraz zaliczenie końcowego testu.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Test wizualny.

Teaching goals (program content, subject description)

1. Wprowadzenie. Co to jest rzeźba nowoczesna?
2. Miejsce rzeźby 1945-49 (Dunikowski, a „szkoła warszawska”)
3. Kobro-Jarema – nie podjęty legat.
4. Wobec socrealizmu. Rzeźba na warszawskiej ASP.
5. Monumentalne realizacje (MDM, PKiN)
6. Wokół odwilży. „Rzeźba w ogrodzie”.
7. Amazonki rzeźby (Szapocznikow, Ślesińska, Więcek, Zbrożyna)
8. Antoni Kenar i szkoła zakopiańska.
9. Nowoczesność i tradycja (Hasior, Bereś)
10. Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza – nowy kształt dydaktyki.
11. Oskar Hansen i koncepcja „formy otwartej”.
12. Pomniki – konkursy i realizacje.
13. Plenery i „formy przestrzenne”.
14. Rzeźbiarze fotografują.
15. Nowa rzeźba lat 80-tych.
16. Działania w przestrzeni publicznej.

Compulsory literature used during classes

Kat. Katarzyna Kobro 1898-1951, MS Łódź 1998/9
A.Melbechowska-Luty, Kreator. Rzeźbiarskie dzieło Xawerego Dunikowskiego, Warszawa 2012
Nowoczesna rzeźba polska 1955 – 1992. [red. W.Baraniewski,T. Książek, J.S. Wojciechowski] kat. wyst. , Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 1995, ss.290
A.Osęka, W.Skrodzki, Współczesna rzeźba polska, Warszawa 1977
Wokół rzeźby współczesnej, Zeszyty Naukowe ASP, Warszawa 1987
A.Żakiewicz, Władysław Hasior 1928-1999, Warszawa 2005

Additional literature recommended for the student's self learning

Jerzy Jarnuszkiewicz. Wystawa Jubileuszowa z okazji 75 rocznicy urodzin, Orońsko-Warszawa 1994, ss.39
Otwarta Galeria. Formy przestrzenne w Elblągu. Przewodnik, Elbląg 2006
Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea-utopia-reinterpretacja, Lublin 2009

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności – student powinien być zdolny do:
1. K_U03
2. K_U04
3. K_U05

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:
1. K_W02
2. K_W04
3. K_W08

Kompetencje – student powinien być zdolny do:
1. K_K02
2. K_K04

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / Culture of place s.4 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.10 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Sculpture / rzeźba s.8 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Painting / painting s.8 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Media Art s.2 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
History of Art / Culture of place s.6 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Graphic Arts s.8 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10497