(en)Katalog ECTS

Global Renaissance I

(en)Pedagog: dr Ewa Kociszewska

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Didactic methods

wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

obecność (max. 3 nieobecności w semestrze) + zaliczenie pisemne (po każdym semestrze)

Teaching goals (program content, subject description)

Wykłady (w semestrze zimowym i letnim) poświęcone będą związkom kulturowym i artystycznym między Europą a Azją, Afryką i Amerykami w okresie 1400-1650. Tradycyjna definicja epoki Renesansu jako odrodzenia tradycji antycznej zostanie rozszerzona i aby wskazać kluczowe znaczenie zjawisk związanych z nowymi kontaktami handlowymi, wymianą towarową i kolonizacją. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z kartografią, “odkryciami” geograficznymi, wczesne przedstawienia innych kontynentów, kwestie rasy w kulturze wizualnej, import i eksport obiektów artystycznych z/do Europy, artystyczne hybrydy, exotica w kolekcjach nowożynych.

 

Compulsory literature used during classes

-

Additional literature recommended for the student's self learning

https://sites.google.com/a/cybis.asp.waw.pl/globren/

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U03

K_U05

K_U12

K_U24

K_W01

K_W02

K_W04

K_K02

K_K03

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

komputer i rzutnik

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]
Graphic Arts s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]
Media Art s.3 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]
Media Art s.1 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
lecture (choice) [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8891