(en)Katalog ECTS

Technological and construction design

(en)Pedagog: dr Przemysław Siemiński

(en)Pole (en)Opis
Course type obowiązkowy
Didactic methods
 • wykłady,
 • ćwiczenia,
 • konsultacje dydaktyczne,
 • wycieczki do zakładów produkcyjnych oraz na wydziały Politechniki Warszawskiej.
Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywne zaliczenie I roku, a szczególnie zaliczone przedmioty: "Technologie i Konstrukcji I" i "Rysunek prezentacyjny"

Final requirements
 • zaliczenie kursu nauki systemu 3D CAD;
 • pozytywne napisanie testów z wykładów;
 • zaliczenie 2 w semestrze projektów technologicznych;
 • wykazanie się znajomością wskazanej literatury
The form of passing the course (assesment methods and criteria)
 • ocena poziomu rozwiązania problemów konstrukcyjnych głównych członów obiektu;
 • ocena poziomu propozycji kilku rozwiązań głównych węzłów konstrukcyjnych obiektu;
 • ocena technologiczności głównych członów obiektu;
 • ocena narzędziowego poziomu wykonania wirtualnego modelu części i złożeń obiektu w systemie komputerowym 3D CAD;
 • ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na arkuszach formatu A3 oraz prezentacja multimedialna;
 • ocena stopnia zaangażowania w realizację zadania konstrukcyjnego oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja pedagog – uczeń);
Teaching goals (program content, subject description)

Celem zajęć jest pogłębianie doświadczenia studentów w zakresie projektowania technicznego, poprzez projektowanie, konstruowanie lub modernizację konstrukcji produktów przemysłowych, których konstrukcja podlega projektowaniu wzorniczemu. Są to obiekty, których elementy konstrukcyjne są widoczne oraz muszą spełniać określone wymagania (materiałowe, funkcjonalne, ergonomiczne, wytrzymałościowe, technologiczne, montażowe, ekonomiczne, trwałościowe, itp.). Proces projektowania jest wspomagany komputerowo poprzez system do parametrycznego modelowania przestrzennego (3D CAD).

Compulsory literature used during classes
 1. Nawrot C., Mizera J., Kurzydłowski K. J.: Wprowadzenie do technologii materiałów dla projektantów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 2. Tjalve E.: Projektowanie form wyrobów przemysłowych. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984.
 3. Budzik G., Siemiński P.: Techniki przyrostowe. Druk 3D. Drukarki 3D. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 4. Potrykus J. (tłumaczenie): Poradnik mechanika. Wyd. REA, Warszawa 2008.
Additional literature recommended for the student's self learning
 1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2010.
 2. Erbl J. (redakcja): Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. Tom 1. Odlewnictwo. Obróbka plastyczna. Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Spawalnictwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 3. Erbl J. (redakcja): Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. Tom 2. Obróbka skrawaniem. Montaż. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 4. Kęska P.: SolidWorks 2013. Konstrukcje spawane. Arkusze blach. Projektowanie w kontekście złożenia. Wyd. CADvantage, Warszawa 2013.
 5. Kęska P.: SolidWorks 2014. Modelowanie powierzchniowe. Narzędzia do form. Rendering i wizualizacje. Wyd. CADvantage, Warszawa 2014.
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
  swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania projektowanych obiektów (K_U04);stosować zasady ekologicznych strategii projektowania (K_U06);
 1. wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu (K_W04);
 2. podstawowe zasady ekologii i ekologicznych strategii projektowania (K_W06);
 3. problematykę związaną z materiałami i technikami modelarskimi przydatnymi do realizacji projektowanych obiektów (K_W07);
 1. samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji (K_K02);
 2. respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata (K_K07).
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids
 • Przegląd dostępnych źródeł (literatura, katalogi, poradniki, normy, strony internetowe, wydawnictwa, materiały filmowe, prezentacje multimedialne) służący przyswojeniu wiedzy związanej z tematami zajęć.
 • Pracownia komputerowa wyposażona w projektor multimedialny, tablicę do pisania oraz komputery z parametrycznym oprogramowaniem 3D CAD (np. SolidWorks); pakietem biurowym, Acrobat Reader;
 • Stały dostęp do internetu, skanera płaskiego A4 i drukarki formatu A3;
 • Biblioteka materiałów i produktów;
 • Biblioteka specjalistyczna i zakład dokumentacji projektów;
 • Oprogramowanie 3D CAD w wersji studenckiej do nieodpłatnego przekazania studentom do użytku domowego.
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / product and visual communication design s.3 (en)o 120 3 exercise 120h
exercise [exam]
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9560