Katalog ECTS

Organizm intermedialny

Pedagog: dr Magdalena Janus

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający; obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Metody nauczania dotyczące przedmiotu Organizm Intermedialny są autorską formą zajęć wypracowaną na bazie indywidualnych, wieloletnich poszukiwań, odbytych szkoleń i przeprowadzonych badań.
1. Wykład wprowadzający (zajęcia grupowe o charakterze autorskim w formie prezentacji multimedialnej dotyczącej danego przedmiotu).
2. Ćwiczenia studyjne (przemyślany i uformowany cykl autorskich ćwiczeń zespołowych lub grupowych z zakresu świadomej obecności, komunikacji interpersonalnej, obserwacji, budowania relacji i połączeń).
3. Dialog i dyskusja dydaktyczna (zespołowe lub grupowe rozmowy na koniec zajęć mające na celu uzyskanie feedbacku opartego na analizie przeprowadzonych ćwiczeń a także na określeniu zaistniałych stanów emocjonalnych i tematyki, kierunku prowadzenia wspólnych realizacji).
4. Prezentacje, pokazy warsztatowe związane z realizowanymi: technikami, ćwiczeniami, zadaniami (zajęcia grupowe lub zespołowe).
5. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia grupowe lub zespołowe mające na celu: przeniesienie zdobytych doświadczeń na obszar manualny i cyfrowy, rozwijające biegłość posługiwania się warsztatem wypracowanym w Pracowni na pograniczu sztuk tradycyjnych i nowych).
6. Podstawy pracy z ciałem, głosem, rytmem, słowem i dźwiękiem.
7. Rejestracja automatycznego gestu, technika monotypii, algrafii – offsetu lub serigrafii.
8. E-learning (zajęcia realizowane z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz internetu).
9. Podstawowa obsługa programów: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere lub Adobe After Effect, Mad Mapper, Module8, GarageBand lub Adobe Audition i aplikacji na iPada skupiając uwagę na wypracowanie łączników pomiędzy mediami.
10. Podstawowa obsługa sprzętu w kontekście łączenia mediów: skaner, aparat i kama cyfrowej, lampy studyjne, dyktafon, projektor, głośniki.
11. Umiejętność pracy w internecie dla zdobycia cennych i wiarygodnych informacji.
12. Studenci definiują swój warsztat, wybierając narzędzia, którymi chcą posługiwać się na dalszym etapie kształcenia.
13. Ćwiczenia kreacyjne (improwizacja i stymulowanie rozwoju kreacyjnego poprzez wykorzystanie zgromadzonych narzędzi performatywnych, wizualnych i dźwiękowych właściwych dla danych uczestników prowadzonego przedmiotu).
14. Projekt zespołowy lub grupowy (uformowanie i przeprowadzenie realizacji artystycznej połączonej z prezentacją publiczną na wystawie końcoworocznej, w formie ekspozycji finalnej).

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony egzamin komisyjny po pierwszym roku studiów I stopnia.

Wymagania końcowe

1. Rozliczenie zadań i zaliczenie obowiązkowych przeglądów po każdym etapie pracy.
2. Przygotowanie prezentacji realizacji artystycznej do ekspozycji finalnej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena jakości, poziomu artystycznego i warsztatowego prezentowanych prac.
2. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
3. Samodzielność w obrębie pracy twórczej.
4. Ocena umiejętności współpracy.
5. Ocena umiejętności operowania własnymi, zespołowymi lub grupowymi środkami wyrazu.
6. Ocena skuteczności przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na końcową zespołową lub
grupową realizację artystyczną.
7. Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania dotyczących przedmiotu intermedialnego w kontekście interdyscyplinarnego kształcenia.
9. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu studiów w Pracowni Komunikacji
Intermedialnej.
9. Ocena poziomu publicznej prezentacji pracy.
10. Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program przedmiotu Organizm Intermedialny koncentruje się na wypracowaniu zintegrowanej: zespołowej lub grupowej formy artystycznego wyrazu w zakresie sztuki intermedialnej. Jest praktycznym wprowadzeniem do systemu kształcenia wyników badań osiąganych w pracy Synergia Sztuk. Komunikacyjny system wspierający pomiędzy Sztuką Intermedialną i Zintegrowanymi Mediami Performatywnymi.

Inspiracją przy budowaniu programu są: Antonin Artaud, Kazuo Ono, Atsushi Takenouchi, Pina Baush, Gabrielle Roth, Jonathan Horan, Anna Halprin, Jacques Lecoq, Egon Schiele, Halina Chrostowska, Anna Godowska, Matej Matejka.

1. Poznanie.

Zajęcia rozpoczynają się prezentacją multimedialną, w czasie której omawiam inspiracje dotyczące formy i konstrukcji programu przedmiotu. Prezentuję przykładowe prace własne i realizacje studenckie powstałe na bazie tego programu w poprzednich latach. Ze studentami przeprowadzam rozmowę dotyczącą obszaru zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć wraz z prezentacją portfolia.

2. Granice i bezkres.

Pierwszy etap pracy skupia się na realizacji uformowanego cyklu autorskich ćwiczeń, zespołowych lub grupowych z zakresu świadomej obecności, komunikacji interpersonalnej, obserwacji, budowania relacji i połączeń.

MODUŁ I Tworzenie komunikacji, relacji w grupie.

Tworzymy grupę i bezpieczną przestrzeń, w której podstawą jest otwartość, szczerość, odpowiedzialność, zaufanie i akceptacja. Praca skupia się na realizacji cyklu ćwiczeń (zespołowych lub grupowych) z zakresu świadomej obecności, komunikacji interpersonalnej, obserwacji, budowania relacji i połączeń. Doświadczamy autentycznych pozytywnych i negatywnych emocji, które ujawniają się w naszym wnętrzu poprzez relacje z innymi osobami. Dajemy sobie wsparcie przy przekraczaniu granic. Rozwijamy pozytywne elementy, które nas łączą.

Wspólne rozmowy na koniec zajęć mają na celu uzyskanie feedbacku.

Dzielimy się wnioskami po przeprowadzonych ćwiczeniach. Określamy, jak wzajemne reakcje wpływają na nas i środowisko, które razem tworzymy. Definiujemy zaistniałe stany emocjonalne. Analizujemy, co jest naturalne i prawdziwe, a co sztuczne, co przychodzi nam lekko, a co z trudem. W ten sposób wybieramy tematy i środki wyrazu, które pragniemy zgłębiać i ustalamy kierunek prowadzenia wspólnych realizacji.

Wybrane przykłady ćwiczeń:

Obecność w Grupie.

Polaryzacja.

Kiedy Upadasz...

Wspólna Droga.

Puls.

Oko w Oko.

Narodziny i Śmierć.

Nić Połączeń.

Pięć Rytmów.

3. Warsztat.

W tym obszarze treści przedmiotu dotyczą percepcji podprogowej, zgłębiania wiedzy własnej podświadomości, a przede wszystkim nauce przekładania jej w sposób praktyczny na działania manualne i cyfrowe.

MODUŁ II Działania manualne i cyfrowe.

Używamy ciała jako nośnika, w którym zapisana jest emocja, ekspresja, znak i forma. Poprzez tworzenie obrazów graficznych, video-artu, tekstów, kompozycji hałasu uczymy się opanowywać podstawy nieznanych dotąd technik i testujemy obszary pomiędzy nimi.

Ważną częścią tej pracy jest rejestracja automatycznego gestu, czyli odbierania informacji bez świadomości ich spostrzegania. Jest to rozwijanie percepcji podprogowej. Przekładamy emocje i spostrzeżenia poprzez ciało na media manualne i cyfrowe. Poznajemy techniki opisane szerzej w metodach nauczania.

Korzystamy z Internetu dla pogłębienia tematyki oraz rozwinięcia innej formy komunikacji.

4. Ostateczna forma.

Na tym etapie studenci są przygotowani do skierowania uwagi na ponowne połączenie mediów. Weryfikują ostatecznie swoje doświadczenia, wybraną tematykę oraz media dla osiągnięcia właściwej formy artystycznego wyrazu grupy lub zespołu. Następuje określenie relacji z widzem, przekazu, interakcji i sposobu ekspozycji pracy.

MODUŁ III Wspólna forma artystycznego wyrazu.

W zależności od stymulowanej kreacji, zainteresowań i umiejętności tworzymy zespołową lub grupową pracę intermedialną. Stanowimy dla siebie nawzajem inspirację w kreacji. Dążymy do równowagi w osiąganiu kompromisów i spełnieniu własnych potrzeb. Uczymy się przygotować do interdyscyplinarnej pracy zespołowej.

Efekt końcowy jest elastyczny, zależny od konkretnej grupy i liczby osób zapisanych na zajęcia. Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do wypowiedzi w ramach komunikacji intermedialnej oraz do nabycia umiejętności potrzebnych do interdyscyplinarnej pracy grupowej, zarówno w środowisku artystycznym wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Wybrane przykłady zadań:

Organizm Intermedialny.

Ciało Intermedialne.

Pejzaż Wewnętrzny.

Lustra.

Jestem...

Drzewo Życia.

Połączeni.

Miasto Mojego Wnętrza.

Pięć Rytmów.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Spis lektur uzupełniany jest na bieżąco w miarę pojawiania się nowych pozycji wydawniczych.
Literatura jest dobierana indywidualnie pod kątem wiedzy, zainteresowań i potrzeb danego zespołu lub grupy.
Literatura Europejska (zarówno proza jak i poezja),
Albumy monograficzne,
Albumy tematyczne/problemowe.

Przykładowe pozycje:
1. Oskar Schlemmer, Eksperymentalna scena Bauhausu, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
2. Arnold Berleant, Prze-Myśleć Estetykę, wyd. Universitas, Kraków 2007.
3. Andrzej Gwóźdź, Kino po kinie, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
4. Antonin Artaud, Artaud. Teatr i jego sobowtór, wyd. Czuły Barbarzyńca, Warszawa.
5. Kazuo Ono, Yoshito Ono, Świat Butoh Kazuo Ono, wyd. Pompka, Warszawa 2014.
6. Gabrielle Roth, Uwolnij ciało, ucieleśnij duszę. Transformacja poprzez 5Rytmów, wyd. Free
Bird, Komorzno 2014.
7. Gabrielle Roth, Połączeni, wyd. Biały Wiatr, Rzeszów 2014.
8. Anna Halprin, Taniec jako sztuka uzdrawiania, wyd. Kined, 2010.
9. Jacques Lecoq, Ciało poetyckie, wyd. Instytut im Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011.
10. Halina Chrostowska, wyd. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Krajowa agencj
wydawnicza, Warszawa 2000.
11. Przemysław Trzeciak, Idea i tusz, wyd. Pruszyński i S-ka, Warszawa 2002.
12. Magdalena Zamorska, Obecni ciałem, wyd. LIBRON, Kraków 2014.
Anya Peterson Royce, Antropologia sztuk widowiskowych, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2010.
13. Jon McKenzie, Performuj albo..., wyd. Universitas, Kraków 2011.
14. Urszula Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.
15. Urszula Czartoryska, Fotografia - mowa ludzka, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.
16. Lev Manovich, Język nowych mediów, wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2006.
17. Maryla Hopfinger, Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, wyd. Oficyna naukowa, 2002.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01
samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.
P6S_UW
K_U02
podejmuje i realizuje zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych.
P6S_UW

K_U04
dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.
P6S_UW
K_U05
posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych.
P6S_UW
K_U06
jest przygotowany do współpracy z zespołem przy realizacji grupowych projektów artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki, studiach filmowych i fotograficznych, w firmach postprodukcyjnych oraz przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych) oraz posiada umiejętność współpracy z zespołem twórczo - produkcyjnym przy realizacji zespołowych projektów artystycznych.
P6S_UK
P6S_UO

K_U07
jest zdolny do twórczego posługiwania się warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego, w sposób umiejętny włączając do swojej twórczości elementy tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania
dla mediów.
P6S_UW
P6S_UO
K_U08
posługuje się w odpowiedzialny sposób warsztatem artysty multimedialnego i intermedialnego w zakresie technik manualnych oraz elektronicznych technik przetwarzania obrazu i dźwięku.
P6S_UW
P6S_UO
K_U09
dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do teoretycznego opisywania własnych koncepcji artystycznych i elementarnego odniesienia ich do wybranych tradycji.
P6S_UW
P6S_UK
K_U10
rozumie wzajemne relacje zachodzące pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem.
P6S_UW
P6S_UK
K_U11
w sposób świadomy stosuje tradycyjne i nowatorskie środki obrazowania plastycznego.
P6S_UO
K_U12
wskazuje zdolność formułowania własnych sądów i wyciągania podstawowych wniosków w wypowiedziach ustnych, a także w pracach pisemnych w oparciu o rozumienie kontekstu historii sztuki i teorii kultury.
P6S_UK

K_U14
organizuje i przeprowadza publiczne wystąpienie (prezentację w formie pisemnej, ustnej lub multimedialnej) dotyczące twórczości własnej, jak też i zagadnień związanych z szeroko pojętą kulturą.
P6S_UK
P6S_UU

K_W01
podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, multimediów, środowisk 3D, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną;
P6S_WG
K_W02
podstawy teorii, technik i technologii rysunku, malarstwa, grafiki w zakresie wiedzy ogólnoplastycznej;
P6S_WG
K_W04
elementarne pojęcia dotyczące rozumienia podstawowych zagadnień plastycznych takie jak np.: kompozycja dwuwymiarowa, kompozycja przestrzenna i modelowanie trójwymiarowe;
P6S_WG
K_W05
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki;
P6S_WG
K_W07
podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki i teorii kultury ze szczególnym uwzględnieniem filozofii i estetyki;
P6S_WG
K_W09
elementarne zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej i problemów współczesnej kultury artystycznej wraz ze zrozumieniem jej kontekstu społecznego i filozoficznego;
P6S_WG
K_W10
rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, Internet), posiada umiejętność ich właściwego analizowania i interpretowania;
P6S_WG
K_W11
podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym;
P6S_WG

 

K_K01
podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji;
P6S_KK
P6S_KO

K_K04
definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy związane z kulturą i sztuką, umiejąc je umiejscawiać w obrębie własnej pracy artystycznej;
P6S_KO
K_K05
umiejętnej organizacji podstawowego warsztatu metodyczno-twórczego niezbędnego do realizacji zadań zespołowych;
P6S_KO
P6S_KR
K_K06
podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy;
P6S_KO
P6S_KR

K_K09
swobodnego wypowiadania się (w formie ustnej i pisemnej) na różnorodne tematy mające związek z historią sztuki i teorią kultury;
P6S_KK
P6S_KO
K_K10
przedstawienia świadomej i profesjonalnej prezentacji teoretycznych podstaw własnej działalności artystycznej;
P6S_KK
K_K11
realizacji zadań indywidualnych i zespołowych, komunikując się w obrębie własnej społeczności oraz wykazując umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności;
P6S_KR
K_K12
swobodnego posługiwania się co najmniej jednym nowożytnym językiem obcym na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację, także w przypadku używania zawodowej i fachowej terminologii;
P6S_KR
K_K13
podejmowania współpracy z interesariuszami obecnymi na rynku pracy;
P6S_KO
P6S_KR
K_K14
wykorzystywania podstawowej wiedzy na temat praw autorskich i pochodnych oraz na temat dotyczące ochrony własności intelektualnej;
P6S_KO
P6S_KR
K_K15
podjęcia studiów drugiego stopnia.
P6S_KK P6S_KO

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. Kursy podstawowe dla studentów pierwszego roku Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie.
2. Aktywność bieżąca w zakresie wszelkich działań w kontekście informacji, kultury i sztuki w świecie rzeczywistym i wirtualnym.
3. Studio do pracy manualnej/warsztatowo-graficznej, oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy.
4. Aktualne oprzyrządowanie sprzętowe w zakresie rejestracji, przetwarzania obrazu i dźwięku, technologicznie aktualne na dany czas: komputery stacjonarne i mobilne wraz z oprogramowaniem (pakiet rozszerzony Adobe, MadMapper, Module8, aplikacje interaktywne), kinect, kamera, rzutnik multimedialny wewnętrzny / zewnętrzny, tło do projekcji, konsola, kontroler, mikrofony, głośniki, oświetlenie studyjne, fotograficzny aparat cyfrowy, recorder, tablet, statyw, słuchawki, skaner, drukarka.
5. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pracy, pokazów i prezentacji prac.
6. Dostęp do internetu.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 o 30 3 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9399