(en)Katalog ECTS

Modelling

(en)Pedagog: mgr Tomasz Januszewski, mgr Jerzy Wojtasik, mgr Jan Buczek

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy
Didactic methods

Prezentacje
Ćwiczenia studyjne
Ćwiczenia warsztatowe
Projekty indywidualne
Dialog dydaktyczny

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zdany egzamin na I rok.

Final requirements

Zaliczenie wszystkich zadań modelarskich.
Zaliczenie semestru I i II.
Ocena egzaminacyjna semestru I i II.
Akceptacja Komisji Wydziałowej pod przewodnictwem Dziekana.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena umiejętności efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia.
Ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu.
Precyzja wykonania obiektu modelarskiego.

Skala ocen – zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie.

Teaching goals (program content, subject description)

Zapoznanie z właściwościami fizycznymi i konstrukcyjnymi materiałów modelarskich i prototypowych.
Zapoznanie z różnorodnymi technikami modelowymi i narzędziowymi.
Zaznajomienie z metodami obróbki modelarskiej i prototypowej.
Nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania makiet roboczych, modeli imitacyjnych i prototypowych projektów.

Compulsory literature used during classes (en)-brak-
Additional literature recommended for the student's self learning

PORADNIK WARSZTATOWCA MECHANIKA / praca zbiorowa

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Po zakończeniu kursu absolwent potrafi posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania. (K_U02) 

Po zakończeniu kursu absolwent zna i rozumie:

wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu. (K_W04) 

problematykę związaną z materiałami i technikami modelarskimi przydatnymi do realizacji projektowanych obiektów. (K_W07) 

podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów. (K_W08) 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Modelarnia wyposażona w urządzenia do obróbki gipsu, metalu, drewna i tworzyw sztucznych wraz z lakiernią.
Magazyn z podstawowymi materiałami modelarskimi.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.1 (en)o 60 4 exercise 60h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9551