(en)Katalog ECTS

Film stage design

(en)Pedagog: dr Zofia Lubińska

(en)Pole (en)Opis
Course type Projektowanie Scenografii Filmowej
Didactic methods

Projekt indywidualny, ćwiczenia, wykłady z elementami prezentacji multimedialnej

Language of lecture polski;
Prerequisites

zdany egzamin wstępny na studia magisterskie, podstawowa znajomość problematyki filmowej, kompetencje kwalifikujące do twórczej pracy

Final requirements

Wykonanie projektu scenografii filmowej do jednego z zaproponowanych tekstów literackich. Projekt powinien obejmować: koncepcję plastyczną filmu, wybór obiektów zdjęciowych i ich adaptację, projekty dekoracji studyjnej, wizualizacje, propozycje dekoratorskie (takie jak upięcia, meble, rekwizyty). Umiejętność świadomego projektowania scenografii i dekoracji filmowej. Umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Warunkiem do przystąpienia do oceny jest wykonanie ćwiczeń i projektu indywidualnego:

 

Ocena wartości artystycznej pracy: 50%

Ocena jakości technicznej w obrębie pracy twórczej: 20%

Ocena samodzielności w obrębie pracy twórczej: 20%

Systematyczność w pracy: 10%

 

Teaching goals (program content, subject description)

Przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej w produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Compulsory literature used during classes

 

- "Reżyseria Filmowa, ujęcie po ujęciu" Steven D. Katz, wyd. Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy, Laterna Magica, 2007

- "Scenografia" Alan Starski, Wyd. Wojciech Marzec, 2013

- "Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television" Jane Barnwell, wyd. Bloomsbury Publishing PLC. 2017

- "Designing for Screen: Production design and art direction explained" Georgina Shorter , wyd. Crowood Press. 2012

- "The Art of Illusion: Production Design for Film and Television" Terry Ackland-Snow & Wendy Laybourn, Wyd. The Crowood Press Ltd. 2017

- "Drawing the Line: Technical Hand Drafting for Film and Television" David McHenry, wyd. Taylor & Francis Ltd. 2018

 

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

samodzielne wykonanie projektu scenografii filmowej

podstawowa wiedza z zakresu przygotowania projektu scenograficznego, wykonywania rysunków studyjnych budowy dekoracji, możliwych do wykorzystania materiałów, łączenia dekoracji adaptowanej lub budowanej z FX (efektami specjalnymi dodawanymi na etapie postprodukcji filmowej)

projektowanie scenografii filmowej

 

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

1) rzutnik multimedialny, komputer z dużym ekranem lub telewizor

2) odtwarzacz dvd

3) kopiarka/drukarka a3

4) duże stoły i krzesła w ilości odpowiadającej ilości studentów i prowadzących

5) pomoce rysunkowe (m.in. ołówki, skalówki, linijki, ekierki, papier)

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.1 (en)o 75 4 exercise 75h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9857