Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury Wnętrz
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia stacjonarne studia pierwszego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
Rzeźba/Malarstwo ECTS: 3 ilość: 1
Malarstwo II ćw. 90h
o prof. Paweł Michalak 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo III ćw. 90h
o prof. Andrzej Zwierzchowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba III ćw. 90h
o prof. Antoni Grabowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ECTS: 2 ilość: 1
Rysunek II ćw. 60h
o prof. Paweł Michalak 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek III ćw. 60h
o prof. Antoni Grabowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek III ćw. 60h
o prof. Andrzej Zwierzchowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Wnętrz/Wystawiennictwo ECTS: 6 ilość: 2
Projektowanie wnętrz ćw. 210h
d prof. zw. Przemysław Krajewski 210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie wnętrz ćw. 210h
d prof. Piotr Kwasieborski 210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 210h
d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 210h
d prof. Barbara Kowalewska 210 7 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ECTS: 2 ilość: 2
Opracowania techniczne ćw. 30h
d dr Tomasz Gałązka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
d mgr inż. arch. Anna Siwek 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
d mgr inż. arch. Anna Siwek 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr Jan Kochański 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d prof. Jerzy Bogusławski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Architektoniczne/Komunikacja Wizualna ECTS: 5 ilość: 1
Komunikacja wizualna ćw. 180h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Komunikacja wizualna ćw. 180h
d prof. Piotr Jaworowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 180h
d dr Iwona Kalenik 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 180h
d dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Mebla/Detal Miasta ECTS: 5 ilość: 1
Detal miasta ćw. 180h
d prof. Jerzy Bogusławski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 180h
d dr Michał Kapczyński 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 180h
d dr Tomasz Gałązka 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Autoprezentacja ćw. 30h
o dr Jacek Szczechura 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Estetyka 30h
o dr Piotr Teodorczuk 30 2 [egz.]
sylabus
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski ćw. w. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język francuski w. ćw. 30h
o 30 1 w. ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język włoski w. 30h
o Filip Łopuski 30 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język niemiecki B2 w. 1h
o Teresa Zakrzewska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Komputerowe wspomaganie projektowania ćw. 30h
o mgr Justyna Jabłońska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 30 - ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Teoria architektury i urbanistyki XX wieku w. 30h
o dr Katarzyna Uchowicz 30 1 w. [egz.]
sylabus
Zagadnienia branżowe ćw. 30h
o 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 1 381 36
ROK
III
SEMESTR
6
Rzeźba/Malarstwo ECTS: 3 ilość: 1
Malarstwo II ćw. 90h
o prof. Paweł Michalak 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Malarstwo III ćw. 90h
o prof. Andrzej Zwierzchowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rzeźba III ćw. 90h
o prof. Antoni Grabowski 90 3 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek ECTS: 2 ilość: 1
Rysunek II ćw. 60h
o prof. Paweł Michalak 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek III ćw. 60h
o prof. Antoni Grabowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Rysunek III ćw. 60h
o prof. Andrzej Zwierzchowski 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Wnętrz/Wystawiennictwo ECTS: 6 ilość: 2
Projektowanie wnętrz ćw. 360h
d prof. Piotr Kwasieborski 360 12 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie wnętrz ćw. 360h
d dr hab. Radosław Skalski
prof. zw. Przemysław Krajewski
360 12 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 360h
d dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek 360 12 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Wystawiennictwo ćw. 360h
d prof. Barbara Kowalewska 360 12 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ECTS: 2 ilość: 2
Opracowania techniczne ćw. 30h
d prof. Jerzy Bogusławski 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d dr Tomasz Gałązka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 60h
d mgr inż. arch. Anatol Kuczyński 60 2 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Opracowania techniczne ćw. 30h
d mgr Jan Kochański 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Architektoniczne/Komunikacja Wizualna ECTS: 5 ilość: 1
Komunikacja wizualna ćw. 180h
d prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Komunikacja wizualna ćw. 180h
d prof. Piotr Jaworowski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 180h
d dr Iwona Kalenik 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie architektoniczne ćw. 180h
d dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie Mebla/Detal Miasta ECTS: 5 ilość: 1
Detal miasta ćw. 180h
d prof. Jerzy Bogusławski 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 180h
d dr Tomasz Gałązka 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie mebla ćw. 180h
d dr Michał Kapczyński 180 6 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Język obcy ECTS: 1 ilość: 1
Język angielski ćw. 30h
o mgr Mariola Pachnia 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Język angielski w. ćw. 30h
o mgr Inez Szachułowicz 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Język niemiecki w. ćw. 30h
o Teresa Zakrzewska 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski w. ćw. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język angielski B2 w. 30h
o Hanna Kaczmarczyk 30 1 w. [egz.]
sylabus
Języki obce: język francuski ćw. 30h
o mgr Agata Płaskowicka 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
Języki obce: język niemiecki B2 w. 1h
o Teresa Zakrzewska 1 1 w. [zal.]
sylabus
Języki obce: język włoski ćw. 30h
o Filip Łopuski 30 1 ćw. [zal.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Komputerowe wspomaganie projektowania ćw. 30h
o mgr Justyna Jabłońska 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Projektowanie partycypacyjne ćw. 30h
d mgr inż. arch. Dariusz Śmiechowski 30 - ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Zagadnienia branżowe ćw. 30h
o dr Elżbieta Nowicka 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 1 470 26