Katalog ECTS

Zawód artysta. Projektowanie praktyk indywidualnych

Pedagog: dr hab. Jan Wojciechowski

Pole Opis
Typ przedmiotu fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zalecane jest uczestnictwo w wykładzie Jana S. Wojciechowskiego "Ustroje kultury i role artystów w Polsce 1918-2018" 

Wymagania końcowe

praca semestralna- projekt.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

udział w zajęciach, realizacja kolejnych zadań, praca semestralna.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Konwersatorium uzupełnia wykład na temat ustrojów kultury i polityk kulturalnych w Polsce. Ma ono na celu radykalnie zindywidualizować optykę oglądu rzeczywistości społecznej i organizacyjnej (zwłaszcza ekonomicznej) będącej środowiskiem praktyk zawodowych artystów i projektantów. Każdy uczestnik konwersatorium traktowany jest jako indywidualny podmiot twórczy, dysponujący niezależna świadomością artystyczną i własnym warsztatem plastycznym. W toku rozpoznawania tych indywidualnych walorów, budowane jest wspólnie instrumentarium dodatkowej, społecznej komunikacji (tekst) oraz rozpoznawane są konkretne warunki organizacyjne (instytucje) i ekonomiczne, umożliwiające publiczną prezentacje twórczości każdego uczestnika konwersatorium z osobna. 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

konwersatorium nie ma charakteru studiów literaturowych, oparte jest na interpretacji twórczości

studentów - uczestników zajęć. Literatura jest pochodną tych interpretacji.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Malarstwo / malarstwo s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.5 o 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.5 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8235