(en)Katalog ECTS

(en)ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

(en)Wydział: Faculty of Graphic Arts
(en)Kierunek: Graphic Arts
(en)Studia part-time studies second-cycle studies; level 7 of Polish Qualifications Framework


(en)Przedmiot (en)Rodzaj zajęć
dydaktycznych
(en)Obowiązkowe/
Wybór
(en)Prowadzący (en)Czas
[h]
(en)ECTS
[pkt.]
(en)Zaliczenie Sylabus
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
1
malarstwo
Painting ćw. 60h
(en)d prof. zw. Paweł Nowak 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Painting ćw. 60h
(en)d prof. Henryk Gostyński 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
rysunek
Drawing ćw. 60h
(en)d prof. Jacek Staszewski 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
zajęcia fakultatywne
Kreacja komunikacji marketingowej ćw. 30h
(en)d mgr Przemysław Bogdanowicz 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej ćw. 60h
(en)d prof. zw. Stanisław Wieczorek
dr hab. Piotr Welk
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
(en)d prof. Andrzej Nowaczyk 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 4 ćw. [ocena]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu ćw. 60h
(en)d prof. zw. Mieczysław Wasilewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przygotowanie projektu do druku ćw. 30h
(en)d mgr Zbigniew Kosior vel Kosiorek 30 1 w. [zal.]
sylabus
specjalizacje
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej ćw. 60h
(en)d prof. zw. Stanisław Wieczorek
dr hab. Piotr Welk
60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
(en)d prof. Andrzej Nowaczyk 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu ćw. 60h
(en)d prof. zw. Mieczysław Wasilewski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Reading seminar w. 30h
(en)o mgr Bogusław Deptuła 30 1 Konw [zal.]
sylabus
Sztuka, polityka, pięniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym w. 30h
(en)o dr hab. Jan Wojciechowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Knowledge of Art w. 30h
(en)o Teresa Gręziak 30 2 w. [zal.]
sylabus
(en)Razem: 1050 75
(en)ROK
I
(en)SEMESTR
2
malarstwo
Painting ćw. 60h
(en)d prof. Henryk Gostyński 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Painting ćw. 60h
(en)d prof. zw. Paweł Nowak 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
rysunek
Drawing ćw. 60h
(en)d prof. Jacek Staszewski 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
zajęcia fakultatywne
Kreacja komunikacji marketingowej ćw. 30h
(en)d mgr Przemysław Bogdanowicz 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy prawa autorskiego w. 30h
(en)d Michał Siciarek 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej ćw. 60h
(en)d dr hab. Piotr Welk 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
(en)d prof. Andrzej Nowaczyk 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 4 ćw. [ocena]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu ćw. 60h
(en)d prof. zw. Mieczysław Wasilewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
specjalizacje
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej ćw. 60h
(en)d dr hab. Piotr Welk 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
(en)d prof. Andrzej Nowaczyk 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu ćw. 60h
(en)d prof. zw. Mieczysław Wasilewski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Reading seminar w. 30h
(en)o mgr Bogusław Deptuła 30 1 Konw [zal.]
sylabus
Sztuka, polityka, pięniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym w. 30h
(en)o dr hab. Jan Wojciechowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Knowledge of Art w. 30h
(en)o Teresa Gręziak 30 2 w. [egz.]
sylabus
(en)Razem: 1050 75
(en)ROK
III
(en)SEMESTR
5
zajęcia fakultatywne
Painting ćw. 60h
(en)d prof. zw. Paweł Nowak 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Painting ćw. 60h
(en)d prof. Henryk Gostyński 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej ćw. 60h
(en)d dr hab. Piotr Welk 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
(en)d prof. Andrzej Nowaczyk 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 4 ćw. [ocena]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu ćw. 60h
(en)d prof. zw. Mieczysław Wasilewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing ćw. 60h
(en)d prof. Jacek Staszewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Drawing ćw. 60h
(en)d dr hab. Rafał Kochański 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
specjalizacje
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
(en)d prof. Andrzej Węcławski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
(en)d prof. Piotr Smolnicki 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej ćw. 60h
(en)d dr hab. Piotr Welk 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
(en)d prof. Andrzej Nowaczyk 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
(en)d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu ćw. 60h
(en)d prof. zw. Mieczysław Wasilewski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Kreacja komunikacji marketingowej ćw. 30h
(en)d mgr Przemysław Bogdanowicz 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Diploma seminar 30h
(en)o dr Anna Oleńska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
(en)Razem: 1020 83