(en)Katalog ECTS

Basic design III

(en)Pedagog: mgr Jacek Surawski, dr Dominik Głąb

(en)Pole (en)Opis
Course type Podstawy Projektowania 3
Didactic methods
 • projekty indywidualne
 • projekty zespołowe
 • korekty, dyskusje i dialog dydaktyczny
 • wykłady
Language of lecture polski;
Prerequisites

pozytywne zaliczenie I roku

Final requirements

Wykonanie projektu semestralnego. Projekt oceniany jest przez prowadzących i przedstawiany Komisji Wydziałowej.
1. projekt koncepcyjny
2. projekt podstawowy
3. podanie projektu - plansze drukowane i prezentacja multimedialna
4. model fizyczny wykonany w technologii druku 3D..

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Kryteria oceny:

 • ocena artystycznego i technicznego poziomu projektu produktu.
 • ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na planszach, prezentacja multimedialna oraz wykonanie modelu (druk 3D w sem. IV).
 • ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia w wyniku wykładów korekt i dyskusji.
  Skala ocen – zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie
Teaching goals (program content, subject description)

Przekazanie podstaw projektowania przedmiotów użytkowych w technologii 3D(CAD). Nabywane umiejętności to przestrzenne kształtowanie formy, w oparciu o uwarunkowania konstrukcyjne, technologiczne i funkcjonalne z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych.
Nauka projektowania wzorniczego produktów przemysłowych o skomplikowanych formach przy zastosowaniu narzędzi 3D(CAD). (bryły i detalu, proporcji, kontrastu, kompozycji, itp.) Doskonalenie technik komputerowych 3D i 2D, rysunku odręcznego, technik prezentacyjnych.
Analiza informacji niezbędnych w procesie projektowym. Formułowanie założeń, opisów i dokumentacji projektów.
Prowadzenie procesu projektowania wzorniczego (etapy realizacji, prezentacja projektu, praca w zespołach, itp.)
Wytworzenie u studentów świadomości niezbędnej w rozumieniu stylistyk projektowych oraz samodzielnej ich kreacji.

Compulsory literature used during classes
 • Wprowadzenie do technologii materiałów dla projektantów, Nawrot Cezary, Mizera Jarosław, Kurzydlowski Krzysztof Jan, Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej EAN: 9788372076397
 • Tworzywa sztuczne Tom 1 Tworzywa ogólnego zastosowania, Szlezyngier Włodzimierz, Brzozowski Zbigniew K. Producent: FoszeEAN: 9788375860696
Additional literature recommended for the student's self learning
 • H-Point 2nd Edition: The Fundamentals of Car Design & Packaging 2nd Editio, Stuart Macey,  ISBN-13: 978-1624650192
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
 • K_U01 tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne;
 • K_U02 posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania;
 • K_U05 projektować rozwiązania zgodne z zasadami ergonomii i podstawowymi zasadami psychologii;
 • K_U07 tworzyć kompozycje płaskie oraz rzeźbiarsko kształtować obiekty trójwymiarowe wykorzystując świadomie elementy języka plastycznego jak: kompozycja, kontrast, rytm, kolor, faktura, światłocień itp.;
 • K_U09 przygotować profesjonalną prezentację i publicznie prezentować własne projekty;

K_W01 podstawowe zasady dotyczące metodologii projektowania potrzebne do realizacji własnych projektów;
K_W02 podstawowe pojęcia związane z warsztatem plastycznym na polu sztuki i projektowania;
K_W04 wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu;
K_W08 podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów;

 • K_K02 samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji; 
 • K_K03 właściwego organizowania własnej pracy;
 • K_K04 adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje;
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids
 • pracownia komputerowa z oprogramowaniem 3D i 2D,
 • dostęp do internetu
 • sala wykładowa – rzutnik multimedialny
 • laboratotium druku 3D
 • modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu i tworzyw sztucznych, lakiernia.
 • biblioteka specjalistyczna i zakład dokumentacji projektów.
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.3 (en)o 120 5 exercise 120h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9558