(en)Katalog ECTS

Guest workshop

(en)Pedagog: dr Anna Konik

(en)Pole (en)Opis
Course type Autorska pracownia gościnna (do wyboru)
Didactic methods

Konsultacje indywidualne i grupowe

Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Spotkania z zaproszonymi gośćmi

Działania interdyscyplinarne

Language of lecture polski;
Prerequisites

Do pracowni gościnnej mogą zapisać się studenci, którzy ukonczyli studia I stopnia.

Od studentów na tym etapie wymaga się znajomości montażu (Adobe Premier, Final Cut lub DaVinci Resolve), zapisu dżwięku,

obrazu, czy obsługi kamery. Ważnym elementem jest również umiejetność kreatywnego

i indywidualnego podejścia do projektów oraz praca w zespole. 

Final requirements

W celu uzyskania zaliczenia konieczne jest uczestniczenie w zajęciach, spotkaniach 

oraz zrealizowanie indywidualnego projektu końcowego. Podstawą zaliczenia będą

również tworzone indywidualne archiwa projektu, dokumentujące przebieg pracy. Powinny one obejmować

dokumentację zdjeciową, teksty, notatki, opisy rozwoju projektu itd.

 

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie zostanie udzielone na podstawie obecności, aktywności i końcowej prezentacji projektu

oraz archiwum jego ewaluacji.

Praca zaliczeniowa będzie oceniana na podstwaie wartości artystycznej czyli umiejętnosci

łaczenia różnych gatunków filmowych (np. dokument, fikcja, found footage...). artystycznych z obszaru

sztuki video, instalacji video, animacji cyz innych działań np. performatywnych. Program pracowni kładzie

nacisk na tworzenie prac autorskich i progresywnych, artystycznie nieskrępowanych, eksperymentalnych

i interdyscyplinarnych.

Teaching goals (program content, subject description)

W oparciu o moją praktykę artystyczną z obszaru szeroko rozumianej video instalacji, filmu artystycznego,

sztuki wchodzącej w obszar działań społecznych (www.annakonik.art.pl ) gównym założeniem autorskiej

pracowni gościnnej, w roku akademickim 2019/2020, będzie użycie różnych form

obserwacji w kontekście miejsca. Pracownia będzie skupiać się na tworzeniu sztuki wrażliwej, otwartej

na obecność oraz indywidualne doświadczenie widza. Będzie miejscem tworzenia sztuki powstającej na styku

różnych dziedzin, języków wizualnych, politycznych i społecznych kontekstów. Działania będą obejmować

współpracę w grupach, jak i indywidualną w kontekście tematu „Wideo jako Miejsce”. Projekty, konsultacje

i ćwiczenia będą zmierzać do poszerzenia świadomości użycia video i znaczenia miejsca w percepcji tego medium.

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning

Udział w otwarciach wystaw, spotkaniach z artystami, pisarzami, naukowcami, jak i wykładach gościnnych.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Koncepcja obrazu

Relacje wizualne

Koncepcje artystyczne

Działania przestrzenne

Postrzeganie a kreatywność

Przestrzeń działania dźwięku

Dokument wideo

Antropologia obrazu

Organizacja i aranżacja przestrzeni

Plener

Koncepcja obrazu

Relacje wizualne

Koncepcje artystyczne

Działania przestrzenne

Postrzeganie a kreatywność

Przestrzeń działania dźwięku

Dokument wideo

Antropologia obrazu

Organizacja i aranżacja przestrzeni

Plener

Koncepcja obrazu

Relacje wizualne

Koncepcje artystyczne

Działania przestrzenne

Postrzeganie a kreatywność

Przestrzeń działania dźwięku

Dokument wideo

Antropologia obrazu

Organizacja i aranżacja przestrzeni

Plener

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Obsługa kamery, edycja obrazu, dżwięku, podstawy kreatywnego pisania.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.4 (en)d 45 3 exercise 45h
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-SS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.11745