(en)Katalog ECTS

Film costume design

(en)Pedagog: dr Anna Janicka

(en)Pole (en)Opis
Course type projektowanie kostiumu filmowego
Didactic methods

zajęcia warsztatowe 

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin na studia magisterskie.

Kompetencje kwalifikujące do twórczej pracy.

Podstawowa  znajomość problematyki scenografii filmowej i historii kostiumu .

Umiejętności warsztatowe: rysunek , podstawy malarstwa 

Final requirements

Zaliczenie 9 semestru.

Zaprojektowanie kostiumów do wybranej adaptacji literatury .

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Warunkiem przystąpienia do oceny jest wykonanie i przedstawienie wszystkich ćwiczeń.

Ocena wartości artystycznej prezentowanych prac- 50 %

Ocena jakości technicznej prezentowanych prac - 20 %

Ocena samodzielności w obrębie pracy twórczej - 20 %

Systematyczność w pracy - 10 % 

Teaching goals (program content, subject description)

Przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej w interdyscyplinarnym zespole w filmie , telewizji , reklamie oraz do prezentacji jej rezultatów

Wykształcenie swobody wobec wyzwań, jakie niosą teksty z różnych okresów historycznych i różnych kultur.

Compulsory literature used during classes

1000 Dessous History of Lingerie ,Gilles NERET < WYD> Taschen

Historia ubioru ,Gutkowska - Rychlewska 1968

Moda kobieca XXw ,Alina Dziekońska -Kozłowska 

Fashion design 1850-1895,wyd. The Pepin Press

Men's fashion - the Complete Sourcebook, J.Peacock, wyd. Thames and Hudson

Patterns of Fashion ,J.Arnold , wyd.Macmillan /QSM

Fashion In Photographs ,R.Aish , wyd. Badsford

ABC męskiej elegancji,J.Turbasa

Słownik mody ,E.i A.Banach , Wiedza powszechna 1962

Moda .Historia mody od XVIII do XX w. ,Kolekcja Instytutu Ubioru w Kioto Taschen /TMC Art.

A History of Costume in the West ,F.Boucher , T& H

Leksykon rzeczy minionych i przemijających ,M.Szubert , Muza sa

Gazety , tygodniki : Praktyczna Pani - lata 30-te

                             Kobieta w świecie i w domu - lata 20-te

                             Ty i Ja - lata 60-te , 70- te 

                             Przekrój 

 

Additional literature recommended for the student's self learning

Literatura zależna jest od opracowanego projektu i epoki . Literatura przedmiotu jest ogromna i zawiera książki , albumy, dostęp do stron internetowych , miesięczniki , żurnale , gazety tygodniowe , prywatne i muzealne zbiory fotograficzne .

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Absolwent powinien potrafić :

1. świadomie obronić i logicznie uzasadniać swój projekt 

2.potrafi zaproponować twórczo dobór materiałów

3.stosować materiały w celu budowania znaczeń , ekspresji , epoki 

4.poszukiwać i interpretować inspiracje w procesie projektowania i twórczo je zastosować w procesie kreacji

5.stworzyć w oparciu o analizę tekstu- koncepcję scenograficzno- kostiumową

6.zaprojektowane kostiumy zaprezentować w formie projektów czytelnych dla wykonawców 

 

Absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie :

1. interpretacji materiałów źródłowych 

2.zanjomości materiałów używanych w tworzeniu kostiumów

3.znajomości specyficznych , właściwych dla kostiumu filmowego zasad projektowania 

4.znajomości wybranych problemów praktyki realizacyjnej 

5.znajomości zasad przacy z reżyserem i z pracowniami 

Absolwent powinien być dolny do :

1. krytycznej analizy swojej pracy 

2.rozumienia potrzeby ciągłego , nieprzerzerwalnego procesu samokształcenia 

3.pracy w zespole 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

monitor , komputer z oprogramowaniem i dostępem do internety , stoły , krzesła 

pomoce dydaktyczne : próbki materiałow , narzędzia potrzebne do nauki patynowania 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.2 (en)o 75 4 exercise 75h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.10934