(en)Katalog ECTS

Profession: artist. Designing individual practices

(en)Pedagog: dr hab. Jan Wojciechowski

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Didactic methods

konwersatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zalecane jest uczestnictwo w wykładzie Jana S. Wojciechowskiego "Ustroje kultury i role artystów w Polsce 1918-2018" 

Final requirements

praca semestralna- projekt.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

udział w zajęciach, realizacja kolejnych zadań, praca semestralna.

Teaching goals (program content, subject description)

Konwersatorium uzupełnia wykład na temat ustrojów kultury i polityk kulturalnych w Polsce. Ma ono na celu radykalnie zindywidualizować optykę oglądu rzeczywistości społecznej i organizacyjnej (zwłaszcza ekonomicznej) będącej środowiskiem praktyk zawodowych artystów i projektantów. Każdy uczestnik konwersatorium traktowany jest jako indywidualny podmiot twórczy, dysponujący niezależna świadomością artystyczną i własnym warsztatem plastycznym. W toku rozpoznawania tych indywidualnych walorów, budowane jest wspólnie instrumentarium dodatkowej, społecznej komunikacji (tekst) oraz rozpoznawane są konkretne warunki organizacyjne (instytucje) i ekonomiczne, umożliwiające publiczną prezentacje twórczości każdego uczestnika konwersatorium z osobna. 

Compulsory literature used during classes

konwersatorium nie ma charakteru studiów literaturowych, oparte jest na interpretacji twórczości

studentów - uczestników zajęć. Literatura jest pochodną tych interpretacji.

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.5 (en)o 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.5 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8235