Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia niestacjonarne wieczorowe studia drugiego stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
malarstwo
Malarstwo ćw. 60h
d prof. zw. Paweł Nowak 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo ćw. 60h
d prof. Henryk Gostyński 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
rysunek
Rysunek ćw. 60h
d prof. Jacek Staszewski 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
zajęcia fakultatywne
Kreacja komunikacji marketingowej ćw. 30h
d mgr Przemysław Bogdanowicz 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Andrzej Węcławski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Piotr Smolnicki 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej ćw. 60h
d prof. zw. Stanisław Wieczorek
dr hab. Piotr Welk
60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
d prof. Andrzej Nowaczyk 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 4 ćw. [ocena]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu ćw. 60h
d prof. zw. Mieczysław Wasilewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Przygotowanie projektu do druku ćw. 30h
d mgr Zbigniew Kosior vel Kosiorek 30 1 w. [zal.]
sylabus
specjalizacje
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Piotr Smolnicki 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Andrzej Węcławski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej ćw. 60h
d prof. zw. Stanisław Wieczorek
dr hab. Piotr Welk
60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
d prof. Andrzej Nowaczyk 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu ćw. 60h
d prof. zw. Mieczysław Wasilewski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Konwersatorium lekturowe w. 30h
o mgr Bogusław Deptuła 30 1 Konw [zal.]
sylabus
Sztuka, polityka, pięniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym w. 30h
o dr hab. Jan Wojciechowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Wiedza o sztuce w. 30h
o Teresa Gręziak 30 2 w. [zal.]
sylabus
Razem: 1050 75
ROK
I
SEMESTR
2
malarstwo
Malarstwo ćw. 60h
d prof. Henryk Gostyński 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo ćw. 60h
d prof. zw. Paweł Nowak 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
rysunek
Rysunek ćw. 60h
d prof. Jacek Staszewski 60 3 ćw. [egz.]
sylabus
zajęcia fakultatywne
Kreacja komunikacji marketingowej ćw. 30h
d mgr Przemysław Bogdanowicz 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Podstawy prawa autorskiego w. 30h
d Michał Siciarek 30 1 w. [zal. z oceną]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Piotr Smolnicki 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Andrzej Węcławski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej ćw. 60h
d dr hab. Piotr Welk 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
d prof. Andrzej Nowaczyk 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 4 ćw. [ocena]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu ćw. 60h
d prof. zw. Mieczysław Wasilewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
specjalizacje
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Piotr Smolnicki 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Andrzej Węcławski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej ćw. 60h
d dr hab. Piotr Welk 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
d prof. Andrzej Nowaczyk 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu ćw. 60h
d prof. zw. Mieczysław Wasilewski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Konwersatorium lekturowe w. 30h
o mgr Bogusław Deptuła 30 1 Konw [zal.]
sylabus
Sztuka, polityka, pięniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym w. 30h
o dr hab. Jan Wojciechowski 30 1 w. [egz.]
sylabus
Wiedza o sztuce w. 30h
o Teresa Gręziak 30 2 w. [egz.]
sylabus
Razem: 1050 75
ROK
III
SEMESTR
5
zajęcia fakultatywne
Malarstwo ćw. 60h
d prof. zw. Paweł Nowak 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Malarstwo ćw. 60h
d prof. Henryk Gostyński 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Piotr Smolnicki 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Andrzej Węcławski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej ćw. 60h
d dr hab. Piotr Welk 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
d prof. Andrzej Nowaczyk 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 4 ćw. [ocena]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu ćw. 60h
d prof. zw. Mieczysław Wasilewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek ćw. 60h
d prof. Jacek Staszewski 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
Rysunek ćw. 60h
d dr hab. Rafał Kochański 60 4 ćw. [egz.]
sylabus
specjalizacje
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Andrzej Węcławski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia grafiki warsztatowej ćw. 60h
d prof. Piotr Smolnicki 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej ćw. 60h
d dr hab. Piotr Welk 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania graficznego ćw. 60h
d prof. Andrzej Nowaczyk 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania książki i ilustracji ćw. 60h
d prof. zw. Błażej Ostoja Lniski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu ćw. 60h
d prof. zw. Mieczysław Wasilewski 60 6 ćw. [egz.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Kreacja komunikacji marketingowej ćw. 30h
d mgr Przemysław Bogdanowicz 30 1 ćw. [zal. z oceną]
sylabus
Seminarium dyplomowe 30h
o dr Anna Oleńska 30 6 [zal. z oceną]
sylabus
Razem: 1020 83