Katalog ECTS

Projektowanie scenografii filmowej

Pedagog: dr Zofia Lubińska

Pole Opis
Typ przedmiotu Projektowanie Scenografii Filmowej
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Projekt indywidualny, ćwiczenia, wykłady z elementami prezentacji multimedialnej

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin wstępny na studia magisterskie, podstawowa znajomość problematyki filmowej, kompetencje kwalifikujące do twórczej pracy

Wymagania końcowe

Wykonanie projektu scenografii filmowej do jednego z zaproponowanych tekstów literackich. Projekt powinien obejmować: koncepcję plastyczną filmu, wybór obiektów zdjęciowych i ich adaptację, projekty dekoracji studyjnej, wizualizacje, propozycje dekoratorskie (takie jak upięcia, meble, rekwizyty). Umiejętność świadomego projektowania scenografii i dekoracji filmowej. Umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Warunkiem do przystąpienia do oceny jest wykonanie ćwiczeń i projektu indywidualnego:

 

Ocena wartości artystycznej pracy: 50%

Ocena jakości technicznej w obrębie pracy twórczej: 20%

Ocena samodzielności w obrębie pracy twórczej: 20%

Systematyczność w pracy: 10%

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej w produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

 

- "Reżyseria Filmowa, ujęcie po ujęciu" Steven D. Katz, wyd. Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy, Laterna Magica, 2007

- "Scenografia" Alan Starski, Wyd. Wojciech Marzec, 2013

- "Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television" Jane Barnwell, wyd. Bloomsbury Publishing PLC. 2017

- "Designing for Screen: Production design and art direction explained" Georgina Shorter , wyd. Crowood Press. 2012

- "The Art of Illusion: Production Design for Film and Television" Terry Ackland-Snow & Wendy Laybourn, Wyd. The Crowood Press Ltd. 2017

- "Drawing the Line: Technical Hand Drafting for Film and Television" David McHenry, wyd. Taylor & Francis Ltd. 2018

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

samodzielne wykonanie projektu scenografii filmowej

podstawowa wiedza z zakresu przygotowania projektu scenograficznego, wykonywania rysunków studyjnych budowy dekoracji, możliwych do wykorzystania materiałów, łączenia dekoracji adaptowanej lub budowanej z FX (efektami specjalnymi dodawanymi na etapie postprodukcji filmowej)

projektowanie scenografii filmowej

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1) rzutnik multimedialny, komputer z dużym ekranem lub telewizor

2) odtwarzacz dvd

3) kopiarka/drukarka a3

4) duże stoły i krzesła w ilości odpowiadającej ilości studentów i prowadzących

5) pomoce rysunkowe (m.in. ołówki, skalówki, linijki, ekierki, papier)

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.1 o 75 4 ćw. 75h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9857