(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Media Art
(en)Kierunek: Media Art
(en)Studia full-time studies second-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
(en)d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku Konw 30h
(en)d dr Paweł Ignaczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Netology: tracing violence Konw 30h
(en)d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Art beyond art. At the thresholds of the field of art Konw 30h
(en)d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
(en)d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Warsaw in action Konw 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
(en)d dr Marcin Zgliński
dr Maria Rudzka
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Main traditions of Polish modern art 1945-1970 Konw 30h
(en)d dr Piotr Słodkowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Profession: artist. Designing individual practices Konw 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Dylematy rozwoju współczesnych miast 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Philosophy of culture and history of anthropology w. 30h
(en)d dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Global Renaissance I 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Critique - emanciptation - progress. Introduction to critical theory. 30h
(en)o dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Visual culture systems and the roles of artists in Poland 1918-2018 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
pracownie do wyboru I mgr ECTS: 20 ilość: 4
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 60h
(en)d dr hab. Jakub Wróblewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 60h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 60h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 60h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 60h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 60h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 60h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 60h
(en)d mgr Maciej Szczęśniak
prof. Sławomir Ratajski
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Photgraphic creation ćw. 60h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 60h
(en)d dr hab. Katarzyna Krakowiak 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 60h
(en)d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 60h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 60h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
przedmiot do wyboru I mgr ECTS: 2 ilość: 1
Dokument wideo ćw. 45h
(en)d dr Tomas Rafa 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Poszerzona rzeczywistość ćw. 45h
(en)d dr Wojciech Bąkowski 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Przestrzeń rysunku ćw. 45h
(en)d dr hab. Anna Panek 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Światło i kolor ćw. 45h
(en)d prof. Apoloniusz Węgłowski 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
WSM obowiązkowe
English language ćw. 45h
(en)o Daniel Stewart 45 2 ćw. [zal.]
sylabus
Plein-air ćw. 30h
(en)o dr hab. Piotr Kopik 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Postrzeganie a kreatywność ćw. 45h
(en)o dr Paula Jaszczyk 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Współczesne modele kuratorskie w. 45h
(en)o mgr Milada Ślizińska 45 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Wykład do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
History of early modern art in Poland 30h
(en)d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Humanities in 20th and 21st century 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6 ilość: 1
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Guest workshop ćw. 45h
(en)d dr Anna Konik 45 3 ćw. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 615 49
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Proseminarium do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Architektura Warszawy w XIX i XX wieku. 30h
(en)d dr Filip Burno 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Contemporary Art&Theory 45h
(en)d dr Ewa Bobrowska 45 4 [zal. z oceną]
sylabus
Człowiek i społeczeństwo w czasach współczesnych 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Hermeneutics and art 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Women, Art, and Society in Early Modern Period 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Małe formy pamięci 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Artistic migrations - towards the South 30h
(en)d dr Olaf Kwapis 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Trajectories of contemporary practices of professional artists 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 4 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Architektoniczny storytelling. Język projektantów XX wieku 30h
(en)d mgr Katarzyna Uchowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Global Renaissance II w. 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 2 w. [egz.]
sylabus
New media history w. 30h
(en)d dr Marika Kuźmicz 30 2 w. [egz.]
sylabus
History of Polish sculpture w. 30h
(en)d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 2 w. [egz.]
sylabus
History of modern art in Poland w. 30h
(en)d dr Marcin Zgliński 30 2 w. [egz.]
sylabus
Italia – Germania. Stołeczność utracona w. 30h
(en)d dr Olaf Kwapis 30 2 w. [egz.]
sylabus
Kostiumologia judaika w. 30h
(en)d dr Maria Rudzka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Introduction to anthropology 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 2 [egz.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. 30h
(en)o Magdalena Potts 30 1 w. [zal.]
sylabus
pracownie do wyboru I mgr ECTS: 20 ilość: 4
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 60h
(en)d dr hab. Jakub Wróblewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 60h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 60h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 60h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 60h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 60h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 60h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 60h
(en)d prof. Sławomir Ratajski
mgr Maciej Szczęśniak
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Photgraphic creation ćw. 60h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 60h
(en)d dr hab. Katarzyna Krakowiak 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 60h
(en)d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 60h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 60h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
WSM obowiązkowe
Postrzeganie a kreatywność ćw. 45h
(en)o dr Paula Jaszczyk 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Współczesne modele kuratorskie w. 45h
(en)o mgr Milada Ślizińska 45 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
przedmiot do wyboru I mgr ECTS: 2 ilość: 1
Dokument wideo ćw. 45h
(en)d dr Tomas Rafa 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Poszerzona rzeczywistość ćw. 45h
(en)d dr Wojciech Bąkowski 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Przestrzeń rysunku ćw. 45h
(en)d dr hab. Anna Panek 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Światło i kolor ćw. 45h
(en)d prof. Apoloniusz Węgłowski 45 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Guest workshop ćw. 45h
(en)d dr Anna Konik 45 3 ćw. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 525 36
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
Seminarium dyplomowe ECTS: 6 ilość: 1
Bajki i baśnie 30h
(en)d dr Ewa Muszyńska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Filozoficzna diagnoza współczesności 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny
mgr Tadeusz Walentowicz
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Miasto, konflikt, współpraca - projekt badawczy 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Modernism and Modernisation 1920-1970 30h
(en)d dr Filip Burno 30 6 [zal. kom. z oceną]
sylabus
Obraz a fotografia? 30h
(en)d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Images of culture. Image and representation as a source of cultural practice. 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Od baroku do queer baroku. Długie trwanie w (bez)stylu 30h
(en)d dr Olaf Kwapis 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Psychoanaliza i hermeneutyka sztuki 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka polska po 1989 roku 30h
(en)d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka współczesna a kontekst amerykański 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wokół przedmiotu 30h
(en)d dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Dylematy rozwoju współczesnych miast 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Global Renaissance I 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Visual culture systems and the roles of artists in Poland 1918-2018 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
Pracownia aneks II st II rok ECTS: 8 ilość: 1
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 60h
(en)d dr hab. Jakub Wróblewski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 60h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 60h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 60h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 60h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 60h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 60h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 60h
(en)d mgr Maciej Szczęśniak
prof. Sławomir Ratajski
60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Photgraphic creation ćw. 60h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 60h
(en)d dr hab. Katarzyna Krakowiak 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 60h
(en)d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 60h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 60h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia dyplomowa II st II rok ECTS: 15 ilość: 1
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 60h
(en)d dr hab. Jakub Wróblewski 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 60h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 60h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 60h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 60h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 60h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 60h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 60h
(en)d mgr Maciej Szczęśniak
prof. Sławomir Ratajski
60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Photgraphic creation ćw. 60h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 60h
(en)d dr hab. Katarzyna Krakowiak 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 60h
(en)d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 60h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 60h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Konwersatorium ECTS: 3 ilość: 1
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
(en)o mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia obrazu w. 30h
(en)o dr Adam Czyżewski 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Contemporary Art&Theory Konw 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Philosophy of culture and history of anthropology w. 30h
(en)o dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Fotografia wobec intermedialności w. 15h
(en)o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 15 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Critique - emanciptation - progress. Introduction to critical theory. 30h
(en)o dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Guest workshop ćw. 45h
(en)d dr Anna Konik 45 3 ćw. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 390 48
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
Pracownia aneks II st II rok ECTS: 8 ilość: 1
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 60h
(en)d dr hab. Jakub Wróblewski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 60h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 60h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 60h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 60h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 60h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 60h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 60h
(en)d prof. Sławomir Ratajski
mgr Maciej Szczęśniak
60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Photgraphic creation ćw. 60h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 60h
(en)d dr hab. Katarzyna Krakowiak 60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 60h
(en)d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
60 5 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 60h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 60h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia dyplomowa II st II rok ECTS: 15 ilość: 1
3D i zdarzenia wirtualne ćw. 60h
(en)d dr hab. Jakub Wróblewski 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Alternatywne obrazowanie ćw. 60h
(en)d prof. Włodzimierz Szymański 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Animacja ćw. 60h
(en)d dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Działania przestrzenne ćw. 60h
(en)d prof. Mirosław Bałka
mgr Tymoteusz Bryndal
60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Fotografia społeczna ćw. 60h
(en)d dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Komunikacja intermedialna ćw. 60h
(en)d prof. Krzysztof Olszewski 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcja obrazu ćw. 60h
(en)d dr hab. Paweł Susid, prof. ASP 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Koncepcje artystyczne ćw. 60h
(en)d prof. Sławomir Ratajski
mgr Maciej Szczęśniak
60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Photgraphic creation ćw. 60h
(en)d dr hab. Tomasz Myjak 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń działania dźwięku ćw. 60h
(en)d dr hab. Katarzyna Krakowiak 60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Przestrzeń malarska ćw. 60h
(en)d prof. Leon Tarasewicz
mgr Sebastian Krok
60 11 ćw. [egz.]
sylabus
Relacje wizualne ćw. 60h
(en)d prof.dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
Zastosowania Fotografii ćw. 60h
(en)d prof. Mariusz Wideryński 60 12 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia obrazu w. 30h
(en)o dr Adam Czyżewski 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Fotografia wobec intermedialności w. 15h
(en)o dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP 15 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
Cultural policies Konw 30h
(en)o dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Guest workshop ćw. 45h
(en)d dr Anna Konik 45 3 ćw. [zal.]
sylabus
Studium przedsiębiorczości w. 30h
(en)o mgr Magdalena Sołtys 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 270 35