(en)Katalog ECTS

Painting workroom I

(en)Pedagog: dr Maciej Wojciechowski

(en)Pole (en)Opis
Course type Artystyczny
Didactic methods

1. Ćwiczenia malarskie w pracowni

2. Ćwiczenia malarskie w plenerze

3. Konwersatoria (dialog, dyskusja dydaktyczna, przeglądy, korekty)

 

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywnie zakończony pierwszy rok studiów w zakresie malarstwa

 

Final requirements

Samodzielne wykonanie cyklu prac malarskich

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Przegląd indywidualny prac malarskich wykonanych w semestrze

Ocenie podlegają umiejętności obserwacji, wyrażania i utrwalania natury, samodzielność w pokonywaniu trudności, otwartość w poszukiwaniu i stosowaniu różnorodnych środków wyrazu, zaangażowanie i 90% frekwencja

Teaching goals (program content, subject description)

1. Doskonalenie uzdolnień manualnych

2. Poszerzenie znajomości warsztatu i technik malarskich

3. Odkrywanie praw porządkujących i intepretujących postrzeganą rzeczywistość

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni

5. Poszukiwanie właściwych środków wyrazu

6. Przekraczanie własnych ograniczeń i złych nawyków

7. Wypracowanie i pielęgnowanie postawy otwartej, ciekawej, wnikliwej, zaangażowanej

Compulsory literature used during classes

1. Bell J. "Lustro świata" Wyd. Arkady, Warszawa 2009

2. Białostocki J. "Sztuka cenniejsza niż złoto" PWN, Warszawa 1966

3. Cybis J. "Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1966" PIW, Warszawa 1980

4. Gombrich E. H. "O sztuce" Wyd. Arkady. Warszawa 1997

5. Rzepińska M. "Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego" Wyd. Literackie, Kraków 1979

 

 

Additional literature recommended for the student's self learning

1. Białostocki J. "Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce" Wyd. Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2001

2. Czapski J. "Patrząc" Wyd. Znak, Kraków 2004

3. Kowalska B. "Twórcy-postawy" Wyd. Literackie, Kraków 1981

4. Moniuszko A. "Ciało sztuki" PWN, Warszawa 1982

5. Woźniakowski J. "Co się dzieje ze sztuką?" PIW, Warszawa 1974

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

1. Student posługuje się odpowiednimi narzędziami i materiałami malarskimi w zależności od techniki wykonywanej pracy

2. dostrzega układy i logikę otaczających form

3. rozpoznaje istotne walory plastyczne zdarzenia

4. poszukuje i wykorzystuje różnorodne środki wyrazu w realizacji zadania malarskiego

5. samodzielnie pokonuje trudności i ograniczenia

 

t1. student zna złożoność zjawisk, które warunkują akt tworzenia

2. posiada znajomość warsztatu, narzędzi, materiałów, technik malarskich

3. zna zasady realizacji pracy artystycznej

1. Jest gotowy do realizowania własnych zamierzeń twórczych

2. Prezentowania swoich prac w przestrzeni publicznej w wystawach zbiorowych, które uwzględniają współpracę wszystkich uczestników

3. Jest gotowy do dbałości o swoje prace i poszanowania prac kolegów

 

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

 

1. Pracownia o odpowiednim metrażu i warunkach oświetlenia

2. Sztalugi, deski, stołki

3. Rekwizyty do martwych natur

4. Model

5. Indywidualne szafki na narzędzia

6. Dostęp do bieżącej wody  

7. Narzędzia malarskie: pędzle, farby, paleta

8. Podłoża: płótno, papier, tektura

 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.4 (en)o 120 4 exercise 120h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.4 (en)o 120 4 exercise 120h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11096