(en)Katalog ECTS

Work with film archive

(en)Pedagog: dr hab. Łukasz Ronduda

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Didactic methods

ćwiczenia wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

Znajomość historii sztuki po 1945 roku

Znajomość historii filmu po 1945 roku 

Final requirements

Umiejętność świadomego posługiwania się filmem w praktyce badawczej i kuratorskiej

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Przedstawienie kuratorowanego programu filmowego 

Teaching goals (program content, subject description)

zapoznanie studentów z metodami wykorzystania filmu w praktyce kuratorskiej, ekspozycyj-nej oraz w badaniach nad sztuką współczesną. Punktem wyjścia do zajęć będzie Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która posłuży studentom III roku wzkw do wypracowania innych sposobów pracy badawczej nad swoimi pracami licencjackimi niż czysto tekstualne. Rezultatem zajęć będą publiczne prezentacje powstałych w ich ramach programów filmowych i wystaw z wykorzystaniem filmu (lub ich koncepcji). Zajęcia bazowały będą również na za-praszaniu licznych gości z pola sztuki współczesnej, których działalność ściśle wiąże się z te-matyką badań studentów. Celem zajęć będzie również zapoznanie studentów z historią pol-skiego filmu artystycznego.

Compulsory literature used during classes

Giovanna Fossati, Exposing the Film Apparatus, The Film Archive as a research laboratory, Amsterdam University Press, 2016
Hilla Peleg, Erika Balsom, Documentary across disciplines, The MIT Press, 2016

Additional literature recommended for the student's self learning

Jessica Jacobs, Film as research method, Queen Mary University of London UK
Kodo Eshun and Anjalika Sagar, The Ghost of Songs: the Film Art of the Black Audio Film Collective 1982-1998, Liverpool University Press, 1997.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

4. K_U01
5. K_U18
6. K_U19
7. K_U22

1. K_W2
2. K_W10
3. K_W12

8. K_K03
9. K_K08
10. K_K09
11. K_K10
12. K_K12

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

komputer rzutnik

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.5 (en)o 30 2 workshop 30h
workshop [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8315