(en)Katalog ECTS

Student internships

(en)Pedagog: dr Karolina Thel

(en)Pole (en)Opis
Course type Obligatoryjny
Didactic methods

Praktyki

Language of lecture (en)-brak-
Prerequisites (en)-brak-
Final requirements

Prezentacja dokumentacji na temat przebiegu praktyk zgodnie z Regulaminem Prakty, nabytych w ich wyniku umiejętności i ich odniesienia do wiedzy nabytej w toku studiów.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena prezentacji końcowej dokumentacji w odniesieniu do oceny Opiekuna Praktyk.
Skala ocen: 2-5

Kryteria szczegółowe:
- ocena merytoryczna efektów realizacji powierzonych zadań – 25%
- ocena terminowości realizacji powierzonych zadań – 25%
- ocena poziomu zaangażowania w realizację powierzonych zadań – 25%
- ocena umiejętności potrzebnych do realizacji zadań – 25%.

Teaching goals (program content, subject description)

Odbycie, opis i omówienie praktyk studenckich w instytucji działającej na rzecz kultury, sztuki i/lub społeczeństwa obywatelskiego (w wymiarze odpowiadającym kierunkowi studiów).

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

1. Wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań w pracy zawodowej.
2. Zaproponowania konkretnych rozwiązań problemów z obszaru kultury i problematyki miejsca, możliwych do aplikacji w różnych typach instytucji.
3. Porozumiewania się ze specjalistami i nie specjalistami w zakresie podejmowania wyzwań zawodowych.
4. Prezentowania poglądów oraz argumentowania i dyskutowania o sprawach zawodowych.

1. Ram organizacyjnych instytucji działających w obszarze kultury/ sztuki/ społeczeństwa obywatelskiego.
2. Uwarunkowań społecznych, gospodarczych i prawnych realizacji praktycznych zadań zawodowych, w tym projektów na rzecz wspierania kultury i sztuki

1. Podjęcia wyzwań zawodowych w różnych typach instytucji działających na polu kultury i sztuki.
2. Uznania wartości i potrzeby etyki działalności historyka sztuki ze specjalizacją kultura miejsca.
3. Aktywnego uczestniczenia w komunikacji interpersonalnej, w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, na działaniach rzecz kultury.
4. Przyjęcia nowych idei, dyskusji, zmiany opinii w świetle dostępnych argumentów i danych.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.5 (en)o 90 3 internship 90h
internship [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8271