(en)Katalog ECTS

Design (bachelor degree diploma)

(en)Pedagog: dr Daniel Zieliński

(en)Pole (en)Opis
Course type Pracownia projektowa, dyplomująca, wybór.
Didactic methods

Projekt indywidualny. Zajęcia mają formę dialogu dydaktycznego, prowadzone są metodą korektową, z częstotliwością odpowiadającą potrzebom dyplomanta. Podczas korekt prowadzone są rozmowy zarówno bezpośrednio związane z pracą nad projektem, jak i wokół wielu problemów satelitarnych.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ukończony 7 semestr studiów na Wydziale Wzornictwa, portfolio projektów i propozycja tematu dyplomowego zgodne z profilem dydaktycznym pracowni.

Final requirements

Wykonanie projektu dyplomowego zakończone złożeniem jego kompletnej dokumentacji.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Publiczna prezentacja i obrona wykonanego projektu. Oceniane są: stopień trudności podjętego tematu; artystyczny i techniczny poziom rozwiązań projektowych; stopień innowacyjności rozwiązań projektowych; jakość dokumentacji i obrony projektu.

Teaching goals (program content, subject description) (en)-brak-
Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 120 15 exercise 120h
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9540