(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Interior Design
(en)Kierunek: Interior Design
(en)Studia full-time studies first-cycle studies; level 6 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
5
Rzeźba/Malarstwo ECTS: 3 ilość: 1
Painting II exercise 90h
(en)o prof. Paweł Michalak 90 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Painting III exercise 90h
(en)o prof. Andrzej Zwierzchowski 90 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Sculpture III exercise 90h
(en)o prof. Antoni Grabowski 90 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Rysunek ECTS: 2 ilość: 1
Drawing II exercise 60h
(en)o prof. Paweł Michalak 60 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Drawing III exercise 60h
(en)o prof. Antoni Grabowski 60 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Drawing III exercise 60h
(en)o prof. Andrzej Zwierzchowski 60 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Projektowanie Wnętrz/Wystawiennictwo ECTS: 6 ilość: 2
Interior design exercise 210h
(en)d prof. zw. Przemysław Krajewski 210 7 exercise [pass with grade]
sylabus
Interior design exercise 210h
(en)d prof. Piotr Kwasieborski 210 7 exercise [pass with grade]
sylabus
Exhibition design exercise 210h
(en)d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 210 7 exercise [pass with grade]
sylabus
Exhibition design exercise 210h
(en)d prof. Barbara Kowalewska 210 7 exercise [pass with grade]
sylabus
Opracowania techniczne ECTS: 2 ilość: 2
Technical descriptions exercise 30h
(en)d dr Tomasz Gałązka 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Technical descriptions exercise 60h
(en)d mgr inż. arch. Anna Siwek 60 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Technical descriptions exercise 60h
(en)d mgr inż. arch. Anna Siwek 60 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Technical descriptions exercise 60h
(en)d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 60 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Technical descriptions exercise 60h
(en)d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 60 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Technical descriptions exercise 30h
(en)d mgr Jan Kochański 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Technical descriptions exercise 30h
(en)d prof. Jerzy Bogusławski 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Projektowanie Architektoniczne/Komunikacja Wizualna ECTS: 5 ilość: 1
Visual communication exercise 180h
(en)d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Visual communication exercise 180h
(en)d prof. Piotr Jaworowski 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Architectural design exercise 180h
(en)d dr Iwona Kalenik 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Architectural design exercise 180h
(en)d dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Projektowanie Mebla/Detal Miasta ECTS: 5 ilość: 1
Details of city exercise 180h
(en)d prof. Jerzy Bogusławski 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Furniture design exercise 180h
(en)d dr Michał Kapczyński 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Furniture design exercise 180h
(en)d dr Tomasz Gałązka 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Autoprezentacja exercise 30h
(en)o dr Jacek Szczechura 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Aesthetics 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [exam]
sylabus
Aesthetics 30h
(en)o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [exam]
sylabus
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
English language exercise lecture 30h
(en)o mgr Inez Szachułowicz 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
French language lecture exercise 30h
(en)o 30 1 lecture exercise [pass with grade]
sylabus
Italian language lecture 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: German B2 lecture 1h
(en)o Teresa Zakrzewska 1 1 lecture [pass]
sylabus
Computer aided design exercise 30h
(en)o mgr Justyna Jabłońska 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Participatory design exercise 30h
(en)d mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 30 - exercise [pass with grade]
sylabus
Teoria architektury i urbanistyki XX wieku lecture 30h
(en)o dr Katarzyna Uchowicz 30 1 lecture [exam]
sylabus
Professional issues exercise 30h
(en)o 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
(en)Razem: 1 381 36
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
6
Rzeźba/Malarstwo ECTS: 3 ilość: 1
Painting II exercise 90h
(en)o prof. Paweł Michalak 90 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Painting III exercise 90h
(en)o prof. Andrzej Zwierzchowski 90 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Sculpture III exercise 90h
(en)o prof. Antoni Grabowski 90 3 exercise [pass with grade]
sylabus
Rysunek ECTS: 2 ilość: 1
Drawing II exercise 60h
(en)o prof. Paweł Michalak 60 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Drawing III exercise 60h
(en)o prof. Antoni Grabowski 60 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Drawing III exercise 60h
(en)o prof. Andrzej Zwierzchowski 60 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Projektowanie Wnętrz/Wystawiennictwo ECTS: 6 ilość: 2
Interior design exercise 360h
(en)d prof. Piotr Kwasieborski 360 12 exercise [pass with grade]
sylabus
Interior design exercise 360h
(en)d dr hab. Radosław Skalski
prof. zw. Przemysław Krajewski
360 12 exercise [pass with grade]
sylabus
Exhibition design exercise 360h
(en)d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 360 12 exercise [pass with grade]
sylabus
Exhibition design exercise 360h
(en)d prof. Barbara Kowalewska 360 12 exercise [pass with grade]
sylabus
Opracowania techniczne ECTS: 2 ilość: 2
Technical descriptions exercise 30h
(en)d prof. Jerzy Bogusławski 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Technical descriptions exercise 30h
(en)d dr Tomasz Gałązka 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Technical descriptions exercise 60h
(en)d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 60 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Technical descriptions exercise 60h
(en)d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 60 2 exercise [pass with grade]
sylabus
Technical descriptions exercise 30h
(en)d mgr Jan Kochański 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Projektowanie Architektoniczne/Komunikacja Wizualna ECTS: 5 ilość: 1
Visual communication exercise 180h
(en)d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Visual communication exercise 180h
(en)d prof. Piotr Jaworowski 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Architectural design exercise 180h
(en)d dr Iwona Kalenik 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Architectural design exercise 180h
(en)d dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Projektowanie Mebla/Detal Miasta ECTS: 5 ilość: 1
Details of city exercise 180h
(en)d prof. Jerzy Bogusławski 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Furniture design exercise 180h
(en)d dr Tomasz Gałązka 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Furniture design exercise 180h
(en)d dr Michał Kapczyński 180 6 exercise [pass with grade]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
English language exercise 30h
(en)o mgr Mariola Pachnia 30 1 exercise [pass]
sylabus
English language lecture exercise 30h
(en)o mgr Inez Szachułowicz 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
German language lecture exercise 30h
(en)o Teresa Zakrzewska 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English lecture exercise 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture exercise [pass]
sylabus
Foreign language: English B2 lecture 30h
(en)o Hanna Kaczmarczyk 30 1 lecture [exam]
sylabus
Foreign language: French exercise 30h
(en)o mgr Agata Płaskowicka 30 1 exercise [pass]
sylabus
Foreign language: German B2 lecture 1h
(en)o Teresa Zakrzewska 1 1 lecture [pass]
sylabus
Foreign language: Italian exercise 30h
(en)o Filip Łopuski 30 1 exercise [pass]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Computer aided design exercise 30h
(en)o mgr Justyna Jabłońska 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
Participatory design exercise 30h
(en)d mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 30 - exercise [pass with grade]
sylabus
Professional issues exercise 30h
(en)o dr Elżbieta Nowicka 30 1 exercise [pass with grade]
sylabus
(en)Razem: 1 470 26