(en)Katalog ECTS

Basics of technology and construction

(en)Pedagog: mgr Maciej Stefański

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy, GTP (Grupa Treści Podstawowych)
Didactic methods

- Wykłady w formie spotkań on-line na platformie Google Meet

- Wyjazdy dydaktyczne ( jęśli będzie taka możliwość ze strony odwiedzanych fabryk itp. miejsc) 

- Spotkania on-line z przedstawicielami firm produkcyjnych

- Dyskusje dydaktyczne w trakcie wykładów i spotkań on-line

- Ćwiczenia w podziale na grupy w przestrzeniach Wydziału Wzornictwa i  ćwiczenia on-line z wykorzystaniem platformy Google Meet

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów licencjackich.

Final requirements

- posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu technologii przemysłowych i umiejętności posługiwania się rysunkiem technicznym w podstawowym zakresie.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

- ocena ostateczna jest średnią z ocen uzyskanych za poszczególne ćwiczenia i kolokwia.

Teaching goals (program content, subject description)

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi wiadomościami z
technologii wytwarzania produktu, oraz uświadomienie studentom konieczności
podporządkowania projektowania wymaganiom technologicznym i konstrukcyjnym. Podczas
zajęć studenci poznają najważniejsze technologie używane do wytwarzania projektowanych
przez projektantów wzornictwa przedmiotów. Zakres przedstawionych informacji odpowiada
podstawowej wiedzy jaką projektant wzornictwa powinien posiadać przy projektowaniu
produktów jednostkowych, seryjnych i masowych. Technologie prezentowanie podczas
wykładów podzielone są ze względu na rodzaj wykonywanych operacji ( frezowanie,
toczenie, cięcie itd.), przedstawione na przykładach zastosowań w różnych materiałach.
Program realizowany jest według schematu:
Semester 1
➔ Technologie produkcji z płaskich elementów poprzez:
➜ Wycinanie ( różne materiały)
→ Ręczne
→ laserowe
→ cnc
→ wodą
→ plazmowe
→ fotochemiczne
→ sztancowanie
➜ Wyginanie, zaginanie, zawijanie
→ Blachy
→ Tworzywa
→ Szkła
→ sklejki - ręcznie ( kopyto, w formach na prasie, próżniowo)
➜ Wyoblanie ( drykowanie)
➜ Walcowanie
➜ Termoformowanie
➜ Tłoczenie
➜ Metody łączenia elementów:
→ Spawanie
→ Zgrzewanie
→ Klejenie
→ skręcanie

➔ Technologie produkcji metodą skrawania + łączenie elementów
➜ Cięcie ( różne materiały, ręczne lub za pomocą elektronarzędzi)

➜ Wiercenie ( różne materiały, ręczne lub za pomocą elektronarzędzi)
➜ Frezowanie ( różne materiały, ręczne lub za pomocą elektronarzędzi)
➜ Toczenie ( różne materiały, ręczne lub za pomocą elektronarzędzi)
➜ klejenie, skręcanie, zbijanie

Semester 2
➔ Technologie produkcji związane z odlewaniem, wtryskiwaniem,
rozdmuchiwaniem w formach itd.
➜ Szkło
➜ Ceramika.
➜ Beton
➜ Metal
→ Odlewanie ( przegląd różnych technologii)
➜ Tworzywo
→ Wtrysk
→ Rozdmuch
→ Rotoformowanie
→ inne
➜ Kompozyty
→ Laminowanie ( pozytywowe, negatywowe)

➔ Technologie produkcji ciągłych elementów
➜ Produkcja folii
➜ ekstrudowanie
➜ Walcowanie - profile
→ tworzywa ( płyty, profile)
→ aluminium ( profile)
➔ Technologie Rapid-Prototyping
➜ Druk 3D
➜ Frezowanie
➔ Techniki wykańczania powierzchni
➜ malowanie
→ natryskowe
→ proszkowe
➜ powłoki galwaniczne
→ ocynk
→ miedziowanie
→ chromowanie
➜ Anodowanie
➜ Piaskowanie
➜ Szczotkowanie
➜ Fototrawienie
➜ Flokowanie
➔ Techniki nadruku na produktach ( z wyłączeniem technologii drukarskich)
➜ Druk UV
➜ Sitodruk
➜ Tampodruk
➜ Folia - wycinanie, transportowanie na powierzchnię

Compulsory literature used during classes

Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn

Autor: Paweł Romanowicz
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Additional literature recommended for the student's self learning

1. Erbl J. (redakcja): Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle
maszynowym. Tom 1. Odlewnictwo. Obróbka plastyczna. Przetwórstwo tworzyw
sztucznych. Spawalnictwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2001.
2. Erbl J. (redakcja): Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle
maszynowym. Tom 2. Obróbka skrawaniem. Montaż. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
3. Chris Lefteri, Making It: Manufacturing Techniques for Product Design, ISBN
9781856697491, 2012

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po ukończeniu I roku studiów student powinien:
− posiadać umiejętność właściwego doboru technologii i materiałów do projektowanego
przedmiotu [K1_U05]
− posiadać umiejętność porozumiewania się ze środowiskiem inżynierskim w celu
wypracowania wspólnej koncepcji projektowej potrzebnej w czasie wdrażania wyrobu
do produkcji [K1_U04]
− posiadać umiejętność samokształcenia w zakresie nowości technologicznych i
konstrukcyjnych [K1_U14]

− posiadać umiejętności komunikowania się za pomocą rysunku techniczego.

Po ukończeniu I roku studiów student powinien:
− Posiadać wiedzę na poziomie podstawowym dotyczącą procesów produkcyjnych i
organizacji produkcji [K1_W01]
− Posiadać wiedzę w zakresie podporządkowania procesu projektowego wymogom
technologicznym i zagadnieniom konstrukcyjnym [K1_W05]

Po ukończeniu I roku studiów student powinien:
- Odznaczać się dbałością o myśl konstrukcyjną i rzetelność przekazu [K1_K08]
- Zwracać uwagę na istnienie ograniczeń konstrukcyjno-technicznych i odpowiednio
reagować na nie [K1_K06]

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

− Biblioteka specjalistyczna.
− Sala wykładowa – rzutnik multimedialny, dostęp do Internetu
− Literatura branżowa

− Laboratorium komputerowe

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.2 (en)o 120 5 exercise 120h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10699