(en)Katalog ECTS

Visual Practices Studio

(en)Pedagog: mgr Jakub Mazurkiewicz

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Didactic methods

wykłady, warsztaty, korekty, prezentacje

Language of lecture polski;
Prerequisites (en)-brak-
Final requirements
  1. Przedstawienie efektów pracy nad zestawem zadań semestralnych.
  2. Znajomość pojęć i zasad w dziedzinach: typografii, projektowania graficznego i narracji wizualnej.
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

celujący
5,35
Wybitny poziom koncepcyjny prac.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny i techniczny prac.
100% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Realizacja dodatkowych aktywności z własnej inicjatywy.
≥ 99


bardzo dobry
5,0
Wybitny poziom koncepcyjny prac.
Wybitny poziom projektowo-artystyczny prac.
100% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
98–93


bardzo dobry minus
4,65
Wybitny poziom koncepcyjny prac.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny prac.
100% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
92–87

 

dobry plus
4,35
Wysoki poziom koncepcyjny prac.
Wysoki poziom projektowo-artystyczny prac.
100% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
86–81


dobry
4,0
Wysoki poziom koncepcyjny prac.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny prac.
80% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
80–75


dobry minus
3,65
Przeciętny poziom koncepcyjny prac.
Przeciętny poziom projektowo-artystyczny prac.
80% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Drobne błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
74–69

 

dostateczny plus
3,35

Przeciętny poziom koncepcyjny prac.
Niski poziom projektowo-artystyczny prac.
60% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
68–63


dostateczny
3,0
Niski poziom koncepcyjny prac.
Niski poziom projektowo-artystyczny prac.
40% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Błędy techniczne nie wpływające na odbiór pracy.
62–57


dostateczny minus
2,65
Niski poziom koncepcyjny prac.
Niski poziom projektowo-artystyczny prac.
20% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
Poważne błędy techniczne.
56–51


niedostateczny
2,0
Niedostateczny poziom koncepcyjny, projektowo-artystyczny i techniczny prac.
0% poprawnych odpowiedzi podczas egzaminu ustnego.
≤ 50


nieklasyfikowany
0
Brak kompletu prac, brak uczestnictwa w egzaminie lub powyżej 3 nieusprawiedliwione nieobecności.
0

 

Ocena przeprowadzona jest podczas przeglądu semestralnego. Ocenie podlega odpowiednio:

50% – realizacja zadań semestralnych
– pomysłowość i oryginalność rozwiązania problemu,
– jakość i staranność wykonania projektu.
30% – wiedza sprawdzona podczas egzaminu ustnego za pomocą 5 pytań
20% – aktywność
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest odpowiednia frekwencja na zajęciach. Osoby, które mają więcej niż trzy nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze nie mogą przystąpić do zaliczenia i otrzymują ocenę niesklasyfikowany.

Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z wiedzą z zakresu typografii, projektowania graficznego oraz narracji wizualnej oraz zastosowanie tej wiedzy w praktyce artystycznej za pomocą zestawu ćwiczeń.

 

Praca nad zadaniami może być prowadzona podczas zajęć oraz realizowana w ramach czasu przeznaczonego na pracę domową.

Podczas spotkań dydaktycznych prowadzone są korekty i dyskusje na temat realizacji ćwiczeń.

 

W ciągu semestru odbywają się wykłady nakreślające teoretyczne ramy dla rozwiązań formalnych.

Compulsory literature used during classes
  • Typografia książki. Podręcznik projektanta, Mitchell Michael, Wightman Susan, 2015
  • Człowiek i jego znaki, Adrian Frutiger, 2015
  • Siatki, czyli zasady kompozycji typograficznej, Kimberly Elam, 2019
  • kursownik.pl, kurs programu InDesign
Additional literature recommended for the student's self learning

Triumf typografii. Kultura, komunikacja, nowe media, Hoeks Henk, Lentjes Ewan,

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia nadająca się do przeprowadzenia warsztatów oraz wykładu. Wyposażona w: komputer połączony z projektorem, krzesła w ilości odpowiadającej liczbie studentów i studentek, stół do prac warsztatowych. Studenci powinni mieć do dyspozycji stanowiska komputerowe z oprogramowaniem z pakietu Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign. Do dyspozycji powinna być czarno-biała drukarka formatu A4, biały papier formatu A4, nożyczki, nożyki introligatorskie, kostki introligatorskie, maty do cięcia, linijki.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)o 45 2 workshop 45h
workshop [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8256