(en)Katalog ECTS

Annex

(en)Pedagog: prof. zw. Andrzej Zwierzchowski
(en)Asystent/ci: dr Tomasz Knorowski

(en)Pole (en)Opis
Course type

KU

Didactic methods

- wstępne szkice rysunkowe i malarskie do aneksu

- korekty indywidualne

Language of lecture polski;
Prerequisites

Pozytywne zaliczenie (ocena) semestru II

Final requirements

Dopuszczenie do aneksu(komisja tematów dyplomowych)

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

 

Umiejętność obserwacji proporcji form, zależności kolorystycznych oraz walorowych - 10 
Trafność kompozycji, użycia koloru oraz waloru w stosunku do podjętego tematu (ustawienia modela, martwej natury w pracowni) – 40%
Samodzielność w podejmowaniu decyzji podczas pracy twórczej – 50%

Teaching goals (program content, subject description)

- Dochodzenie do ustalenia zawartości ideowej i formalnej przyszłego aneksu malarskiego bądź rysunkowego.

 

Rozbudowanie i wywoływanie możliwości twórczych w pracowni , rozumianej jako „mikrokosmos sztuki”, oparte musi być o stopniowość pokonywania trudności: technicznych, logicznych, relacji proporcji w zakresie formy, koloru, przestrzeni, z włączeniem coraz wyższej świadomości ich używania.
Na końcu chciało by się uzyskać efekt pierwszych „słów” tzw. Twórczości.

Compulsory literature used during classes

Tytuł: "New Elements in Abstract Painting"

Autor: Bob Nickas

Wydawnictwo: Phaidon

 

Tytuł „Historia Piękna”
Umberto Eco
Wydawca: Rebis Dom Wydawniczy
Kod: 7577040
ISBN: 978-83-8062-407-8
Rok wydania: 2018

Tytuł: „Historia Obrazów”
David Hockney & Martin Gayford
Wydawca: Rebis
Wydanie:
2 (2017)
ISBN:
978-83-8062-016-2

 

Tytuł: "Notatki malarskie : dzienniki 1954-1966"

Autor: Jan Cybis 1980

 

Tytuł "100 Contemporary Artists"
Autor: Holzwarth Hans Werner
Wydawca: TASCHEN
Rok wydania: 2009
ISBN13 (EAN): 9783836514903
ISBN10: 3836514907

Tytuł:Rozmowy z Francisem Baconem "Brutalność faktu"
Autor: Sylvester, David

Autor: Władysław Strzemiński
Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
ISBN 978-83-63820-47-3
Rok wydania: 2016

Tytuł "Patrząc"
Autor: Józef Czapski
Pierwsze wydanie: 2016-03-21
Liczba stron: 464
Wydawnictwo: Znak

 

autor: Zbigniew Taranienko

tytuł: "Obszary abstrakcji. Dialogi o malarstwie ze Stefanem Gierowskim."

wyd: ASP 2010 ISBN: 978-83-61558-45-3

 

Książki znajdują się w zasobach biblioteki ASP lub prowadzących pracownię i stamtąd są udostępniane.

Additional literature recommended for the student's self learning

Autor: Francis Bacon

Tytuł: " Metamorfozy Obrazu"

ISBN: 978-83-7181-671-0
EAN: 9788371816710

 

Miesięczniki o sztuce (FlaschART, Arteon, Obieg, Szum)

Katalogi wystaw

Albumy

 

Książki znajdują się w zasobach biblioteki ASP lub prowadzących pracownię i stamtąd są udostępniane.

 

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętniści :
K_U02

wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia,
realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych

K_U03

podejmować samodzielnie decyzje dotyczące projektowania i realizacji prac
artystycznych
wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające
swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty
prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

K_U06

świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;

K_U09

korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji
własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki
ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną
pracę

K_U10

przygotować rozbudowane prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące
zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów architektura wnętrz i wybraną specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin
artystycznych: sztuki projektowe, sztuki piękne, właściwych dla kierunku studiów architektura wnętrz, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U11

w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych
z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

Wiedza:

K_W05

kontekst historyczny i kulturowy dziedziny sztuk plastycznych i jej związki
z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz samodzielnie rozwija tę
wiedzę w sposób odpowiadający kierunkowi studiów – architekturze wnętrz - i wybranej specjalności

K_W06

wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę
i niezależność wypowiedzi artystycznej

K_W07

zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych
o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce
i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych

K_W08

trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych

Kompetencje:

K_K01

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych
K_K04

uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia
się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K_K05

wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych
wspomagających podejmowane działania

K_K06

krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób
K_K07

wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej
podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów
związanych z własną pracą i jej etosem
efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie
oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych

K_K08

komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;
K_K09

podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Materiały malarskie i rysunkowe (farby olejne, akrylowe, gwasz, tempera, węgiel, pastel, podobrazia, płótno, papier…).  
Dokumentacja fotograficzna.

 

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.3 (en)d 180 6 exercise 180h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9806