(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Design
(en)Kierunek: Design
(en)Studia full-time studies first-cycle studies; level 6 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Dictionary of art w. 30h
(en)d dr Filip Burno 30 2 w. [zal.]
sylabus
Dictionary of art w. 30h
(en)d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [zal.]
sylabus
Wychowanie fizyczne ilość: 1
Physical education ćw. 30h
(en)d mgr Anna Pietraszek 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Robert Krępski 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Physical education ćw. 30h
(en)d Maciej Wenta 30 0 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość (min): 1 ilość (max): 2
English language ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Russian language w. ćw. 30h
(en)o dr Janina Furgał 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: French w. ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian w. ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Digital documentation ćw. 1h
(en)o Jerzy Smoleński 1 0 ćw. [zal.]
sylabus
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
German language w. ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Kompozycja brył i płaszczyzn ćw. 120h
(en)o prof. Grzegorz Kowalski 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Modelling ćw. 60h
(en)o mgr Jerzy Wojtasik
mgr Tomasz Januszewski
mgr Jan Buczek
60 4 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Basic design I ćw. 120h
(en)o mgr Jerzy Wojtasik
mgr Tomasz Januszewski
mgr Jan Buczek
120 6 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Podstawy technologii i konstrukcji ćw. 120h
(en)o mgr Maciej Stefański 120 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Techniki prezentacyjne w. ćw. 120h
(en)o mgr Zuzanna Łąpieś
mgr Henryk Junosza Szaniawski
120 4 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Introduction to design knowledge w. 30h
(en)o dr Józef Mrozek 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 781 32
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
Słownik sztuki ECTS: 2 ilość: 1
Dictionary of art w. 30h
(en)d dr Filip Burno 30 2 w. [egz.]
sylabus
Dictionary of art w. 30h
(en)d dr hab. Wojciech Włodarczyk 30 2 w. [egz.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
German language w. ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English ćw. 30h
(en)o Małgorzata Wujec 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Digital documentation ćw. 1h
(en)o Jerzy Smoleński 1 0 ćw. [zal.]
sylabus
History of art I w. 30h
(en)o mgr Marek Machowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Kompozycja brył i płaszczyzn ćw. 120h
(en)o prof. Grzegorz Kowalski 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Modelling ćw. 60h
(en)o mgr Jerzy Wojtasik
mgr Tomasz Januszewski
mgr Jan Buczek
60 4 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Basic design I ćw. 120h
(en)o mgr Jerzy Wojtasik
mgr Tomasz Januszewski
mgr Jan Buczek
120 6 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Podstawy technologii i konstrukcji ćw. 120h
(en)o mgr Maciej Stefański 120 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Techniki prezentacyjne w. ćw. 120h
(en)o mgr Zuzanna Łąpieś
mgr Henryk Junosza Szaniawski
120 4 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Introduction to design knowledge w. 30h
(en)o dr Józef Mrozek 30 2 w. [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 661 30
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
3
Przedmioty artystyczne ECTS: 5 ilość: 1
Painting and drawing ćw. 120h
(en)d prof. zw. Łukasz Korolkiewicz 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Painting and drawing ćw. 120h
(en)d mgr Mikołaj Chylak 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Sculpture ćw. 120h
(en)d prof.dr hab. Wiktor Gutt 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Wykład monograficzny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
History of philosophy w. 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)d dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Języki obce ECTS (min): 1 ECTS (max): 6 ilość: 1
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English w. ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: French ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French B2 w. 1h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: German B2 w. 1h
(en)o Teresa Zakrzewska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian B2 w. 1h
(en)o Filip Łopuski 1 1 w. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Digital documentation ćw. 1h
(en)o Jerzy Smoleński 1 0 ćw. [zal.]
sylabus
History of art II w. 30h
(en)o dr Anna Oleńska 30 1 w. [zal.]
sylabus
History of art II w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [zal.]
sylabus
Basic ergonomics w. ćw. 30h
(en)o prof. zw. Czesława Frejlich 30 2 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
Basic graphic design ćw. 120h
(en)o mgr Jakub Jezierski
dr Magdalena Małczyńska-Umeda
120 5 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Basic design II ćw. 120h
(en)o prof. Wojciech Małolepszy 120 6 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Basic design III ćw. 120h
(en)o mgr Jacek Surawski
mgr Dominik Głąb
120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie technologiczne i konstrukcyjne ćw. 120h
(en)o dr Przemysław Siemiński 120 3 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 751 36
(en)ROK
II
(en)SEMESTR
4
Przedmioty artystyczne ECTS: 5 ilość: 1
Painting and drawing ćw. 120h
(en)d mgr Mikołaj Chylak 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Painting and drawing ćw. 120h
(en)d prof. zw. Łukasz Korolkiewicz 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Sculpture ćw. 120h
(en)d prof.dr hab. Wiktor Gutt 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
French language ćw. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: French B2 w. 1h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: German B2 w. 1h
(en)o Teresa Zakrzewska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian B2 ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Digital documentation ćw. 1h
(en)o Jerzy Smoleński 1 0 ćw. [zal.]
sylabus
History of philosophy 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
History of philosophy w. 30h
(en)o dr Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
History of art II w. 30h
(en)o dr Marcin Zgliński 30 1 w. [egz.]
sylabus
Design history w. 60h
(en)o dr Agata Szydłowska 60 2 w. [egz.]
w. [zal.]
sylabus
Basic graphic design ćw. 150h
(en)o mgr Jakub Jezierski
dr Magdalena Małczyńska-Umeda
150 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Basic design II ćw. 180h
(en)o prof. Wojciech Małolepszy 180 6 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Basic design III ćw. 150h
(en)o mgr Jacek Surawski
mgr Dominik Głąb
150 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Technologies and construction II ćw. 90h
(en)o dr Przemysław Siemiński 90 3 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 871 32
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
5
Przedmioty artystyczne ECTS: 5 ilość: 1
Painting and drawing ćw. 120h
(en)d prof. zw. Łukasz Korolkiewicz 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Painting and drawing ćw. 120h
(en)d mgr Mikołaj Chylak 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Sculpture ćw. 120h
(en)d prof.dr hab. Wiktor Gutt 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ECTS: 14 ilość: 2
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Tomasz Rygalik 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d prof. Jerzy Porębski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Paweł Jasiewicz 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr hab. Grzegorz Niwiński 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr hab. Bartosz Piotrowski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d Bartłomiej Mejor 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d prof. Michał Stefanowski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Maciej Konopka 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr hab. Artur Frankowski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Daniel Zieliński 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Paweł Grobelny 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d prof. Wojciech Wybieralski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
French language w. 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 w. [zal.]
sylabus
German language w. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 w. [zal.]
sylabus
Italian language w. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Italian language w. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Digital documentation ćw. 1h
(en)o Jerzy Smoleński 1 - ćw. [zal.]
sylabus
Aesthetics 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
History of art III w. 30h
(en)o dr Paweł Ignaczak 30 1 w. [zal.]
sylabus
Design history w. 30h
(en)o dr Józef Mrozek 30 3 w. [egz.]
w. [zal.]
sylabus
Design in Poland w. 30h
(en)o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 2 w. [zal.]
sylabus
Współczesne projektowanie graficzne w. 30h
(en)o dr Agata Szydłowska 30 3 w. [egz.]
w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 541 31
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
6
Przedmioty artystyczne ECTS: 5 ilość: 1
Painting and drawing ćw. 120h
(en)d mgr Mikołaj Chylak 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Painting and drawing ćw. 120h
(en)d prof. zw. Łukasz Korolkiewicz 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Sculpture ćw. 120h
(en)d prof.dr hab. Wiktor Gutt 120 5 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ECTS: 14 ilość: 2
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr hab. Grzegorz Niwiński 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d prof. Michał Stefanowski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Paweł Jasiewicz 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d prof. Jerzy Porębski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Tomasz Rygalik 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr hab. Bartosz Piotrowski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d Bartłomiej Mejor 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Maciej Konopka 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr hab. Artur Frankowski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Daniel Zieliński 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Paweł Grobelny 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d prof. Wojciech Wybieralski 120 7 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Języki obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language w. ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [egz.]
sylabus
Foreign language: English B2 w. 1h
(en)o mgr Dagmara Dęga-Lewarska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Foreign language: Italian ćw. 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Design theory w. 30h
(en)d dr Józef Mrozek 30 6 w. [zal.]
sylabus
Digital documentation ćw. 1h
(en)o Jerzy Smoleński 1 - ćw. [zal.]
sylabus
Ergonomy w. ćw. 90h
(en)o prof. zw. Czesława Frejlich 90 3 ćw. w. [egz.]
ćw. w. [zal.]
sylabus
History of art III w. 30h
(en)o dr hab. Waldemar Baraniewski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Design in Poland w. 30h
(en)o dr Krystyna Łuczak-Surówka 30 2 w. [egz.]
sylabus
Modern design w. 30h
(en)o dr Magdalena Kochanowska 30 2 w. [ocena]
w. [zal.]
sylabus
Theory of the media w. 30h
(en)o dr Aleksander Zbrzezny 30 2 w. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 631 36
(en)ROK
IV
(en)SEMESTR
7
Konwersatorium do wyboru ECTS: 3 ilość: 1
Czym jest rzeźba nowoczesna? Konw 30h
(en)d dr hab. Waldemar Baraniewski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku Konw 30h
(en)d dr Paweł Ignaczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Pytania o formę Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Netology: tracing violence Konw 30h
(en)d dr Piotr Płucienniczak 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Studium przedsiębiorczości Konw 30h
(en)d mgr Magdalena Sołtys 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Art beyond art. At the thresholds of the field of art Konw 30h
(en)d dr Jakub Szreder 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Sztuka, życie, konflikty Konw 30h
(en)d dr Jakub Banasiak
dr Jakub Dąbrowski
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Warsaw in action Konw 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Władza i pamięć Konw 30h
(en)d dr Marcin Zgliński
dr Maria Rudzka
30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Main traditions of Polish modern art 1945-1970 Konw 30h
(en)d dr Piotr Słodkowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Profession: artist. Designing individual practices Konw 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 3 Konw [zal. z oceną]
sylabus
Wykład konwersatoryjny do wyboru ECTS: 2 ilość: 1
Contemporary Art&Theory Konw 30h
(en)d dr Ewa Bobrowska 30 3 [zal. z oceną]
sylabus
Dylematy rozwoju współczesnych miast 30h
(en)d dr Karolina Thel 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Philosophy of culture and history of anthropology w. 30h
(en)d dr Katarzyna Kasia 30 2 w. [egz.]
sylabus
Global Renaissance I 30h
(en)d dr Ewa Kociszewska 30 2 [egz.]
sylabus
Critique - emanciptation - progress. Introduction to critical theory. 30h
(en)d dr hab. Jan Sowa 30 2 [egz.]
sylabus
Visual culture systems and the roles of artists in Poland 1918-2018 30h
(en)d dr hab. Jan Wojciechowski 30 2 [egz.]
sylabus
Wykład monograficzny do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Filozoficzna nauka o człowieku 30h
(en)d mgr Tadeusz Walentowicz 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Wykład monograficzny ECTS: 2 ilość: 1
History of early modern art in Poland 30h
(en)d mgr Marek Machowski 30 2 [egz.]
sylabus
Humanities in 20th and 21st century 30h
(en)d dr Aleksander Zbrzezny 30 2 [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie (dyplom licencjacki) ECTS: 15 ilość: 1
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d dr hab. Grzegorz Niwiński 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d dr Maciej Konopka 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d dr hab. Artur Frankowski 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d dr Tomasz Rygalik 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d prof. Wojciech Wybieralski 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d prof. Michał Stefanowski 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d dr Daniel Zieliński 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d mgr Jakub Jezierski 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d prof. Jerzy Porębski 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d dr hab. Bartosz Piotrowski 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d Bartłomiej Mejor 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d dr Paweł Grobelny 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d dr Paweł Jasiewicz 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Design (bachelor degree diploma) ćw. 120h
(en)d dr Robert Pludra 120 15 ćw. [zal.]
sylabus
Projektowanie (wybór) ECTS: 8 ilość: 1
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Paweł Jasiewicz 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr hab. Bartosz Piotrowski 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr hab. Grzegorz Niwiński 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d prof. Jerzy Porębski 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Tomasz Rygalik 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d prof. Wojciech Wybieralski 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Daniel Zieliński 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Paweł Grobelny 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d prof. Michał Stefanowski 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr Maciej Konopka 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d Bartłomiej Mejor 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
Design (choice) ćw. 120h
(en)d dr hab. Artur Frankowski 120 8 ćw. [egz.]
ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Digital documentation ćw. 1h
(en)o Jerzy Smoleński 1 0 ćw. [zal.]
sylabus
English language ćw. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
German language ćw. 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język obcy w. 30h
(en)o dr Inez Szachułowicz
mgr Dagmara Dęga-Lewarska
30 1 w. [zal.]
sylabus
Student internships 160h
(en)o prof. Wojciech Małolepszy 160 5 [zal.]
sylabus
Wiedza o zawodzie projektanta w. 30h
(en)o dr Agata Szydłowska 30 3 w. [ocena]
w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 641 47