Katalog ECTS

Globalny Renesans I

Pedagog: dr Ewa Kociszewska

Pole Opis
Typ przedmiotu fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

obecność (max. 3 nieobecności w semestrze) + zaliczenie pisemne (po każdym semestrze)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Wykłady (w semestrze zimowym i letnim) poświęcone będą związkom kulturowym i artystycznym między Europą a Azją, Afryką i Amerykami w okresie 1400-1650. Tradycyjna definicja epoki Renesansu jako odrodzenia tradycji antycznej zostanie rozszerzona i aby wskazać kluczowe znaczenie zjawisk związanych z nowymi kontaktami handlowymi, wymianą towarową i kolonizacją. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z kartografią, “odkryciami” geograficznymi, wczesne przedstawienia innych kontynentów, kwestie rasy w kulturze wizualnej, import i eksport obiektów artystycznych z/do Europy, artystyczne hybrydy, exotica w kolekcjach nowożynych.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

-

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

https://sites.google.com/a/cybis.asp.waw.pl/globren/

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U03

K_U05

K_U12

K_U24

K_W01

K_W02

K_W04

K_K02

K_K03

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer i rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.7 d 30 2 30h
[egz.]
Grafika s.7 d 30 2 30h
[egz.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 30 2 30h
[egz.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 d 30 2 30h
[egz.]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.7 d 30 2 30h
[egz.]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 d 30 2 30h
[egz.]
Rzeźba / rzeźba s.7 d 30 2 30h
[egz.]
Sztuka Mediów s.3 d 30 2 30h
[egz.]
Sztuka Mediów s.1 d 30 2 30h
[egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8891